Praktyczne warsztaty z podstawowych zasad pisania i reguł sporządzania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień, wezwań i innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym, na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.u. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) i innych obowiązujących przepisów prawa

Data szkolenia

10-06-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 3.06. wynosi 314,50 zł

Po 3.06. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Korzyści:
• Omówienie przepisów prawnych dotyczących postępowania administracyjnego.
• Odpowiedź na pytania dotyczące form działania i ogólnych zasad postępowania administracyjnego.
• Omówienie problematyki związanej z terminami załatwiania spraw.
• Odpowiedź na pytania dotyczące udostępniania akt.
• Wskazanie zasad uchylenia, zmian oraz stwierdzenia nieważności wydanych decyzji.

Program:
1) Wstęp. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego.
2) Podstawowe pojęcia Kodeksu postępowania administracyjnego.
3) Przypomnienie podstawowych zasad postępowania administracyjnego.
4) Przypomnienie pojęcia strony postępowania administracyjnego.
5) Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.
6) Pojęcie i rodzaje dokumentów w postępowaniu administracyjnym:
• dokument urzędowy,
• wezwanie,
• decyzja administracyjna,
• postanowienie,
• zaświadczenie.
7) Wezwanie – dokument techniczny postępowania administracyjnego.
8) Decyzja administracyjna – podstawowa forma załatwienia sprawy.
9) Postanowienie – dokument w trakcie postępowania administracyjnego.
10) Zaświadczenie – urzędowe potwierdzenie faktu lub prawa.
11) Spisy spraw, rejestry kancelaryjne, metryki spraw, protokoły i adnotacje urzędowe – podstawowe urządzenia kancelaryjne przy załatwieniu sprawy w postępowaniu administracyjnym:
• spis spraw,
• rejestr kancelaryjny,
• metryka sprawy,
• protokół,
• adnotacje urzędowe.

12) Przypomnienie podstawowych zasad podpisywania pism i upoważniania do załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.
13) Warsztaty praktyczne – sporządzanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień, wezwań i innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym.
14) Pytania uczestników warsztatów – odpowiedzi na pytania i wątpliwości oraz rozwiązywanie indywidualnych problemów uczestników szkolenia (pytania można zgłaszać pisemnie bezpośrednio przed rozpoczęciem się szkolenia, w trakcie jego trwania lub w czasie zapisywania się na szkolenie w OCDL).
15) Podsumowanie i zakończenie warsztatów – wnioski na przyszłość i indywidualne rozmowy z uczestnikami.

Prowadzący: pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, od 20 lat zajmujący się rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków, w tym ich kontrolą w urzędach administracji publicznej na terenie województwa opolskiego; autor wielu publikacji w zakresie skarg i wniosków na łamach „Gazety Samorządu
i Administracji”; od ośmiu lat egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zawodzie technik administracji, aktualnie w ramach kwalifikacji A.68 (Obsługa klienta w jednostkach administracji); były starszy wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju; wykładowca i nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem.
Od kilku lat kierownik Oddziału Kontroli Skarg w Wydziale Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 6 czerwca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Praktyczne warsztaty z podstawowych zasad pisania i reguł sporządzania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień, wezwań i innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym, na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.u. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) i innych obowiązujących przepisów prawa

Czerwiec 10 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Korzyści:
• Omówienie przepisów prawnych dotyczących postępowania administracyjnego.
• Odpowiedź na pytania dotyczące form działania i ogólnych zasad postępowania administracyjnego.
• Omówienie problematyki związanej z terminami załatwiania spraw.
• Odpowiedź na pytania dotyczące udostępniania akt.
• Wskazanie zasad uchylenia, zmian oraz stwierdzenia nieważności wydanych decyzji.

Program:
1) Wstęp. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego.
2) Podstawowe pojęcia Kodeksu postępowania administracyjnego.
3) Przypomnienie podstawowych zasad postępowania administracyjnego.
4) Przypomnienie pojęcia strony postępowania administracyjnego.
5) Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.
6) Pojęcie i rodzaje dokumentów w postępowaniu administracyjnym:
• dokument urzędowy,
• wezwanie,
• decyzja administracyjna,
• postanowienie,
• zaświadczenie.
7) Wezwanie – dokument techniczny postępowania administracyjnego.
8) Decyzja administracyjna – podstawowa forma załatwienia sprawy.
9) Postanowienie – dokument w trakcie postępowania administracyjnego.
10) Zaświadczenie – urzędowe potwierdzenie faktu lub prawa.
11) Spisy spraw, rejestry kancelaryjne, metryki spraw, protokoły i adnotacje urzędowe – podstawowe urządzenia kancelaryjne przy załatwieniu sprawy w postępowaniu administracyjnym:
• spis spraw,
• rejestr kancelaryjny,
• metryka sprawy,
• protokół,
• adnotacje urzędowe.

12) Przypomnienie podstawowych zasad podpisywania pism i upoważniania do załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.
13) Warsztaty praktyczne – sporządzanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień, wezwań i innych dokumentów w postępowaniu administracyjnym.
14) Pytania uczestników warsztatów – odpowiedzi na pytania i wątpliwości oraz rozwiązywanie indywidualnych problemów uczestników szkolenia (pytania można zgłaszać pisemnie bezpośrednio przed rozpoczęciem się szkolenia, w trakcie jego trwania lub w czasie zapisywania się na szkolenie w OCDL).
15) Podsumowanie i zakończenie warsztatów – wnioski na przyszłość i indywidualne rozmowy z uczestnikami.

Prowadzący: pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, od 20 lat zajmujący się rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków, w tym ich kontrolą w urzędach administracji publicznej na terenie województwa opolskiego; autor wielu publikacji w zakresie skarg i wniosków na łamach „Gazety Samorządu
i Administracji”; od ośmiu lat egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w zawodzie technik administracji, aktualnie w ramach kwalifikacji A.68 (Obsługa klienta w jednostkach administracji); były starszy wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego; prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju; wykładowca i nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem.
Od kilku lat kierownik Oddziału Kontroli Skarg w Wydziale Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 6 czerwca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Czerwiec 10
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25