Pracownicze Plany Kapitałowe

Data szkolenia

29-11-2019

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 22.11. wynosi 314,50 zł

Po 22.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy działów kadr i płac wszystkich jednostek samorządowych, samorządowych jednostek organizacyjnych, pracodawcy instytucji, firm i spółek które będą wdrażały kolejne programy oszczędnościowe w ramach III filara – Pracownicze Plany Kapitałowe

Korzyści:
Korzyści:
Od lipca 2019 r. obowiązkiem naliczania i odprowadzania składek na PPK zostały objęte podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób. Docelowo objęte będą nim wszystkie podmioty zatrudniające co najmniej jedną osobę. Warto podkreślić, że składki na PPK będą opłacane nie tylko za pracowników, a ogólnie za osoby zatrudnione.
Szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę nt. od kiedy i kogo obowiązuje PPK i jak się przygotować do wdrożenia nowych regulacji, które docelowo będą dotyczyć wszystkich, nie tylko duże firmy.
Omówione zostaną aspekty działania programu, zwłaszcza finansowe – kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń a także stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu, obowiązkowe elementy umów tworzących system umów PPK, ich forma i terminy zawarcia oraz omówienie zasad i ograniczeń związanych z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK.

Program:
1.Założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PKK)
2.Kogo obowiązują, w jakim zakresie, w jakim okresie PPK?
3.Obowiązki nałożone na pracodawcę, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
4.Charakterystyka systemu PKK, część dłużna, część udziałowa, zróżnicowanie prawne.
5.Nowe pojęcia w systemie, charakterystyka na potrzeby ustawy – przykładowo wynagrodzenie, wypłata, wypłata transferowa, zwrot.
6.Zawieranie umów w systemie PKK, rodzaje umów, strony, wymogi formalne.
7.Umowa o zarządzanie PPK – zagadnienia ogólne, kwestie problemowe
8.Umowa o prowadzenie PPK – zagadnienia ogólne, kwestie problemowe
9.Obowiązki informacyjne związane z zawarciem umowy o prowadzenie PPK.
10.Realizacja wpłat dokonywanych do PPK – kto to finansuje, w jakiej wysokości i w jakich terminach? W jaki sposób należy rozliczać wpłaty?
11.Deklaracja uczestnika PPK
12.Szczegółowe zagadnienia dotyczące rodzajów wpłat, wpłata powitalna, dopłaty roczne
13.Gromadzenie środków PKK w funduszach inwestycyjnych i funduszach emerytalnych
14.Z czym należy się liczyć przy obsłudze PKK, koszty zarządzania systemem u pracodawcy.
15.Z czym musi się liczyć pracodawca względem podmiotów publicznych w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru?
16.Wyznaczona instytucja finansowa
17.Czym jest i jak należy prowadzić Ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych
18.Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK
19.Zasady i ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK, w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków.
20.Sankcje karne
21.Pytania i dyskusja.

Prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Współautor książki „Badanie stanu prawnego nieruchomości”. Posiada własne publikacje naukowe z kilku dziedzin prawa. Szkolenia prowadzi od 2006 r.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 26 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Listopad 29 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Pracownicy działów kadr i płac wszystkich jednostek samorządowych, samorządowych jednostek organizacyjnych, pracodawcy instytucji, firm i spółek które będą wdrażały kolejne programy oszczędnościowe w ramach III filara – Pracownicze Plany Kapitałowe

Korzyści:
Korzyści:
Od lipca 2019 r. obowiązkiem naliczania i odprowadzania składek na PPK zostały objęte podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób. Docelowo objęte będą nim wszystkie podmioty zatrudniające co najmniej jedną osobę. Warto podkreślić, że składki na PPK będą opłacane nie tylko za pracowników, a ogólnie za osoby zatrudnione.
Szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę nt. od kiedy i kogo obowiązuje PPK i jak się przygotować do wdrożenia nowych regulacji, które docelowo będą dotyczyć wszystkich, nie tylko duże firmy.
Omówione zostaną aspekty działania programu, zwłaszcza finansowe – kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń a także stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu, obowiązkowe elementy umów tworzących system umów PPK, ich forma i terminy zawarcia oraz omówienie zasad i ograniczeń związanych z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK.

Program:
1.Założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PKK)
2.Kogo obowiązują, w jakim zakresie, w jakim okresie PPK?
3.Obowiązki nałożone na pracodawcę, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
4.Charakterystyka systemu PKK, część dłużna, część udziałowa, zróżnicowanie prawne.
5.Nowe pojęcia w systemie, charakterystyka na potrzeby ustawy – przykładowo wynagrodzenie, wypłata, wypłata transferowa, zwrot.
6.Zawieranie umów w systemie PKK, rodzaje umów, strony, wymogi formalne.
7.Umowa o zarządzanie PPK – zagadnienia ogólne, kwestie problemowe
8.Umowa o prowadzenie PPK – zagadnienia ogólne, kwestie problemowe
9.Obowiązki informacyjne związane z zawarciem umowy o prowadzenie PPK.
10.Realizacja wpłat dokonywanych do PPK – kto to finansuje, w jakiej wysokości i w jakich terminach? W jaki sposób należy rozliczać wpłaty?
11.Deklaracja uczestnika PPK
12.Szczegółowe zagadnienia dotyczące rodzajów wpłat, wpłata powitalna, dopłaty roczne
13.Gromadzenie środków PKK w funduszach inwestycyjnych i funduszach emerytalnych
14.Z czym należy się liczyć przy obsłudze PKK, koszty zarządzania systemem u pracodawcy.
15.Z czym musi się liczyć pracodawca względem podmiotów publicznych w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru?
16.Wyznaczona instytucja finansowa
17.Czym jest i jak należy prowadzić Ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych
18.Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK
19.Zasady i ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK, w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków.
20.Sankcje karne
21.Pytania i dyskusja.

Prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Współautor książki „Badanie stanu prawnego nieruchomości”. Posiada własne publikacje naukowe z kilku dziedzin prawa. Szkolenia prowadzi od 2006 r.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 26 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 29
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25