Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2020 r. po „dużej” nowelizacji ustawy z 24.09.2019 oraz zmian z 23.11.2019. przepisy przejściowe, problemy praktyki, wymiana doświadczeń. Nowe rozporządzenie RM dot. przedsięwzięć

Data szkolenia

27-01-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 20.01. wynosi 335,75 zł

Po 20.01. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich- wydziały środowiska, inwestycji, przyznawania środków z funduszy UE, pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska – wydziały/referaty ocen oddziaływania na środowisko oraz NATURY2000, inwestorzy, specjaliści ds. ochrony środowiska.

Korzyści:
-Omówienie procedury wydawania decyzji środowiskowych z naciskiem na zmiany od 1.01.2017 r.
wraz z omówieniem przepisów przejściowych do kolejnych nowelizacji
-OMÓWIENIE DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY Z 24.09. 2019 R. oraz ostatnich zmian z 23.11.2019
-NOWE ROZPORZĄDZENIE
-Rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia, dyskusja

Program:
1.Podstawy prawne
2.Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018)
3.DUŻA NOWELIZACJA USTAWY Z 24.09 2019 R.;
-PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DO NOWELIZACJI
-ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW DOT. INWESTYCJI GMINNYCH
-ZMIANY DOT. DZIAŁANIA ORGANÓW OPINIUJĄCYCH I UZGADNIAJĄCYCH W PROCESIE WYDAWANIA DECYZJI
-ZMIANY DOT. ZAŁĄCZANEJ DO WNIOSKU DOKUMENTACJI
-ZMIANYDOT. USTALANIA KRĘGU STRON POSTĘPOWANIA
-ZMIANY PROCEDURALNE DOT. M.IN. OBWIESZCZEŃ, NIEUREGULOWANEGO STANU PRAWNEGO, UMARZANIA
I ZAWIESZANIA POSTĘPOWANIA, Z NACISKIEM NA ODSTĘPSTWA OD ZASAD KPA
-ZMIANY DOT. KONTROLI NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ WYDANYCH DECYZJI
-ZMIANY DOT. PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH (ZMIANY WPROWADZONE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE)
-ZMIANY W USTAWIE POŚ
-ZMIANY DOT. SOOS
-ZMIANY DOT. PROCEDURY TRANSGRANICZNEJ
-NOWE ROZPORZĄDZENIE RM DOT. PRZEDSIĘWZIĘĆ-WRAZ Z OMOWIENIEM PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH
4.Zmiana dot. organów właściwych do wydania oceny wodnoprawnej- nowelizacja z 23.11.2019 wraz z przepisami przejściowymi
5.Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach:
-Gdy z wnioskiem złożono raport
-Gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia
6.Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:
-Gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko
-Bez OOS
7.Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową, w tym decyzja dla inwestycji zrealizowanej nielegalnie
8.Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana- omówienie wyjatków
9.Karta informacyjna przedsięwzięcia po zmianach
10.Raport po zmianach
11.Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu- kiedy art. 44 ustawy, kiedy art. 31 kpa
12.Udział społeczeństwa w postępowaniu- jakie obowiązki ciążą na organie
13.Zmiana decyzji środowiskowej- przesłanki, procedura
14.Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot- przesłanki, procedura
15.Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000 po zmianach
16.Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

 

Prowadząca: Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 22 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2020 r. po „dużej” nowelizacji ustawy z 24.09.2019 oraz zmian z 23.11.2019. przepisy przejściowe, problemy praktyki, wymiana doświadczeń. Nowe rozporządzenie RM dot. przedsięwzięć

Styczeń 27 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich- wydziały środowiska, inwestycji, przyznawania środków z funduszy UE, pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska – wydziały/referaty ocen oddziaływania na środowisko oraz NATURY2000, inwestorzy, specjaliści ds. ochrony środowiska.

Korzyści:
-Omówienie procedury wydawania decyzji środowiskowych z naciskiem na zmiany od 1.01.2017 r.
wraz z omówieniem przepisów przejściowych do kolejnych nowelizacji
-OMÓWIENIE DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY Z 24.09. 2019 R. oraz ostatnich zmian z 23.11.2019
-NOWE ROZPORZĄDZENIE
-Rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia, dyskusja

Program:
1.Podstawy prawne
2.Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018)
3.DUŻA NOWELIZACJA USTAWY Z 24.09 2019 R.;
-PRZEPISY PRZEJŚCIOWE DO NOWELIZACJI
-ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW DOT. INWESTYCJI GMINNYCH
-ZMIANY DOT. DZIAŁANIA ORGANÓW OPINIUJĄCYCH I UZGADNIAJĄCYCH W PROCESIE WYDAWANIA DECYZJI
-ZMIANY DOT. ZAŁĄCZANEJ DO WNIOSKU DOKUMENTACJI
-ZMIANYDOT. USTALANIA KRĘGU STRON POSTĘPOWANIA
-ZMIANY PROCEDURALNE DOT. M.IN. OBWIESZCZEŃ, NIEUREGULOWANEGO STANU PRAWNEGO, UMARZANIA
I ZAWIESZANIA POSTĘPOWANIA, Z NACISKIEM NA ODSTĘPSTWA OD ZASAD KPA
-ZMIANY DOT. KONTROLI NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ WYDANYCH DECYZJI
-ZMIANY DOT. PROWADZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH (ZMIANY WPROWADZONE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE)
-ZMIANY W USTAWIE POŚ
-ZMIANY DOT. SOOS
-ZMIANY DOT. PROCEDURY TRANSGRANICZNEJ
-NOWE ROZPORZĄDZENIE RM DOT. PRZEDSIĘWZIĘĆ-WRAZ Z OMOWIENIEM PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH
4.Zmiana dot. organów właściwych do wydania oceny wodnoprawnej- nowelizacja z 23.11.2019 wraz z przepisami przejściowymi
5.Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach:
-Gdy z wnioskiem złożono raport
-Gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia
6.Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:
-Gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko
-Bez OOS
7.Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową, w tym decyzja dla inwestycji zrealizowanej nielegalnie
8.Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana- omówienie wyjatków
9.Karta informacyjna przedsięwzięcia po zmianach
10.Raport po zmianach
11.Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu- kiedy art. 44 ustawy, kiedy art. 31 kpa
12.Udział społeczeństwa w postępowaniu- jakie obowiązki ciążą na organie
13.Zmiana decyzji środowiskowej- przesłanki, procedura
14.Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot- przesłanki, procedura
15.Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000 po zmianach
16.Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

 

Prowadząca: Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 22 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 27
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25