Procedowane zmiany w systemie Państwowego ratownictwa medycznego i podstawowej opieki zdrowotnej

Data szkolenia

18-10-2018

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 11.10. wynosi 314,50 zł

Po 11.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Adresatami szkolenia są członkowie zarządów jst, kierownicy i pracownicy podmiotów leczniczych, przedstawiciele zawodów medycznych, kierownicy i pracownicy departamentów/wydziałów zdrowia i nadzoru podmiotów tworzących, członkowie rad społecznych spzoz oraz osoby zainteresowane tematem.

Cele i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi regulacjami dotyczącymi systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Uczestnicy zapoznają się z zasadami funkcjonowania i finansowania zadań podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia w ramach PRM i POZ, w tym nowych wymogów kwalifikacyjnych wobec personelu medycznego czy formalnych wymagań przy zawieraniu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. W programie także analiza przepisów przejściowych i terminów wejścia w życie uchwalonych zmian.

Program:
1.Państwowe Ratownictwo Medyczne po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. poz. 1115) – najważniejsze uregulowania:
•rozszerzenie uprawnień funkcjonariusza publicznego,
•Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM)
•warunki udzielenia świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta
•wojskowo-medyczne kursy kwalifikacyjne dla ratowników w jednostkach mundurowych
•obowiązek corocznej aktualizacji Planu Działania Systemu Ratownictwa Medycznego
•wprowadzenie zasad finansowania i administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)
•nowe zasady funkcjonowania dyspozytorni i wymagania kompetencyjne wobec kierownika dyspozytorni/głównego dyspozytora
•utworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
•wojewódzki koordynator ratownictwa w miejsce lekarza koordynatora + kurs uprawniający
•wymóg 5-letniego stażu w jednostkach ratownictwa dla kierowników zespołów podstawowych
•rozszerzenie definicji lekarza systemu o 2 kolejne specjalizacje: kardiologów i neurologów
•upaństwowienie ratownictwa medycznego – ustawowe rozwiązanie umów z dniem 31 marca 2019 roku
2.Podstawowa Opieka Zdrowotna – uregulowania ustawy z dnia 27 października 2017 roku (Dz. U. poz. 2217) – system POZ po zmianach
•oparcie podstawowej opieki zdrowotnej na medycynie rodzinnej i pielęgniarstwie rodzinnym (od 1 stycznia 2025 r.);
•objęcie każdego pacjenta opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w którego skład wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ
•zapewnienie w ramach koordynacji:
– opieki profilaktycznej, adekwatnej do wieku i płci pacjenta, oraz badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnymi planami diagnostyki, leczenia i opieki,
-„koordynatora administracyjnego” u każdego świadczeniodawcy, który będzie organizować proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielać pacjentom informacji o tym procesie;
•współpraca POZ z pozostałymi częściami systemu (w szczególności AOS) w tym wymiana informacji o stanie zdrowia pacjenta (m. in. w zakresie rozpoznania i sposobu dotychczasowego leczenia);
•wprowadzenie motywacyjnego systemu finansowania POZ,
•nowe definicje lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ,
•utworzenie instytutu badawczego, który będzie prowadził działalność naukowo-badawczą oraz szkoleniowo-edukacyjną w dziedzinie medycyny rodzinnej, a także nadzorował jakość świadczeń
3.Pilotaż nowego systemu czyli Program POZ Plus.

Prowadzący:
Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 15 października 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Procedowane zmiany w systemie Państwowego ratownictwa medycznego i podstawowej opieki zdrowotnej

18 października 2018 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Adresatami szkolenia są członkowie zarządów jst, kierownicy i pracownicy podmiotów leczniczych, przedstawiciele zawodów medycznych, kierownicy i pracownicy departamentów/wydziałów zdrowia i nadzoru podmiotów tworzących, członkowie rad społecznych spzoz oraz osoby zainteresowane tematem.

Cele i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi regulacjami dotyczącymi systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Uczestnicy zapoznają się z zasadami funkcjonowania i finansowania zadań podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia w ramach PRM i POZ, w tym nowych wymogów kwalifikacyjnych wobec personelu medycznego czy formalnych wymagań przy zawieraniu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. W programie także analiza przepisów przejściowych i terminów wejścia w życie uchwalonych zmian.

Program:
1.Państwowe Ratownictwo Medyczne po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. poz. 1115) – najważniejsze uregulowania:
•rozszerzenie uprawnień funkcjonariusza publicznego,
•Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM)
•warunki udzielenia świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta
•wojskowo-medyczne kursy kwalifikacyjne dla ratowników w jednostkach mundurowych
•obowiązek corocznej aktualizacji Planu Działania Systemu Ratownictwa Medycznego
•wprowadzenie zasad finansowania i administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)
•nowe zasady funkcjonowania dyspozytorni i wymagania kompetencyjne wobec kierownika dyspozytorni/głównego dyspozytora
•utworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
•wojewódzki koordynator ratownictwa w miejsce lekarza koordynatora + kurs uprawniający
•wymóg 5-letniego stażu w jednostkach ratownictwa dla kierowników zespołów podstawowych
•rozszerzenie definicji lekarza systemu o 2 kolejne specjalizacje: kardiologów i neurologów
•upaństwowienie ratownictwa medycznego – ustawowe rozwiązanie umów z dniem 31 marca 2019 roku
2.Podstawowa Opieka Zdrowotna – uregulowania ustawy z dnia 27 października 2017 roku (Dz. U. poz. 2217) – system POZ po zmianach
•oparcie podstawowej opieki zdrowotnej na medycynie rodzinnej i pielęgniarstwie rodzinnym (od 1 stycznia 2025 r.);
•objęcie każdego pacjenta opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w którego skład wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ
•zapewnienie w ramach koordynacji:
– opieki profilaktycznej, adekwatnej do wieku i płci pacjenta, oraz badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnymi planami diagnostyki, leczenia i opieki,
-„koordynatora administracyjnego” u każdego świadczeniodawcy, który będzie organizować proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym udzielać pacjentom informacji o tym procesie;
•współpraca POZ z pozostałymi częściami systemu (w szczególności AOS) w tym wymiana informacji o stanie zdrowia pacjenta (m. in. w zakresie rozpoznania i sposobu dotychczasowego leczenia);
•wprowadzenie motywacyjnego systemu finansowania POZ,
•nowe definicje lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ,
•utworzenie instytutu badawczego, który będzie prowadził działalność naukowo-badawczą oraz szkoleniowo-edukacyjną w dziedzinie medycyny rodzinnej, a także nadzorował jakość świadczeń
3.Pilotaż nowego systemu czyli Program POZ Plus.

Prowadzący:
Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 15 października 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
18 października 2018
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25