Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej

Data szkolenia

22-10-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 15.10. wynosi 314,50 zł

Po 15.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników sekretariatów (urzędy miasta, gminy, PCPR, OPS, świetlice, Caritas, biblioteki, szkoły, przedszkola, kuratorzy sądowi).
Cel ogólny:
Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zarządzania sekretariatem.

Cele szczegółowe:
Uczestnicy poznają techniki skutecznej organizacji pracy biura, zdobędą wiedzę dotyczącą podstawowych kompetencji niezbędnych na stanowisku asystenta/asystentki; poznają zasady przepływu informacji; dowiedzą się jak efektywnie zarządzać sobą w czasie; zostaną zapoznani z zasadami etykiety; dowiedzą się, jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi.

Program:
1.Wprowadzenie – w tej części szkolenia uczestnicy poznają zasady pracy w sekretariacie, przedyskutują kodeks etyczny pracownika sekretariatu oraz wyodrębnią kluczowe kompetencje niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych na tym stanowisku.
-sekretariat „sercem i wizytówką” urzędu
-rola sekretariatu w sprawnym funkcjonowaniu urzędu
-etyka zawodowa pracy w sekretariacie
-profesjonalizm funkcjonowania sekretariatu
-kompetencje pracownika sekretariatu + moja analiza SWOT (słabe strony, mocne strony, – szanse i zagrożenia)
2.Sekretariat jako centrum zarządzania przepływem informacji – w tej części szkolenia uczestnicy poznają zasady przepływu informacji pisemnych, telefonicznych, ustnych, redagowania dokumentów urzędowych oraz przećwiczą ich tworzenie w formie warsztatów
-przepływ informacji
-proces komunikacji (nadawanie komunikatów, aktywne słuchanie, mowa ciała)
-rozmowy telefoniczne (etykieta telefoniczna, anonsowanie rozmów, filtrowanie rozmów, umawianie spotkań, pozyskiwanie i udzielanie informacji przez telefon, ochrona informacji)
-rodzaje pism urzędowych, elementy składowe pism, części pisma, protokoły, sprawozdania, notatki
-zasady profesjonalnego tworzenia pism urzędowych
-redagowanie dokumentacji urzędowej w formie klasycznej (drukowanej)
-redagowanie dokumentacji urzędowej w formie elektronicznej
-ćwiczenia praktyczne w formatowaniu dokumentów urzędowych
-prowadzenie terminarza i organizacja spotkań służbowych
-prowadzenie dokumentacji zdarzeń i archiwum
3.Planowanie i organizacja pracy sekretariatu – w tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób efektywnie zarządzać sobą w czasie, zaplanować dzień, tydzień, miesiąc pracy, w jaki sposób zarządzać kalendarzem przełożonych.
-zasady dobrej organizacji pracy własnej i pracy przełożonych
-jak efektywnie zarządzać sobą w czasie
-zasady efektywnego zarządzania kalendarzem przełożonych
-kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji
-złodzieje czasu – jak je eliminować
-praktyczne zasady zarządzania sobą w czasie: metoda ABC, zasada Pareto, Matryca Eisenhovera, zasada 60/40, metoda ALPEN
-sporządzanie planów dnia swoich i przełożonych
-narzędzia wspomagające zarządzanie sobą w czasie – kalendarze, multiplanery, aplikacje
– jak sporządzać profesjonalne notatki ze spotkań
4.Kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika sekretariatu – urzędowy savoir-vivre – z tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak ważne jest ich stanowisko pracy w procesie kształtowania dobrego wizerunku urzędu, w jaki sposób przygotować spotkanie służbowe, przywitać gości, dobrać garderobę.
-urzędowy savoir-vivre – podstawowe zasady
-przywitanie gości, dbanie o dobry wizerunek urzędu
-zasady precedencji (pierwszeństwa) – hierarchia stanowisk i funkcji, zasady pierwszeństwa podczas powitania, przedstawiania, zasiadania przy stole
-zasady dress codu – co klientom urzędu mówi mój ubiór, zasady profesjonalnego doboru garderoby
-organizacja spotkań służbowych
5.Trudne sytuacje w obsłudze klientów urzędu – z tego modułu uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób profesjonalnie obsługiwać różnych klientów urzędu- profesjonalna komunikacja a kształtowanie wizerunku urzędu
– umiejętność słuchania – trzy poziomy słuchania, słuchanie aktywne, osiem ukrytych programów
-sztuka zadawania pytań – pytania kartezjańskie, metoda C5, model TGROW, analiza transakcyjna Ericka Bern’a
-komunikacja niewerbalna i jej wpływ na komunikację
-sztuka asertywności – podstawowe zasady asertywności, techniki asertywnej rozmowy: jestem słoniem; kocham, ale nie dam; zdarta płyta; jujitsu; asertywna odmowa
6.Profil skutecznej asystentki/asystenta – w tej części uczestnicy poznają swój styl pracy, dowiedzą się jak sobie lepiej radzić pracy z sytuacjami stresowymi(analiza własnego stylu pracy i działania; praca w stresie; sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych).

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 17 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej

22 października 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników sekretariatów (urzędy miasta, gminy, PCPR, OPS, świetlice, Caritas, biblioteki, szkoły, przedszkola, kuratorzy sądowi).
Cel ogólny:
Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zarządzania sekretariatem.

Cele szczegółowe:
Uczestnicy poznają techniki skutecznej organizacji pracy biura, zdobędą wiedzę dotyczącą podstawowych kompetencji niezbędnych na stanowisku asystenta/asystentki; poznają zasady przepływu informacji; dowiedzą się jak efektywnie zarządzać sobą w czasie; zostaną zapoznani z zasadami etykiety; dowiedzą się, jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi.

Program:
1.Wprowadzenie – w tej części szkolenia uczestnicy poznają zasady pracy w sekretariacie, przedyskutują kodeks etyczny pracownika sekretariatu oraz wyodrębnią kluczowe kompetencje niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych na tym stanowisku.
-sekretariat „sercem i wizytówką” urzędu
-rola sekretariatu w sprawnym funkcjonowaniu urzędu
-etyka zawodowa pracy w sekretariacie
-profesjonalizm funkcjonowania sekretariatu
-kompetencje pracownika sekretariatu + moja analiza SWOT (słabe strony, mocne strony, – szanse i zagrożenia)
2.Sekretariat jako centrum zarządzania przepływem informacji – w tej części szkolenia uczestnicy poznają zasady przepływu informacji pisemnych, telefonicznych, ustnych, redagowania dokumentów urzędowych oraz przećwiczą ich tworzenie w formie warsztatów
-przepływ informacji
-proces komunikacji (nadawanie komunikatów, aktywne słuchanie, mowa ciała)
-rozmowy telefoniczne (etykieta telefoniczna, anonsowanie rozmów, filtrowanie rozmów, umawianie spotkań, pozyskiwanie i udzielanie informacji przez telefon, ochrona informacji)
-rodzaje pism urzędowych, elementy składowe pism, części pisma, protokoły, sprawozdania, notatki
-zasady profesjonalnego tworzenia pism urzędowych
-redagowanie dokumentacji urzędowej w formie klasycznej (drukowanej)
-redagowanie dokumentacji urzędowej w formie elektronicznej
-ćwiczenia praktyczne w formatowaniu dokumentów urzędowych
-prowadzenie terminarza i organizacja spotkań służbowych
-prowadzenie dokumentacji zdarzeń i archiwum
3.Planowanie i organizacja pracy sekretariatu – w tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób efektywnie zarządzać sobą w czasie, zaplanować dzień, tydzień, miesiąc pracy, w jaki sposób zarządzać kalendarzem przełożonych.
-zasady dobrej organizacji pracy własnej i pracy przełożonych
-jak efektywnie zarządzać sobą w czasie
-zasady efektywnego zarządzania kalendarzem przełożonych
-kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji
-złodzieje czasu – jak je eliminować
-praktyczne zasady zarządzania sobą w czasie: metoda ABC, zasada Pareto, Matryca Eisenhovera, zasada 60/40, metoda ALPEN
-sporządzanie planów dnia swoich i przełożonych
-narzędzia wspomagające zarządzanie sobą w czasie – kalendarze, multiplanery, aplikacje
– jak sporządzać profesjonalne notatki ze spotkań
4.Kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika sekretariatu – urzędowy savoir-vivre – z tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak ważne jest ich stanowisko pracy w procesie kształtowania dobrego wizerunku urzędu, w jaki sposób przygotować spotkanie służbowe, przywitać gości, dobrać garderobę.
-urzędowy savoir-vivre – podstawowe zasady
-przywitanie gości, dbanie o dobry wizerunek urzędu
-zasady precedencji (pierwszeństwa) – hierarchia stanowisk i funkcji, zasady pierwszeństwa podczas powitania, przedstawiania, zasiadania przy stole
-zasady dress codu – co klientom urzędu mówi mój ubiór, zasady profesjonalnego doboru garderoby
-organizacja spotkań służbowych
5.Trudne sytuacje w obsłudze klientów urzędu – z tego modułu uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób profesjonalnie obsługiwać różnych klientów urzędu- profesjonalna komunikacja a kształtowanie wizerunku urzędu
– umiejętność słuchania – trzy poziomy słuchania, słuchanie aktywne, osiem ukrytych programów
-sztuka zadawania pytań – pytania kartezjańskie, metoda C5, model TGROW, analiza transakcyjna Ericka Bern’a
-komunikacja niewerbalna i jej wpływ na komunikację
-sztuka asertywności – podstawowe zasady asertywności, techniki asertywnej rozmowy: jestem słoniem; kocham, ale nie dam; zdarta płyta; jujitsu; asertywna odmowa
6.Profil skutecznej asystentki/asystenta – w tej części uczestnicy poznają swój styl pracy, dowiedzą się jak sobie lepiej radzić pracy z sytuacjami stresowymi(analiza własnego stylu pracy i działania; praca w stresie; sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych).

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 17 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
22 października 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25