Postępowanie podatkowe – podatki lokalne

« powrót do wydarzeń

Na szkolenie zapraszamy pracowników organów gmin zajmujących się wymiarem podatków lokalnych.

Start:
16 maja 2018 09:00
Koniec:
16 maja 2018 14:00
Koszt:
350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 9 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

Na szkolenie zapraszamy pracowników organów gmin zajmujących się  wymiarem podatków lokalnych.

Korzyści ze szkolenia:

Szkolenie prowadzone będzie metodą seminaryjną, z możliwością zadawania pytań, omówienie przykładów i problemów występujących w praktyce, możliwość przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych. Zajęcia z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz piśmiennictwa.

Program:
1.   Strona postępowania  (definicja, wielość stron, wybrane zagadnienia praktyczne)

2.   Zastępstwo procesowe (pełnomocnik, pełnomocnik do doręczeń, wyręczyciel)

 • kto może być pełnomocnikiem
 • dokument pełnomocnictwa
 • profesjonalni pełnomocnicy – problem PPS-1
 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa

3.   Wszczęcie postępowania podatkowego

 • kiedy i w jakiej formie
 • kiedy nie jest wymagane wydanie postanowienia o wszczęciu z urzędu

4.   Podatki lokalne –charakterystyka

 • Przedmiot opodatkowania
 • wyrok TK z 13 grudnia 2017 sygn. akt SK 48/15
 • Podmiot opodatkowania
 • Podstawa opodatkowania

5.   Postępowanie wyjaśniające

 • dowody w ujęciu ogólnym,
 • ewidencja gruntów i budynków jako źródło dowodowe w postępowaniu wymiarowym,
 • deklaracja podatkowa jako dowód,
 • oględziny

6.   Obowiązki organu podatkowego w toku postępowania.

 • ciężar dowodu (w sprawach wymiaru i udzielenia ulg w spłacie zaległości podatkowych)
 • zapewnienie czynnego udziału strony w postępowaniu

7.   Zasady doręczania pism.

 • doręczenia tradycyjne
 • dokumentacja doręczenia – reklamacje pocztowe
 • doręczenia elektroniczne (problem żądania doręczenia na adres poczty elektronicznej – poza ePUAP

8.   Zawieszenie i podjęcie postępowania (przesłanki zawieszenia,  wybrane zagadnienia praktyczne)

 • Zagadnienie wstępne  – istota
 • Śmierć strony  w toku postępowania
 • Zawieszenie a tryby nadzwyczajne/skarga do sądu na decyzję kasatoryjną

9.   Dopuszczalność prowadzenia postępowania i wydania decyzji

 • dopuszczalność wymiaru art. 68 Ordynacji podatkowej
 • przedawnienie zobowiązania podatkowego
 • przerwa w biegu terminu przedawnienia

10.  Decyzja podatkowa (elementy, znaczenie)

11.  Rektyfikacja decyzji (usunięcie oczywistych omyłek, uzupełnienie decyzji)

12.  Wykonalność decyzji podatkowych

 • przesłanki nadania rygoru
 • postanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności

13.  Postępowanie organu podatkowego I instancji w przypadku wniesienia odwołania

 • zmiana decyzji we własnym zakresie
 • przekazanie dokumentów

14.  Postępowanie organu podatkowego I instancji w razie uchylenia decyzji przez organ odwoławczy.

15.  Wzruszenie decyzji w trybach nadzwyczajnych – przesłanki i różnice

 • wznowienie postępowania,
 • stwierdzenie nieważności,
 • art. 254 Ordynacji podatkowej

Prowadzący:
Radca prawny, członek SKO, posiada ponad 10 letnie doświadczenie orzecznicze w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz egzekucji administracyjnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 11 maja 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole