Postępowanie w sprawach zasiłku stałego po nowelizacji przepisów Ustawy o pomocy społecznej i zasiłku o pomocy społecznej i zasiłku okresowego z uwzględnieniem zmiany kryteriów dochodowych od 01.10.2018 r.

Data szkolenia

23-11-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 23.11. wynosi 314,50 zł

Po 23.11. cena szkolenia wynosi 270,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników socjalnych, kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Cel szkolenia:
– zdobycie wiedzy w zakresie przyznawania zasiłku stałego „po nowemu” z tytułu niepełnosprawności
w przypadku braku orzeczenia uprawniającego do świadczenia i prowadzenia, postępowania w sprawie od przyjęcia wniosku poprzez wydanie decyzji przyznającej zasiłek okresowy na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały, ustalanie wysokości świadczenia po dostarczeniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,
– podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych) w związku ze zmianą kryteriów dochodowych,
– możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych dotyczących np. przyznawania świadczeń pieniężnych za niepełny miesiąc, ustalania daty początkowej objęcia świadczeniem, postępowania w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i emerytury lub renty,
– wyjaśnienie możliwości działania w graniach uznania administracyjnego w sprawach o zasiłek stały i zasiłek okresowy,
– podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania postępowania
w sprawach o przedmiotowe świadczenia,
– poznanie orzecznictwa administracyjnego w sprawach zasiłku stałego i zasiłku okresowego,
– poznanie aspektów udzielania ww. świadczeń w formie niepieniężnej,
– szkolenie z użyciem aktywizujących metod dydaktycznych w formie dyskusji, zadawania pytań, rozwiązywania trudnych i codziennych przypadków poznanie zasad postępowania w związku ze zmianą kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od 01.10.2018 r.

Program:

I. Wstęp.
II. Praktyka i orzecznictwo w sprawach świadczeń z pomocy społecznej:
1. Przyznawanie i realizacja zasiłku stałego:
– przesłanki pozytywne,
– przesłanki negatywne,
– zasiłek stały – praktyka rozliczania świadczenia na liczbę dni w miesiącu,
– kontynuacja prawa do zasiłku stałego,
– zasiłek stały dla osoby w rodzinie,
– „dwa” zasiłki stałe w rodzinie,
– zasiłek stały a podjęcie pracy,
– zasiłek stały a pobieranie emerytury lub renty w kwocie niższej od kryterium dochodowego,
– zasiłek stały a zarejestrowanie w PUP,
-kwestia orzekania o ubezpieczeniu zdrowotnym w decyzjach dotyczących zasiłku stałego,
– postępowanie w sprawie o zasiłek stały w przypadku braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – zawieszenie postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia,
– przyznanie zasiłku okresowego w urzędu na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały do czasu,
– podjęcie postępowania w sprawie zasiłku stałego po dostarczeniu przez stronę orzeczenia o niepełnosprawności,
– ustalenie wysokości zasiłku stałego za czas zawieszonego postępowania.

2. Przyznanie i realizacja zasiłku okresowego:
– przesłanki pozytywne,
– przesłanki negatywne,
– ustalenie wysokości i okresu przyznania świadczenia,
– możliwości wypłaty zasiłku ze środków własnych gminy,
– zasiłek okresowy przyznawany rodzinie a nabycie prawa do renty lub emerytury przez członka rodziny.

3. Zmiana wysokości kryteriów dochodowych z pomocy społecznej a zmiana wysokości zasiłku stałego i zasiłku okresowego.
4. Wpływ zmiany sytuacji dochodowej na prawo i wysokość świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, na wysokość ponoszonej odpłatności za świadczenia niepieniężne.
5. Kwestie aktualizacji wywiadu środowiskowego i zmiany wysokości świadczeń.
6. Przyznawanie świadczeń w formie niepieniężnej.

III.  Zakończenie.

Prowadzący:

BARBARA MATYSIK – socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia , autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej. Konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 27 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Postępowanie w sprawach zasiłku stałego po nowelizacji przepisów Ustawy o pomocy społecznej i zasiłku o pomocy społecznej i zasiłku okresowego z uwzględnieniem zmiany kryteriów dochodowych od 01.10.2018 r.

23 listopada 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników socjalnych, kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Cel szkolenia:
– zdobycie wiedzy w zakresie przyznawania zasiłku stałego „po nowemu” z tytułu niepełnosprawności
w przypadku braku orzeczenia uprawniającego do świadczenia i prowadzenia, postępowania w sprawie od przyjęcia wniosku poprzez wydanie decyzji przyznającej zasiłek okresowy na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały, ustalanie wysokości świadczenia po dostarczeniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,
– podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych) w związku ze zmianą kryteriów dochodowych,
– możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych dotyczących np. przyznawania świadczeń pieniężnych za niepełny miesiąc, ustalania daty początkowej objęcia świadczeniem, postępowania w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i emerytury lub renty,
– wyjaśnienie możliwości działania w graniach uznania administracyjnego w sprawach o zasiłek stały i zasiłek okresowy,
– podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania postępowania
w sprawach o przedmiotowe świadczenia,
– poznanie orzecznictwa administracyjnego w sprawach zasiłku stałego i zasiłku okresowego,
– poznanie aspektów udzielania ww. świadczeń w formie niepieniężnej,
– szkolenie z użyciem aktywizujących metod dydaktycznych w formie dyskusji, zadawania pytań, rozwiązywania trudnych i codziennych przypadków poznanie zasad postępowania w związku ze zmianą kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od 01.10.2018 r.

Program:

I. Wstęp.
II. Praktyka i orzecznictwo w sprawach świadczeń z pomocy społecznej:
1. Przyznawanie i realizacja zasiłku stałego:
– przesłanki pozytywne,
– przesłanki negatywne,
– zasiłek stały – praktyka rozliczania świadczenia na liczbę dni w miesiącu,
– kontynuacja prawa do zasiłku stałego,
– zasiłek stały dla osoby w rodzinie,
– „dwa” zasiłki stałe w rodzinie,
– zasiłek stały a podjęcie pracy,
– zasiłek stały a pobieranie emerytury lub renty w kwocie niższej od kryterium dochodowego,
– zasiłek stały a zarejestrowanie w PUP,
-kwestia orzekania o ubezpieczeniu zdrowotnym w decyzjach dotyczących zasiłku stałego,
– postępowanie w sprawie o zasiłek stały w przypadku braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – zawieszenie postępowania w związku z oczekiwaniem na uzyskanie orzeczenia,
– przyznanie zasiłku okresowego w urzędu na czas zawieszonego postępowania w sprawie o zasiłek stały do czasu,
– podjęcie postępowania w sprawie zasiłku stałego po dostarczeniu przez stronę orzeczenia o niepełnosprawności,
– ustalenie wysokości zasiłku stałego za czas zawieszonego postępowania.

2. Przyznanie i realizacja zasiłku okresowego:
– przesłanki pozytywne,
– przesłanki negatywne,
– ustalenie wysokości i okresu przyznania świadczenia,
– możliwości wypłaty zasiłku ze środków własnych gminy,
– zasiłek okresowy przyznawany rodzinie a nabycie prawa do renty lub emerytury przez członka rodziny.

3. Zmiana wysokości kryteriów dochodowych z pomocy społecznej a zmiana wysokości zasiłku stałego i zasiłku okresowego.
4. Wpływ zmiany sytuacji dochodowej na prawo i wysokość świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, na wysokość ponoszonej odpłatności za świadczenia niepieniężne.
5. Kwestie aktualizacji wywiadu środowiskowego i zmiany wysokości świadczeń.
6. Przyznawanie świadczeń w formie niepieniężnej.

III.  Zakończenie.

Prowadzący:

BARBARA MATYSIK – socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia , autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej. Konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 27 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
23 listopada 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25