Procedury administrowania nieruchomościami. Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy/administratora obiektu budowlanego

Data szkolenia

03-10-2018

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 26.09. wynosi 331,50 zł

Po 26.09. cena szkolenia wynosi 390,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych i gminnych (samorządu terytorialnego i skarbu państwa) niezależnie od ich przeznaczenia.

Korzyści ze szkolenia:
Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczącej zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego, a w tym:
-podane będą obowiązki właściciela i zarządcy wynikające z ustawy prawo budowlane,
-podane zostaną zakresy obowiązkowych kontroli, oraz obowiązkowej konserwacji,
-omówione będzie wykorzystanie w praktyce informacji zawartych w protokole z kontroli,
-omówione zostaną zagrożenia występując w eksploatacji obiektów budowlanych oraz zasady im przeciwdziałania.
Zostaną uczestnikom podane procedury obowiązujące w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami,
z uwzględnieniem specyfiki nieruchomości i jej wyposażenia (studium przypadków), a w tym:
-pozyskiwanie informacji o stanie technicznym nieruchomości,
-planowanie i przygotowanie konserwacji i remontów,
-dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac (mn. książka obiektu budowlanego).
Wskazane zostanie jak chronić się od odpowiedzialności w przypadku katastrofy budowlanej, awarii czy innej sytuacji, gdy narażone będzie zdrowie i życie ludzkie, mienie i środowisko.

Program:
Moduł I – Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:
1.Obowiązki i zadania wynikające z przepisów prawa.
2.Odpowiedzialność właściciela i zarządcy w świetle przepisów prawa.
Moduł II – Źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego:
1.Rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:
-elementów budowlanych,
-instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
-instalacji gazowych i kominowych,
-kotłów i instalacji z kotłami,
-klimatyzacji,
-wyposażenia p.poż.,
-innego wyposażenia nieruchomości,
2.Rola służb obsługujących nieruchomość.
3.Dokumentacja.
Moduł III – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:
1.Planowanie i realizacja prac z zakresu bieżącej konserwacji.
2.Planowanie i realizacja robót remontowych i budowlanych.
Moduł IV – Procedury w zarządzaniu i administrowaniu:
1.Zbiory i katalogi informacji o wyposażeniu i stanie technicznym nieruchomości.
2.Grafiki i harmonogramy obsługi nieruchomości.
3.Dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac.
Moduł V – Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:
1.Zagrożenia w okresie zimowym.
2.Powodzie.
3.Bezpieczeństwo pożarowe.
4.Bezpieczeństwo instalacji elektrycznych.

Prowadzący: licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687, uzyskana w roku 2001). Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Prowadzi wiele inwestycji i remontów w zarządzanych przez siebie nieruchomościach. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Autor licznych publikacji, w tym książkowych. Renomowany wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 28 września 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Procedury administrowania nieruchomościami. Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy/administratora obiektu budowlanego

Październik 3 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych i gminnych (samorządu terytorialnego i skarbu państwa) niezależnie od ich przeznaczenia.

Korzyści ze szkolenia:
Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczącej zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego, a w tym:
-podane będą obowiązki właściciela i zarządcy wynikające z ustawy prawo budowlane,
-podane zostaną zakresy obowiązkowych kontroli, oraz obowiązkowej konserwacji,
-omówione będzie wykorzystanie w praktyce informacji zawartych w protokole z kontroli,
-omówione zostaną zagrożenia występując w eksploatacji obiektów budowlanych oraz zasady im przeciwdziałania.
Zostaną uczestnikom podane procedury obowiązujące w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami,
z uwzględnieniem specyfiki nieruchomości i jej wyposażenia (studium przypadków), a w tym:
-pozyskiwanie informacji o stanie technicznym nieruchomości,
-planowanie i przygotowanie konserwacji i remontów,
-dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac (mn. książka obiektu budowlanego).
Wskazane zostanie jak chronić się od odpowiedzialności w przypadku katastrofy budowlanej, awarii czy innej sytuacji, gdy narażone będzie zdrowie i życie ludzkie, mienie i środowisko.

Program:
Moduł I – Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:
1.Obowiązki i zadania wynikające z przepisów prawa.
2.Odpowiedzialność właściciela i zarządcy w świetle przepisów prawa.
Moduł II – Źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego:
1.Rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:
-elementów budowlanych,
-instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
-instalacji gazowych i kominowych,
-kotłów i instalacji z kotłami,
-klimatyzacji,
-wyposażenia p.poż.,
-innego wyposażenia nieruchomości,
2.Rola służb obsługujących nieruchomość.
3.Dokumentacja.
Moduł III – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:
1.Planowanie i realizacja prac z zakresu bieżącej konserwacji.
2.Planowanie i realizacja robót remontowych i budowlanych.
Moduł IV – Procedury w zarządzaniu i administrowaniu:
1.Zbiory i katalogi informacji o wyposażeniu i stanie technicznym nieruchomości.
2.Grafiki i harmonogramy obsługi nieruchomości.
3.Dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac.
Moduł V – Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:
1.Zagrożenia w okresie zimowym.
2.Powodzie.
3.Bezpieczeństwo pożarowe.
4.Bezpieczeństwo instalacji elektrycznych.

Prowadzący: licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687, uzyskana w roku 2001). Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Prowadzi wiele inwestycji i remontów w zarządzanych przez siebie nieruchomościach. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Autor licznych publikacji, w tym książkowych. Renomowany wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 28 września 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 3
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25