Procedowane zmiany w systemie Państwowego ratownictwa medycznego i podstawowej opieki zdrowotnej

« powrót do wydarzeń

Adresatami szkolenia są członkowie zarządów jst, kierownicy i pracownicy podmiotów leczniczych, przedstawiciele zawodów medycznych, kierownicy i pracownicy departamentów/wydziałów zdrowia i nadzoru podmiotów tworzących, członkowie rad społecznych spzoz oraz osoby zainteresowane tematem.

Data:
18 października 2018 08:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 11 października 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Adresatami szkolenia są członkowie zarządów jst, kierownicy i pracownicy podmiotów leczniczych, przedstawiciele zawodów medycznych, kierownicy i pracownicy departamentów/wydziałów zdrowia i nadzoru podmiotów tworzących, członkowie rad społecznych spzoz oraz osoby zainteresowane tematem.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi regulacjami dotyczącymi systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Uczestnicy zapoznają się z zasadami funkcjonowania i finansowania zadań podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia w ramach PRM i POZ, w tym nowych wymogów kwalifikacyjnych wobec personelu medycznego czy formalnych wymagań przy zawieraniu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. W programie także analiza przepisów przejściowych i terminów wejścia w życie uchwalonych zmian.

Program:
1.         Państwowe Ratownictwo Medyczne po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. poz. 1115) – najważniejsze uregulowania:

 • rozszerzenie uprawnień funkcjonariusza publicznego,
 • Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM)
 • warunki udzielenia świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta
 • wojskowo-medyczne kursy kwalifikacyjne dla ratowników w jednostkach mundurowych
 • obowiązek corocznej aktualizacji Planu Działania Systemu Ratownictwa Medycznego
 • wprowadzenie zasad finansowania i administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)
 • nowe zasady funkcjonowania dyspozytorni i wymagania kompetencyjne wobec kierownika dyspozytorni/głównego dyspozytora
 • utworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
 • wojewódzki koordynator ratownictwa w miejsce lekarza koordynatora + kurs uprawniający
 • wymóg 5-letniego stażu w jednostkach ratownictwa dla kierowników zespołów podstawowych
 • rozszerzenie definicji lekarza systemu o 2 kolejne specjalizacje: kardiologów i neurologów
 • upaństwowienie ratownictwa medycznego – ustawowe rozwiązanie umów z dniem 31 marca 2019 roku Podstawowa Opieka Zdrowotna – uregulowania ustawy z dnia 27 października 2017 roku (Dz. U. poz. 2217) – system POZ po zmianach
 • oparcie podstawowej opieki zdrowotnej na medycynie rodzinnej i pielęgniarstwie rodzinnym (od 1 stycznia 2025 r.);
 • objęcie każdego pacjenta opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w którego skład wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ
 • zapewnienie w ramach koordynacji:

– opieki profilaktycznej, adekwatnej do wieku i płci pacjenta, oraz badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnymi planami diagnostyki, leczenia i opieki,

-„koordynatora administracyjnego” u każdego świadczeniodawcy, który będzie organizować proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielać pacjentom informacji o tym procesie;

 • współpraca POZ z pozostałymi częściami systemu (w szczególności AOS) w tym wymiana informacji o stanie zdrowia pacjenta (m. in. w zakresie rozpoznania i sposobu dotychczasowego leczenia);
 • wprowadzenie motywacyjnego systemu finansowania POZ,
 • nowe definicje lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ,
 • utworzenie instytutu badawczego, który będzie prowadził działalność naukowo-badawczą oraz szkoleniowo-edukacyjną w dziedzinie medycyny rodzinnej, a także nadzorował jakość świadczeń

Pilotaż nowego systemu czyli Program POZ Plus.

Prowadząca:
Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 15 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole