Praktyczne wykorzystanie systemu CI czyli jak czytać księgę wieczystą?

Data szkolenia

03-06-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 27.06. wynosi 314,50 zł

Po 27.06. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Adresatami szkolenia są pracownicy gmin i powiatów – wydziałów: gospodarki nieruchomościami, geolodzy, pracownicy wydziałów planowania przestrzennego i wszystkie osoby zainteresowane tematyką ksiąg wieczystych.

Cele i korzyści:
Podwyższenie umiejętności sprawnego czytania księgi wieczystej w postaci elektronicznej. Przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do poprawnej interpretacji wpisów. Omówienie sytuacji, w których należy sięgnąć do akt księgi. Uczestnicy dowiedzą się jak szukać w księdze potrzebnych informacji, zwłaszcza gdy
w danym dziale jest dużo wpisów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Podczas szkolenia odpowiemy między innymi na następujące pytania:
– Co to jest CI?
– Jak interpretować tzw. „okładkę księgi wieczystej”?
– Jak posługiwać się powszechnie dostępnym obrazem księgi wieczystej?

Program:

1.  Oznaczenie – podstawa wpisu: wypis i wyrys z mapy, równoważniki zmian gruntowych – dokumenty geodezyjne i wydawane przez Starostwo JEDYNY DZIAŁ, GDZIE MOŻNA DOKONAĆ SPROSTOWANIA KSIĘGI BEZ KONIECZNOŚCI POSTĘPOWANIA CYWILNEGO O UZGODNIENIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ W TRYBIE ART. 10.
2.  Własność – podstawy wpisu: akt notarialny, decyzja administracyjna, postanowienie sądu, wpis
z mocy prawa.
3.  Prawa ograniczenia i roszczenia – otwarty katalog – powiązanie działu I Sp z działem III:
a/ postanowienia o zabezpieczeniu,
b/ decyzje,
c/ zawiadomienia o egzekucji komorniczej,
d/ akty notarialne,
e/ akty stanu cywilnego.
4.  Hipoteka.
5.  Wzmianka –zasada niezwłocznego rejestrowania wniosku – gwarancją informacji o prawdziwości wpisów. Wzmianka pozwala na ustalenie, że do danego działu wpłynął wniosek.
6.  Przeglądanie i wyszukiwanie wniosków – mogą być następujące kryteria:
a)  Oznaczenie księgi wieczystej,
b)  Położenie – zgodność z EGIB,
c)  Właściciel – osoba fizyczna,
d)  Osoba prawna,
e)  Adres.

Prowadzący:
Sędzia rodzinny od 25 lat, wcześniej orzekający w sądzie karnym, były prokurator, Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych. Autorka wielu publikacji. Trener z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 marca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Praktyczne wykorzystanie systemu CI czyli jak czytać księgę wieczystą?

Czerwiec 3 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Adresatami szkolenia są pracownicy gmin i powiatów – wydziałów: gospodarki nieruchomościami, geolodzy, pracownicy wydziałów planowania przestrzennego i wszystkie osoby zainteresowane tematyką ksiąg wieczystych.

Cele i korzyści:
Podwyższenie umiejętności sprawnego czytania księgi wieczystej w postaci elektronicznej. Przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do poprawnej interpretacji wpisów. Omówienie sytuacji, w których należy sięgnąć do akt księgi. Uczestnicy dowiedzą się jak szukać w księdze potrzebnych informacji, zwłaszcza gdy
w danym dziale jest dużo wpisów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Podczas szkolenia odpowiemy między innymi na następujące pytania:
– Co to jest CI?
– Jak interpretować tzw. „okładkę księgi wieczystej”?
– Jak posługiwać się powszechnie dostępnym obrazem księgi wieczystej?

Program:

1.  Oznaczenie – podstawa wpisu: wypis i wyrys z mapy, równoważniki zmian gruntowych – dokumenty geodezyjne i wydawane przez Starostwo JEDYNY DZIAŁ, GDZIE MOŻNA DOKONAĆ SPROSTOWANIA KSIĘGI BEZ KONIECZNOŚCI POSTĘPOWANIA CYWILNEGO O UZGODNIENIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ W TRYBIE ART. 10.
2.  Własność – podstawy wpisu: akt notarialny, decyzja administracyjna, postanowienie sądu, wpis
z mocy prawa.
3.  Prawa ograniczenia i roszczenia – otwarty katalog – powiązanie działu I Sp z działem III:
a/ postanowienia o zabezpieczeniu,
b/ decyzje,
c/ zawiadomienia o egzekucji komorniczej,
d/ akty notarialne,
e/ akty stanu cywilnego.
4.  Hipoteka.
5.  Wzmianka –zasada niezwłocznego rejestrowania wniosku – gwarancją informacji o prawdziwości wpisów. Wzmianka pozwala na ustalenie, że do danego działu wpłynął wniosek.
6.  Przeglądanie i wyszukiwanie wniosków – mogą być następujące kryteria:
a)  Oznaczenie księgi wieczystej,
b)  Położenie – zgodność z EGIB,
c)  Właściciel – osoba fizyczna,
d)  Osoba prawna,
e)  Adres.

Prowadzący:
Sędzia rodzinny od 25 lat, wcześniej orzekający w sądzie karnym, były prokurator, Przewodnicząca Wydziału Ksiąg Wieczystych. Autorka wielu publikacji. Trener z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 marca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Czerwiec 3
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25