Praktyczne wskazówki na temat działań w systemie BeSTi@: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 i następne

Data szkolenia

15-01-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 10.01. wynosi 335,75 zł

Po 10.01. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Skarbnicy JST, pozostali pracownicy wydziałów finansowych zajmujący się planowaniem i realizacją budżetu.

Korzyści:
– poznanie metod sporządzania dokumentów planistycznych w BeSTii (uchwały budżetowe, uchwały w sprawie WPF)
– przypomnienie przepisów dotyczących opracowywania wieloletnich prognoz finansowych
– poznanie nowej metodologii wyliczania wskaźników i relacji z art. 242-244 u.f.p.
– poznanie zasad obowiązujących przy konfiguracji dokumentów planistycznych
– poznanie procedur ułatwiających sporządzanie dokumentów planistycznych w BeSTii
– omówienie najczęściej popełnianych błędów

Program:
1.Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2020 i lata następne po zmianach przepisów.
2.Zmiana zasad ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2020-2025 oraz w roku 2026 i kolejnych latach.
3.Zmiana wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego – różnice pomiędzy wzorem z Rozp. poz. 1127 a 1903.
4.Zasady sporządzania wieloletniej prognozy finansowej w systemie BeSTi@:
– parametry wieloletniej prognozy finansowej – ostatni rok prognozy kwoty długu, ostatni rok limitu wydatków, podstawa prawna procedury, jaką objęta jest jst,
– parametry wydruku dokumentu elektronicznego,
– załączniki do wieloletniej prognozy finansowej,
– kreatory przenoszące dane z roku poprzedniego,
– podglądy wydruków,
– import wpf z innych systemów księgowych (import pliku xml) oraz import z pliku excel,
– import przedsięwzięć,
– utworzenie wieloletniej prognozy finansowej na podstawie projektu.
– analiza WPF
5.Metodologia sporządzania wieloletniej prognozy finansowej.
6.Sporządzanie i przesyłanie za pomocą Systemu BeSTi@ uchwał i zarządzeń w sprawie budżetu i jego zmian:
– konfiguracja szczegółowości załączników uchwał i zarządzeń
– zasady tworzenia nowych dokumentów (kreatory)
– zasilenie załączników danymi (ręczne, import z plików xml)
– wydruki załączników
7.Wykorzystanie modułu raporty do analiz budżetowych
– prezentacja przykładowych raportów

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 10 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Praktyczne wskazówki na temat działań w systemie BeSTi@: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 i następne

Styczeń 15 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Skarbnicy JST, pozostali pracownicy wydziałów finansowych zajmujący się planowaniem i realizacją budżetu.

Korzyści:
– poznanie metod sporządzania dokumentów planistycznych w BeSTii (uchwały budżetowe, uchwały w sprawie WPF)
– przypomnienie przepisów dotyczących opracowywania wieloletnich prognoz finansowych
– poznanie nowej metodologii wyliczania wskaźników i relacji z art. 242-244 u.f.p.
– poznanie zasad obowiązujących przy konfiguracji dokumentów planistycznych
– poznanie procedur ułatwiających sporządzanie dokumentów planistycznych w BeSTii
– omówienie najczęściej popełnianych błędów

Program:
1.Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2020 i lata następne po zmianach przepisów.
2.Zmiana zasad ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2020-2025 oraz w roku 2026 i kolejnych latach.
3.Zmiana wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego – różnice pomiędzy wzorem z Rozp. poz. 1127 a 1903.
4.Zasady sporządzania wieloletniej prognozy finansowej w systemie BeSTi@:
– parametry wieloletniej prognozy finansowej – ostatni rok prognozy kwoty długu, ostatni rok limitu wydatków, podstawa prawna procedury, jaką objęta jest jst,
– parametry wydruku dokumentu elektronicznego,
– załączniki do wieloletniej prognozy finansowej,
– kreatory przenoszące dane z roku poprzedniego,
– podglądy wydruków,
– import wpf z innych systemów księgowych (import pliku xml) oraz import z pliku excel,
– import przedsięwzięć,
– utworzenie wieloletniej prognozy finansowej na podstawie projektu.
– analiza WPF
5.Metodologia sporządzania wieloletniej prognozy finansowej.
6.Sporządzanie i przesyłanie za pomocą Systemu BeSTi@ uchwał i zarządzeń w sprawie budżetu i jego zmian:
– konfiguracja szczegółowości załączników uchwał i zarządzeń
– zasady tworzenia nowych dokumentów (kreatory)
– zasilenie załączników danymi (ręczne, import z plików xml)
– wydruki załączników
7.Wykorzystanie modułu raporty do analiz budżetowych
– prezentacja przykładowych raportów

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 10 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 15
Czas:
09:00 - 14:00

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25