Postępowanie w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej w świetle nowelizacji ustawy o drogach publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego.

Data szkolenia

10-05-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 6.05. wynosi 314,50 zł

Po 6.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane do pracowników zarządów dróg, wydziałów nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego.

Program:
1.Wszczęcie postępowania
2.Braki formalne wniosku – termin
3.Strony postępowania – właściciel i użytkownik
4.Postępowanie wyjaśniające – oględziny – prawidłowość zawiadomienia wyznaczenie terminu
5.Ustalenie parametrów zjazdu – aspekty prawne – rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
6.Wydawanie decyzji
-lokalizacja zjazdu
-odmowa lokalizacji zjazdu (obowiązek poinformowania o zamiarze wydania decyzji odmownej)
7.Pouczenie w decyzji:
-czynności z ustawy Prawo budowlane
-kiedy potrzebne jest zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym
-kiedy potrzebne jest uzgodnienie projektu
8.Prawo zrzeczenia się odwołania
9.Odbiór – stwierdzenie wykonania decyzji
10.Kara za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi albo o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi.
11.Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść strony.
12.Pytania i dyskusja.

Prowadząca: radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka nauk prawnych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego na UJ, a także organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie kurs „Małopolski Radca Prawny przed Sądami Unii Europejskiej – edycja II”. Od 2011 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Postępowanie w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi publicznej w świetle nowelizacji ustawy o drogach publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego.

Maj 10 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie skierowane do pracowników zarządów dróg, wydziałów nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego.

Program:
1.Wszczęcie postępowania
2.Braki formalne wniosku – termin
3.Strony postępowania – właściciel i użytkownik
4.Postępowanie wyjaśniające – oględziny – prawidłowość zawiadomienia wyznaczenie terminu
5.Ustalenie parametrów zjazdu – aspekty prawne – rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
6.Wydawanie decyzji
-lokalizacja zjazdu
-odmowa lokalizacji zjazdu (obowiązek poinformowania o zamiarze wydania decyzji odmownej)
7.Pouczenie w decyzji:
-czynności z ustawy Prawo budowlane
-kiedy potrzebne jest zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym
-kiedy potrzebne jest uzgodnienie projektu
8.Prawo zrzeczenia się odwołania
9.Odbiór – stwierdzenie wykonania decyzji
10.Kara za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi albo o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi.
11.Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść strony.
12.Pytania i dyskusja.

Prowadząca: radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka nauk prawnych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego na UJ, a także organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie kurs „Małopolski Radca Prawny przed Sądami Unii Europejskiej – edycja II”. Od 2011 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 10
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25