Pracownicze Plany Kapitałowe

Data szkolenia

05-02-2020

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 29.01. wynosi 335,75 zł

Po 29.01. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy działów kadr i płac wszystkich jednostek samorządowych, samorządowych jednostek organizacyjnych, pracodawcy instytucji, firm i spółek które będą wdrażały kolejne programy oszczędnościowe w ramach III filara – Pracownicze Plany Kapitałowe.

Korzyści:
Od lipca 2019 r. obowiązkiem naliczania i odprowadzania składek na PPK zostały objęte podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób. Warto podkreślić, że składki na PPK będą opłacane nie tylko za pracowników, a ogólnie za osoby zatrudnione.
Szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę nt. od kiedy i kogo obowiązuje PPK i jak się przygotować do wdrożenia nowych regulacji, które docelowo będą dotyczyć wszystkich, nie tylko duże firmy.
Omówione zostaną aspekty działania programu, zwłaszcza finansowe – kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń a także stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu, obowiązkowe elementy umów tworzących system umów PPK, ich forma i terminy zawarcia oraz omówienie zasad i ograniczeń związanych z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK.

Program:
1.Założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PKK).
2.Kogo obowiązują, w jakim zakresie, w jakim okresie PPK?
3.Obowiązki nałożone na pracodawcę, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
4.Charakterystyka systemu PKK, część dłużna, część udziałowa, zróżnicowanie prawne.
5.Nowe pojęcia w systemie, charakterystyka na potrzeby ustawy – przykładowo wynagrodzenie, wypłata, wypłata transferowa, zwrot.
6.Zawieranie umów w systemie PKK, rodzaje umów, strony, wymogi formalne.
7.Umowa o zarządzanie PPK – zagadnienia ogólne, kwestie problemowe.
8.Umowa o prowadzenie PPK – zagadnienia ogólne, kwestie problemowe.
9.Obowiązki informacyjne związane z zawarciem umowy o prowadzenie PPK.
10.Realizacja wpłat dokonywanych do PPK – kto to finansuje, w jakiej wysokości i w jakich terminach? W jaki sposób należy rozliczać wpłaty?
11.Deklaracja uczestnika PPK.
12.Szczegółowe zagadnienia dotyczące rodzajów wpłat, wpłata powitalna, dopłaty roczne.
13.Gromadzenie środków PKK w funduszach inwestycyjnych i funduszach emerytalnych.
14.Z czym należy się liczyć przy obsłudze PKK, koszty zarządzania systemem u pracodawcy.
15.Z czym musi się liczyć pracodawca względem podmiotów publicznych w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru?
16.Wyznaczona instytucja finansowa.
17.Czym jest i jak należy prowadzić Ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych.
18.Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK.
19.Zasady i ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK, w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków.
20.Sankcje karne.
21.Pytania i dyskusja.

Prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Współautor książki „Badanie stanu prawnego nieruchomości”. Posiada własne publikacje naukowe z kilku dziedzin prawa. Szkolenia prowadzi od 2006 r.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Luty 5 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Pracownicy działów kadr i płac wszystkich jednostek samorządowych, samorządowych jednostek organizacyjnych, pracodawcy instytucji, firm i spółek które będą wdrażały kolejne programy oszczędnościowe w ramach III filara – Pracownicze Plany Kapitałowe.

Korzyści:
Od lipca 2019 r. obowiązkiem naliczania i odprowadzania składek na PPK zostały objęte podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób. Warto podkreślić, że składki na PPK będą opłacane nie tylko za pracowników, a ogólnie za osoby zatrudnione.
Szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę nt. od kiedy i kogo obowiązuje PPK i jak się przygotować do wdrożenia nowych regulacji, które docelowo będą dotyczyć wszystkich, nie tylko duże firmy.
Omówione zostaną aspekty działania programu, zwłaszcza finansowe – kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń a także stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu, obowiązkowe elementy umów tworzących system umów PPK, ich forma i terminy zawarcia oraz omówienie zasad i ograniczeń związanych z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK.

Program:
1.Założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PKK).
2.Kogo obowiązują, w jakim zakresie, w jakim okresie PPK?
3.Obowiązki nałożone na pracodawcę, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
4.Charakterystyka systemu PKK, część dłużna, część udziałowa, zróżnicowanie prawne.
5.Nowe pojęcia w systemie, charakterystyka na potrzeby ustawy – przykładowo wynagrodzenie, wypłata, wypłata transferowa, zwrot.
6.Zawieranie umów w systemie PKK, rodzaje umów, strony, wymogi formalne.
7.Umowa o zarządzanie PPK – zagadnienia ogólne, kwestie problemowe.
8.Umowa o prowadzenie PPK – zagadnienia ogólne, kwestie problemowe.
9.Obowiązki informacyjne związane z zawarciem umowy o prowadzenie PPK.
10.Realizacja wpłat dokonywanych do PPK – kto to finansuje, w jakiej wysokości i w jakich terminach? W jaki sposób należy rozliczać wpłaty?
11.Deklaracja uczestnika PPK.
12.Szczegółowe zagadnienia dotyczące rodzajów wpłat, wpłata powitalna, dopłaty roczne.
13.Gromadzenie środków PKK w funduszach inwestycyjnych i funduszach emerytalnych.
14.Z czym należy się liczyć przy obsłudze PKK, koszty zarządzania systemem u pracodawcy.
15.Z czym musi się liczyć pracodawca względem podmiotów publicznych w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru?
16.Wyznaczona instytucja finansowa.
17.Czym jest i jak należy prowadzić Ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych.
18.Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK.
19.Zasady i ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK, w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków.
20.Sankcje karne.
21.Pytania i dyskusja.

Prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Współautor książki „Badanie stanu prawnego nieruchomości”. Posiada własne publikacje naukowe z kilku dziedzin prawa. Szkolenia prowadzi od 2006 r.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 5
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25