Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie

Data szkolenia

24-05-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 17.05. wynosi 314,50 zł

Po 17.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel:
Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Program:
1.Omówienie zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów – szczególnie w działach 730, 750, 853.
2.Nowy paragraf dochodów: 022 Danina solidarnościowa.
3.Zmiana paragrafów dochodów 227 i 252.
4.Zmiana paragrafów wydatków: 226, 227, 250, 252, 260, 405, 412, 444.
5.Uchylenie paragrafu dochodów i wydatków 253.
6.Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:
•odsetki 091, 092,
•wpływy z różnych opłat 069, a 097,
•kary 057 i 058,
•inne min. 094, 095, 291 i 295, 666 i 669
7.Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
•materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
•oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
•umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
•nagród konkursowych 419 a 304
•opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443
•świadczeń 311 a 302,
•delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
•ekspertyz 439,
•tłumaczeń 438,
•usług między jst 433,
•energii 426,
•usług zdrowotnych 428 a 430,
•szkoleń 455, 470 i 430,
•opłat komorniczych 461,
•remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.
8.Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
9.Pytania.

Prowadzący: wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 maja 2019 r.Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie

Maj 24 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel:
Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Program:
1.Omówienie zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów – szczególnie w działach 730, 750, 853.
2.Nowy paragraf dochodów: 022 Danina solidarnościowa.
3.Zmiana paragrafów dochodów 227 i 252.
4.Zmiana paragrafów wydatków: 226, 227, 250, 252, 260, 405, 412, 444.
5.Uchylenie paragrafu dochodów i wydatków 253.
6.Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:
•odsetki 091, 092,
•wpływy z różnych opłat 069, a 097,
•kary 057 i 058,
•inne min. 094, 095, 291 i 295, 666 i 669
7.Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
•materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
•oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
•umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
•nagród konkursowych 419 a 304
•opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443
•świadczeń 311 a 302,
•delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
•ekspertyz 439,
•tłumaczeń 438,
•usług między jst 433,
•energii 426,
•usług zdrowotnych 428 a 430,
•szkoleń 455, 470 i 430,
•opłat komorniczych 461,
•remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.
8.Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
9.Pytania.

Prowadzący: wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 maja 2019 r.Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 24
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25