Programy polityki zdrowotnej

Data szkolenia

20-05-2020

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 13.05. wynosi 334,75 zł

Po 13.05. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Członkowie zarządów jst odpowiedzialni za sprawy zdrowia, skarbnicy jst, dyrektorzy/kierownicy i pracownicy wydziałów zdrowia i innych komórek organizacyjnych zajmujących się zdrowiem w jst, kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Korzyści:
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z zasadami przygotowania, finansowania i realizacji programów polityki zdrowotnej. Uczestnicy zapoznają się z obowiązującymi przepisami, w tym wzorem ppz, a także wytycznymi oceniającej ppz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w tym zakresie oraz obowiązkami sprawozdawczymi. Dowiedzą się także, w jakim trybie wyłaniać wykonawców programów oraz jakie są zasady przekazywania środków publicznych na realizację zadań z zakresu zdrowia i kontroli prawidłowego ich wykorzystania, jak przestrzegać dyscypliny finansów publicznych w obszarze tematycznym szkolenia. Wyjaśnione zostaną różnice między programami zdrowotnymi a programami polityki zdrowotnej oraz warunki finansowania ppz przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Praktyczne aspekty regulacji ustawowych zostaną przybliżone na przykładach, case study, ćwiczeniach.

Program:
1.Regulacje ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej:
•programy zdrowotne a programy polityki zdrowotnej
•zakres przedmiotowy programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej oraz ich spójność
•podstawy programowe ppz
•zakres rzeczowy ppz
•opinia Prezesa AOTMiT
•raport końcowy z realizacji programu
•warunki zawieszenia realizacji ppz
2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2017 roku w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej oraz raportu z jego realizacji
•obowiązujące wzory dokumentów
•zasady przygotowania ppz oraz raportu z jego realizacji
3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 lutego 2018 roku w sprawie priorytetów zdrowotnych
4.Inne regulacje związane z przygotowaniem ppz – ustawa o zdrowiu publicznym i Narodowy Program Zdrowia
5.Wskazówki AOTMiT dotyczące planowania, wdrażania oraz realizacji programów polityki zdrowotnej
6.Lokalne dokumenty strategiczne w obszarze ochrony zdrowia jako podstawa przygotowania ppz
7.Tryby finansowania programów polityki zdrowotnej:
•konkurs ofert i tryby pozakonkursowe
•zasady przekazania środków
•finansowanie ppz: podmiot leczniczy własny (spzoz, spółka), inne podmioty lecznicze, w tym niefinansowane z NFZ, inne podmioty zewnętrzne realizujące programy profilaktyczne
•dyscyplina finansów publicznych
8.Zasady finansowania programów polityki zdrowotnej przez NFZ:
•warunki formalne
•procedura ubiegania się o środki
•wartość dofinansowania
9.CASE STUDY – przykładowe dokumenty: strategie zdrowotne, programy polityki zdrowotnej realizowane przez jst, ocena programu przez AOTMiT, programy finansowane przez NFZ.

Prowadzący: doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 15 maja 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

Programy polityki zdrowotnej

Maj 20 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Członkowie zarządów jst odpowiedzialni za sprawy zdrowia, skarbnicy jst, dyrektorzy/kierownicy i pracownicy wydziałów zdrowia i innych komórek organizacyjnych zajmujących się zdrowiem w jst, kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Korzyści:
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z zasadami przygotowania, finansowania i realizacji programów polityki zdrowotnej. Uczestnicy zapoznają się z obowiązującymi przepisami, w tym wzorem ppz, a także wytycznymi oceniającej ppz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w tym zakresie oraz obowiązkami sprawozdawczymi. Dowiedzą się także, w jakim trybie wyłaniać wykonawców programów oraz jakie są zasady przekazywania środków publicznych na realizację zadań z zakresu zdrowia i kontroli prawidłowego ich wykorzystania, jak przestrzegać dyscypliny finansów publicznych w obszarze tematycznym szkolenia. Wyjaśnione zostaną różnice między programami zdrowotnymi a programami polityki zdrowotnej oraz warunki finansowania ppz przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Praktyczne aspekty regulacji ustawowych zostaną przybliżone na przykładach, case study, ćwiczeniach.

Program:
1.Regulacje ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej:
•programy zdrowotne a programy polityki zdrowotnej
•zakres przedmiotowy programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej oraz ich spójność
•podstawy programowe ppz
•zakres rzeczowy ppz
•opinia Prezesa AOTMiT
•raport końcowy z realizacji programu
•warunki zawieszenia realizacji ppz
2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2017 roku w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej oraz raportu z jego realizacji
•obowiązujące wzory dokumentów
•zasady przygotowania ppz oraz raportu z jego realizacji
3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 lutego 2018 roku w sprawie priorytetów zdrowotnych
4.Inne regulacje związane z przygotowaniem ppz – ustawa o zdrowiu publicznym i Narodowy Program Zdrowia
5.Wskazówki AOTMiT dotyczące planowania, wdrażania oraz realizacji programów polityki zdrowotnej
6.Lokalne dokumenty strategiczne w obszarze ochrony zdrowia jako podstawa przygotowania ppz
7.Tryby finansowania programów polityki zdrowotnej:
•konkurs ofert i tryby pozakonkursowe
•zasady przekazania środków
•finansowanie ppz: podmiot leczniczy własny (spzoz, spółka), inne podmioty lecznicze, w tym niefinansowane z NFZ, inne podmioty zewnętrzne realizujące programy profilaktyczne
•dyscyplina finansów publicznych
8.Zasady finansowania programów polityki zdrowotnej przez NFZ:
•warunki formalne
•procedura ubiegania się o środki
•wartość dofinansowania
9.CASE STUDY – przykładowe dokumenty: strategie zdrowotne, programy polityki zdrowotnej realizowane przez jst, ocena programu przez AOTMiT, programy finansowane przez NFZ.

Prowadzący: doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 15 maja 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 20
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25