Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2019 r. po „dużej” nowelizacji ustawy. Przepisy przejściowe, problemy praktyki, wymiana doświadczeń

Data szkolenia

20-11-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 13.11. wynosi 314,50 zł

Po 13.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
pracownicy urzędów gmin starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich- wydziały środowiska, inwestycji, przyznawania środków z funduszy UE, pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska – wydziały/referaty ocen oddziaływania na środowisko oraz NATURY2000, inwestorzy, specjaliści ds. ochrony środowiska.

Korzyści:
•Omówienie procedury wydawania decyzji środowiskowych z naciskiem na zmiany od 1.01.2017 r.- wraz z omówieniem przepisów przejściowych do kolejnych nowelizacji
•OMÓWIENIE DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY Z SIERPNIA 2019 R.
•Rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia, dyskusja

Program:
1.Podstawy prawne.
2.Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018).
3.NOWELIZACJA USTAWY Z SIERPNIA 2019 R.;
a.PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DO NOWELIZACJI
b.ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW DOT. INWESTYCJI GMINNYCH
c.ZMIANY DOT. DZIAŁANIA ORGANÓW OPINIUJĄCYCH I UZGADNIAJĄCYCH W PROCESIE WYDAWANIA DECYZJI
d.ZMIANY DOT. ZAŁĄCZANEJ DO WNIOSKU DOKUMENTACJI
e.ZMIANY DOT. USTALANIA KRĘGU STRON POSTĘPOWANIA
f.ZMIANY PROCEDURALNE DOT. M.IN. OBWIESZCZEŃ, NIEUREGULOWANEGO STANU PRAWNEGO, UMARZANIA
I ZAWIESZANIA POSTĘPOWANIA, Z NACISKIEM NA ODSTĘPSTWA OD ZASAD KPA
g.ZMIANY DOT. KONTROLI NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ WYDANYCH DECYZJI
h.ZMIANY DOT. PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH (ZMIANY WPROWADZONE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE)
i.ZMIANY W USTAWIE POŚ
j.ZMIANY DOT. SOOS
k.ZMIANY DOT. PROCEDURY TRANSGRANICZNEJ.
4.Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach:
a.Gdy z wnioskiem złożono raport
b.Gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia.
5.Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:
a.Gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko
b.Bez OOS.
6.Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową.
7.Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana- omówienie wyjątków.
8.Karta informacyjna przedsięwzięcia po zmianach.
9.Raport po zmianach.
10.Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu- kiedy art. 44 ustawy, kiedy art. 31 kpa.
11.Udział społeczeństwa w postępowaniu- jakie obowiązki ciążą na organie.
12.Zmiana decyzji środowiskowej- przesłanki, procedura.
13.Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot- przesłanki, procedura.
14.Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000 po zmianach.
15.Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.

Prowadząca: Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 15 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2019 r. po „dużej” nowelizacji ustawy. Przepisy przejściowe, problemy praktyki, wymiana doświadczeń

Listopad 20 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
pracownicy urzędów gmin starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich- wydziały środowiska, inwestycji, przyznawania środków z funduszy UE, pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska – wydziały/referaty ocen oddziaływania na środowisko oraz NATURY2000, inwestorzy, specjaliści ds. ochrony środowiska.

Korzyści:
•Omówienie procedury wydawania decyzji środowiskowych z naciskiem na zmiany od 1.01.2017 r.- wraz z omówieniem przepisów przejściowych do kolejnych nowelizacji
•OMÓWIENIE DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY Z SIERPNIA 2019 R.
•Rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia, dyskusja

Program:
1.Podstawy prawne.
2.Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018).
3.NOWELIZACJA USTAWY Z SIERPNIA 2019 R.;
a.PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DO NOWELIZACJI
b.ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW DOT. INWESTYCJI GMINNYCH
c.ZMIANY DOT. DZIAŁANIA ORGANÓW OPINIUJĄCYCH I UZGADNIAJĄCYCH W PROCESIE WYDAWANIA DECYZJI
d.ZMIANY DOT. ZAŁĄCZANEJ DO WNIOSKU DOKUMENTACJI
e.ZMIANY DOT. USTALANIA KRĘGU STRON POSTĘPOWANIA
f.ZMIANY PROCEDURALNE DOT. M.IN. OBWIESZCZEŃ, NIEUREGULOWANEGO STANU PRAWNEGO, UMARZANIA
I ZAWIESZANIA POSTĘPOWANIA, Z NACISKIEM NA ODSTĘPSTWA OD ZASAD KPA
g.ZMIANY DOT. KONTROLI NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ WYDANYCH DECYZJI
h.ZMIANY DOT. PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH (ZMIANY WPROWADZONE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE)
i.ZMIANY W USTAWIE POŚ
j.ZMIANY DOT. SOOS
k.ZMIANY DOT. PROCEDURY TRANSGRANICZNEJ.
4.Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach:
a.Gdy z wnioskiem złożono raport
b.Gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia.
5.Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:
a.Gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko
b.Bez OOS.
6.Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową.
7.Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana- omówienie wyjątków.
8.Karta informacyjna przedsięwzięcia po zmianach.
9.Raport po zmianach.
10.Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu- kiedy art. 44 ustawy, kiedy art. 31 kpa.
11.Udział społeczeństwa w postępowaniu- jakie obowiązki ciążą na organie.
12.Zmiana decyzji środowiskowej- przesłanki, procedura.
13.Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot- przesłanki, procedura.
14.Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000 po zmianach.
15.Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.

Prowadząca: Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 15 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 20
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25