Procedury administrowania nieruchomościami Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy/administratora obiektu budowlanego

« powrót do wydarzeń

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych i gminnych (samorządu terytorialnego i skarbu państwa) niezależnie od ich przeznaczenia.

Data:
3 października 2018 10:00
Koszt:
390,00 zł. lub 331,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 26 września 2018 r.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych i gminnych (samorządu terytorialnego i skarbu państwa) niezależnie od ich przeznaczenia.

Korzyści ze szkolenia:

Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczącej zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego, a w tym:

  • podane będą obowiązki właściciela i zarządcy wynikające z ustawy prawo budowlane,
  • podane zostaną zakresy obowiązkowych kontroli, oraz obowiązkowej konserwacji,
  • omówione będzie wykorzystanie w praktyce informacji zawartych w protokole z kontroli,
  • omówione zostaną zagrożenia występując w eksploatacji obiektów budowlanych oraz zasady im przeciwdziałania.

Zostaną uczestnikom podane procedury obowiązujące w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, z uwzględnieniem specyfiki nieruchomości i jej wyposażenia (studium przypadków), a w tym:

·        pozyskiwanie informacji o stanie technicznym nieruchomości,

·        planowanie i przygotowanie konserwacji i remontów,

·        dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac (mn. książka obiektu budowlanego).

Wskazane zostanie jak chronić się od odpowiedzialności w przypadku katastrofy budowlanej, awarii czy innej sytuacji, gdy narażone będzie zdrowie i życie ludzkie, mienie i środowisko.

Program:
Moduł I – Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:

1.       Obowiązki i zadania wynikające z przepisów prawa.

2.       Odpowiedzialność właściciela i zarządcy w świetle przepisów prawa.

Moduł II – Źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego:

1.       Rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:

·           elementów budowlanych,

·           instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

·           instalacji gazowych i kominowych,

·           kotłów i instalacji z kotłami,

·           klimatyzacji,

·           wyposażenia p.poż.,

·           innego wyposażenia nieruchomości,

2.       Rola służb obsługujących nieruchomość.

3.       Dokumentacja.

Moduł III – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:

1.      Planowanie i realizacja prac z zakresu bieżącej konserwacji.

2.      Planowanie i realizacja robót remontowych i budowlanych.

Moduł IV – Procedury w zarządzaniu i administrowaniu:

1.      Zbiory i katalogi informacji o wyposażeniu i stanie technicznym nieruchomości.

2.      Grafiki i harmonogramy obsługi nieruchomości.

3.      Dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac.

Moduł V – Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:

1.      Zagrożenia w okresie zimowym.

2.      Powodzie.

3.      Bezpieczeństwo pożarowe.

4.      Bezpieczeństwo instalacji elektrycznych.

Prowadzący:
Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687, uzyskana w roku 2001). Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Prowadzi wiele inwestycji i remontów w zarządzanych przez siebie nieruchomościach. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Autor licznych publikacji, w tym książkowych. Renomowany wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 28 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole