Prawa i obowiązki radnego oraz zadania rady gminy – szkolenie dla przewodniczących oraz członków rady miasta, gminy

Data szkolenia

09-01-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 4.01. wynosi 314,50 zł

Po 4.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy przewodniczących oraz członków rady miasta, gminy.

Korzyści:
Szkolenie będzie przeprowadzone metodą seminaryjną, z praktycznymi przykładami, możliwością zadawania pytań i omówieniem orzecznictwa sądów administracyjnych

Program:
1.Zadania gminy, w tym zadania statutowe
-co to jest gmina,
-ogólnie o samorządzie.
2.Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy.
3.Organy gminy i ich wzajemne relacje.
4.Rada gminy – właściwości.
5.Przewodniczący rady:
-zadania i obowiązki,
-zastępcy przewodniczącego.
6.Sesja rady gminy, jej organizacja i przebieg.
7.Komisje rady.
8.Podstawowe prawa i obowiązki radnego:
-uzyskiwanie informacji na temat działania organów gminy,
-zwolnienie z obowiązków zawodowych,
-mandat radnego,
-ochrona stosunku pracy,
-ochrona prawna związana z pełnieniem obowiązków,
-ograniczenia w zakresie zatrudniania radnego w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych gminy,
-zakaz łączenia mandatu,
-ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
9.Oświadczenia majątkowe. Analiza oświadczeń majątkowych.
10.Tworzenie i stosowanie aktów prawa miejscowego.
11.Mienie komunalne.
12.Gospodarka finansowa gminy.
13.Związki i porozumienia międzygminne.
14.Nadzór nad działalnością gminy.

Prowadzący: radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Prawa i obowiązki radnego oraz zadania rady gminy – szkolenie dla przewodniczących oraz członków rady miasta, gminy

Styczeń 9 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy przewodniczących oraz członków rady miasta, gminy.

Korzyści:
Szkolenie będzie przeprowadzone metodą seminaryjną, z praktycznymi przykładami, możliwością zadawania pytań i omówieniem orzecznictwa sądów administracyjnych

Program:
1.Zadania gminy, w tym zadania statutowe
-co to jest gmina,
-ogólnie o samorządzie.
2.Jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy.
3.Organy gminy i ich wzajemne relacje.
4.Rada gminy – właściwości.
5.Przewodniczący rady:
-zadania i obowiązki,
-zastępcy przewodniczącego.
6.Sesja rady gminy, jej organizacja i przebieg.
7.Komisje rady.
8.Podstawowe prawa i obowiązki radnego:
-uzyskiwanie informacji na temat działania organów gminy,
-zwolnienie z obowiązków zawodowych,
-mandat radnego,
-ochrona stosunku pracy,
-ochrona prawna związana z pełnieniem obowiązków,
-ograniczenia w zakresie zatrudniania radnego w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych gminy,
-zakaz łączenia mandatu,
-ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
9.Oświadczenia majątkowe. Analiza oświadczeń majątkowych.
10.Tworzenie i stosowanie aktów prawa miejscowego.
11.Mienie komunalne.
12.Gospodarka finansowa gminy.
13.Związki i porozumienia międzygminne.
14.Nadzór nad działalnością gminy.

Prowadzący: radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 9
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25