Proces inwestycyjny w postępowaniu administracyjnym z elementami KPA

Data szkolenia

28-05-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 21.05. wynosi 314,50 zł

Po 21.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci: 
Pracownicy urzędów miast i gmin oraz starostw, zajmujący się realizacją ww. ustaw.

Cel:
Ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu uniknięcia błędów skutkujących eliminacją decyzji przez organ odwoławczy. Uczestnicy uporządkują wiedzę z zakresu cyt. ustaw oraz nabędzie praktycznych umiejętności w podejmowaniu decyzji.

Program:

I.Kodeks postępowania administracyjnego.
1.Rozstrzyganie na korzyść strony.
2.Utrwalona praktyka rozstrzygania.
3.Terminy załatwiania spraw.
4.Publiczne obwieszczenia decyzji i innych czynności organu.
5.Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
6.Milczące załatwienie sprawy.
7.Zawartość decyzji. Uzasadnienie.
8.Skutki zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.
9.Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym.
II.Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
1.Wiążąca rola decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2.Inwestycje celu publicznego.
3.Pozostałe inwestycje.
4.Obszar oddziaływania, a obszar analizowany.
5.Ocena materiału dowodowego, w tym analiz urbanistycznych.
6.Dostęp do drogi publicznej (drogi nieurządzone, parametry dróg).
7.Szczegółowa analiza art. 61 ust. 1 ustawy.
8.Właściwość organów w sprawie orzekania o lokalizacji szczegółowej.
9.Postępowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej.
10.Rozwiązywanie bieżących problemów.
III.Pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych.
1.Obszar oddziaływania.
2.Katalog zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
3.Ocena zgodności zamierzenia budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.
4.Instytucja sprzeciwu.
5.Pozwolenie na budowę.
6.Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
7.Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub zgłoszenia.
8.Przeniesienie pozwolenia/zgłoszenia.
9.Wiążąca rola decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
10.Rozwiązywanie bieżących problemów.

Prowadząca: długoletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 23 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Proces inwestycyjny w postępowaniu administracyjnym z elementami KPA

Maj 28 @ 09:00 - 14:00

Adresaci: 
Pracownicy urzędów miast i gmin oraz starostw, zajmujący się realizacją ww. ustaw.

Cel:
Ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu uniknięcia błędów skutkujących eliminacją decyzji przez organ odwoławczy. Uczestnicy uporządkują wiedzę z zakresu cyt. ustaw oraz nabędzie praktycznych umiejętności w podejmowaniu decyzji.

Program:

I.Kodeks postępowania administracyjnego.
1.Rozstrzyganie na korzyść strony.
2.Utrwalona praktyka rozstrzygania.
3.Terminy załatwiania spraw.
4.Publiczne obwieszczenia decyzji i innych czynności organu.
5.Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
6.Milczące załatwienie sprawy.
7.Zawartość decyzji. Uzasadnienie.
8.Skutki zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.
9.Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym.
II.Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
1.Wiążąca rola decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2.Inwestycje celu publicznego.
3.Pozostałe inwestycje.
4.Obszar oddziaływania, a obszar analizowany.
5.Ocena materiału dowodowego, w tym analiz urbanistycznych.
6.Dostęp do drogi publicznej (drogi nieurządzone, parametry dróg).
7.Szczegółowa analiza art. 61 ust. 1 ustawy.
8.Właściwość organów w sprawie orzekania o lokalizacji szczegółowej.
9.Postępowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej.
10.Rozwiązywanie bieżących problemów.
III.Pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych.
1.Obszar oddziaływania.
2.Katalog zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
3.Ocena zgodności zamierzenia budowlanego z ustaleniami planu miejscowego.
4.Instytucja sprzeciwu.
5.Pozwolenie na budowę.
6.Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
7.Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub zgłoszenia.
8.Przeniesienie pozwolenia/zgłoszenia.
9.Wiążąca rola decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
10.Rozwiązywanie bieżących problemów.

Prowadząca: długoletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 23 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 28
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25