Postępowanie wyjaśniające w administracji z uwzględnieniem nowelizacji KPA dotyczącym RODO

Data szkolenia

10-07-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 3.07. wynosi 314,50 zł

Po 3.07. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy administracji publicznej m.in.: pracownicy urzędów miasta, urzędów gmin, pracownicy starostw powiatowych, pracownicy urzędów marszałkowskich, pracownicy jednostek organizacyjnych samorządu (np. urzędów pracy, mopsów/gopsów, pcpr), pracownicy organów administracji rządowej (np. stacji sanitarno-epidemiologicznych, nadzorów budowlanych, inspektoratów weterynaryjnych). Pracownicy biur projektowych i innych firm biorących udział w postępowaniu administracyjnym.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką postępowania wyjaśniającego w administracji, – poszerzenie wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego i projektu nowelizacji KPA dotyczącej RODO.

Program:
1.Istota postępowania wyjaśniającego – omówienie w ogólności postępowania wyjaśniającego oraz obowiązków organu w tym zakresie.
2.Wszczęcie postępowania administracyjnego – omówienie sposobów wszczęcia postępowania oraz orzecznictwa w tym zakresie,
3.Dowody w postępowaniu administracyjnym – przedstawienie możliwych środków dowodowych, np. zeznań świadków, dokumentów, oględzin oraz praktycznych zagadnień z tym związanych,
4.Rozprawa administracyjna – omówienie tej czynności procesowej, z uwzględnieniem sytuacji, kiedy powinna zostać wyznaczona oraz obowiązków organu w tym zakresie.
5.Protokół, a notatka służbowa – omówienie sytuacji, kiedy należy sporządzić protokół, a kiedy wystarczające jest sporządzenie notatki służbowej.
6.Czynny udział stron w postępowaniu – przedstawienie zasady czynnego udziału stron w postępowaniu oraz omówienie przepisów Kpa, które realizują tą zasadę.
7.Zasada szybkości i terminy postępowania – przedstawienie terminów postępowania określonych w Kpa oraz obowiązków organu w zakresie zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie.
8.Decyzja, jako odzwierciedlenie zebranego materiału dowodowego – omówienie elementów decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem oznaczenia stron, uzasadnienia faktycznego i prawnego.
9.Odwołanie – omówienie w ogólności tego środka zaskarżenia.
10.Nowelizacja Kpa w zakresie RODO – omówienie nowelizacji w przedstawionym zakresie.

Prowadzący: Radca Prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (samorządowej i rządowej), mający szerokie doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 3 lipca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Postępowanie wyjaśniające w administracji z uwzględnieniem nowelizacji KPA dotyczącym RODO

Lipiec 10 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy administracji publicznej m.in.: pracownicy urzędów miasta, urzędów gmin, pracownicy starostw powiatowych, pracownicy urzędów marszałkowskich, pracownicy jednostek organizacyjnych samorządu (np. urzędów pracy, mopsów/gopsów, pcpr), pracownicy organów administracji rządowej (np. stacji sanitarno-epidemiologicznych, nadzorów budowlanych, inspektoratów weterynaryjnych). Pracownicy biur projektowych i innych firm biorących udział w postępowaniu administracyjnym.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką postępowania wyjaśniającego w administracji, – poszerzenie wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego i projektu nowelizacji KPA dotyczącej RODO.

Program:
1.Istota postępowania wyjaśniającego – omówienie w ogólności postępowania wyjaśniającego oraz obowiązków organu w tym zakresie.
2.Wszczęcie postępowania administracyjnego – omówienie sposobów wszczęcia postępowania oraz orzecznictwa w tym zakresie,
3.Dowody w postępowaniu administracyjnym – przedstawienie możliwych środków dowodowych, np. zeznań świadków, dokumentów, oględzin oraz praktycznych zagadnień z tym związanych,
4.Rozprawa administracyjna – omówienie tej czynności procesowej, z uwzględnieniem sytuacji, kiedy powinna zostać wyznaczona oraz obowiązków organu w tym zakresie.
5.Protokół, a notatka służbowa – omówienie sytuacji, kiedy należy sporządzić protokół, a kiedy wystarczające jest sporządzenie notatki służbowej.
6.Czynny udział stron w postępowaniu – przedstawienie zasady czynnego udziału stron w postępowaniu oraz omówienie przepisów Kpa, które realizują tą zasadę.
7.Zasada szybkości i terminy postępowania – przedstawienie terminów postępowania określonych w Kpa oraz obowiązków organu w zakresie zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie.
8.Decyzja, jako odzwierciedlenie zebranego materiału dowodowego – omówienie elementów decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem oznaczenia stron, uzasadnienia faktycznego i prawnego.
9.Odwołanie – omówienie w ogólności tego środka zaskarżenia.
10.Nowelizacja Kpa w zakresie RODO – omówienie nowelizacji w przedstawionym zakresie.

Prowadzący: Radca Prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (samorządowej i rządowej), mający szerokie doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 3 lipca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Lipiec 10
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25