Projektowane zmiany sektorowe związane z RODO

Data szkolenia

30-04-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia


Cena szkolenia

Cena szkolenia do 23.04. wynosi 314,50 zł

Po 23.04. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, podmiotów przetwarzających dane osobowe, kandydatów do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych w jednostce.

Cel i korzyści:

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi przepisami, obowiązkami i procedurami w procesie przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem strony praktycznej. Udział w szkoleniu umożliwi skuteczne i praktyczne wdrożenie nowych przepisów i zadań w jednostce.

Program:

1. Omówienie Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 ( RODO ) wpływających na działanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zmian wynikających z:

a) Ustawa z dnia 26 czerwca 1977 r. kodeks pracy.
b) Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
c) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
e) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
f) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
g) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
h) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
i) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
j) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
k) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
l) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
m) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
n) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Kwestie praktyczne w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych.
3. Kwestie praktyczne w zakresie współadministrowania danymi osobowymi.

Prowadzący:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

Miejsce:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Opole, ul. Krakowska 51 III piętro.

Czas trwania:
10.00-15.00

Termin:
30 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2019 r.

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Projektowane zmiany sektorowe związane z RODO

Kwiecień 30 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, podmiotów przetwarzających dane osobowe, kandydatów do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych w jednostce.

Cel i korzyści:

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi przepisami, obowiązkami i procedurami w procesie przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem strony praktycznej. Udział w szkoleniu umożliwi skuteczne i praktyczne wdrożenie nowych przepisów i zadań w jednostce.

Program:

1. Omówienie Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 ( RODO ) wpływających na działanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zmian wynikających z:

a) Ustawa z dnia 26 czerwca 1977 r. kodeks pracy.
b) Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
c) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
e) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
f) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
g) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
h) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
i) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
j) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
k) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
l) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
m) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
n) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Kwestie praktyczne w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych.
3. Kwestie praktyczne w zakresie współadministrowania danymi osobowymi.

Prowadzący:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

Miejsce:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Opole, ul. Krakowska 51 III piętro.

Czas trwania:
10.00-15.00

Termin:
30 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Szczegóły

Data:
Kwiecień 30
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl