Postępowanie administracyjne, z uwzględnieniem nowelizacji KPA z 7 kwietnia 2017 roku, z przykładami z zakresu spraw ewidencji ludności i stanu cywilnego

Data szkolenia

16-07-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 11.07. wynosi 314,50 zł

Po 11.07. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy gmin i miast zajmujący się ewidencją ludności oraz pracownicy USC.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Poszerzenie wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego w kontekście spraw z zakresu ewidencji ludności i stanu cywilnego.
Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego i skierowane jest przede wszystkim do pracowników zajmujących się sprawami ewidencji ludności i stanu cywilnego. W szkoleniu zostaną przedstawione m.in. przykłady z zakresu wymeldowania i zmiany imienia lub nazwiska.

Program:
1.Co to jest postępowanie administracyjne? – omówienie w ogólności istoty postępowania administracyjnego.
2.Przykłady spraw administracyjnych – wskazanie na przykłady spraw administracyjnych z ewidencji ludności i stanu cywilnego załatwianych w drodze decyzji.
3.Zasady postępowania administracyjnego – przedstawienie zasad postępowania administracyjnego, w tym zasady czynnego udziału strony w postępowaniu.
4.Wszczęcie postępowania administracyjnego – omówienie sposobów wszczęcia postępowania (na wniosek, z urzędu) oraz orzecznictwa w tym zakresie,
5.Dowody w postępowaniu administracyjnym – przedstawienie możliwych środków dowodowych, np. dokumentów oraz praktycznych zagadnień z tym związanych,
6.Protokół a notatka służbowa – omówienie sytuacji, kiedy należy sporządzić protokół,
a kiedy wystarczające jest sporządzenie notatki służbowej.
7.Zasada szybkości i terminy postępowania – przedstawienie terminów postępowania określonych w Kpa oraz obowiązków organu w zakresie zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie.
8.Decyzja, jako odzwierciedlenie zebranego materiału dowodowego – omówienie elementów decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
9.Odwołanie – omówienie w ogólności tego środka zaskarżenia.
10.Tryby nadzwyczajne – przedstawienie w ogólności instytucji wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności.

Prowadzący: Radca Prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (samorządowej i rządowej), mający szerokie doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 11 lipca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Postępowanie administracyjne, z uwzględnieniem nowelizacji KPA z 7 kwietnia 2017 roku, z przykładami z zakresu spraw ewidencji ludności i stanu cywilnego

Lipiec 16 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy gmin i miast zajmujący się ewidencją ludności oraz pracownicy USC.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Poszerzenie wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego w kontekście spraw z zakresu ewidencji ludności i stanu cywilnego.
Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego i skierowane jest przede wszystkim do pracowników zajmujących się sprawami ewidencji ludności i stanu cywilnego. W szkoleniu zostaną przedstawione m.in. przykłady z zakresu wymeldowania i zmiany imienia lub nazwiska.

Program:
1.Co to jest postępowanie administracyjne? – omówienie w ogólności istoty postępowania administracyjnego.
2.Przykłady spraw administracyjnych – wskazanie na przykłady spraw administracyjnych z ewidencji ludności i stanu cywilnego załatwianych w drodze decyzji.
3.Zasady postępowania administracyjnego – przedstawienie zasad postępowania administracyjnego, w tym zasady czynnego udziału strony w postępowaniu.
4.Wszczęcie postępowania administracyjnego – omówienie sposobów wszczęcia postępowania (na wniosek, z urzędu) oraz orzecznictwa w tym zakresie,
5.Dowody w postępowaniu administracyjnym – przedstawienie możliwych środków dowodowych, np. dokumentów oraz praktycznych zagadnień z tym związanych,
6.Protokół a notatka służbowa – omówienie sytuacji, kiedy należy sporządzić protokół,
a kiedy wystarczające jest sporządzenie notatki służbowej.
7.Zasada szybkości i terminy postępowania – przedstawienie terminów postępowania określonych w Kpa oraz obowiązków organu w zakresie zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie.
8.Decyzja, jako odzwierciedlenie zebranego materiału dowodowego – omówienie elementów decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
9.Odwołanie – omówienie w ogólności tego środka zaskarżenia.
10.Tryby nadzwyczajne – przedstawienie w ogólności instytucji wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności.

Prowadzący: Radca Prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (samorządowej i rządowej), mający szerokie doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 11 lipca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Lipiec 16
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25