PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA W PRACY Z RODZINĄ DOTKNIĘTĄ PRZEMOCĄ I PROBLEMEM ALKOHOLOWYM – DIALOG MOTYWUJĄCY W PRACY Z RODZINĄ

« powrót do wydarzeń
Szkolenie zakończone.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób pracujących w tzw. pierwszym kontakcie z członkami rodzin z problemem alkoholowym (w tym osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc), wchodzących także w skład grup roboczych – w szczególności pracowników socjalnych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorów sądowych, policjantów, przedstawicieli oświaty. Może być prowadzone dla grupy jednorodnej zawodowo jak i dla grupy o składzie interdyscyplinarnym. Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywizującymi uczestników – oprócz wykładu będą prowadzone ćwiczenia w parach, dyskusja na forum itp.

Data:
13 września 2017 09:00
Koszt:
350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 6 września 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Szkolenie zakończone.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole