Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej

Data szkolenia

12-02-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.02. wynosi 335,75 zł

Po 7.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
•osoby udostępniające dane na stronie internetowej,
•członkowie zespołów redakcyjnych BIP,
•wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Korzyści:
•zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze stosowaniem BIP’u do udostępniania informacji publicznej;
•zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu informacji publicznej; zapoznanie się wymogami prawnymi i technicznymi przy tworzeniu BIP’ów;
•zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

Program:
Podstawy prawne prowadzenia BIP
1.Kto ma obowiązek prowadzić BIP?
2.Kluczowe założenia ustawy o dostępie do informacji publicznej.
3.Informacje publikowane w BIP – obowiązek czy przyjazna forma prowadzenia polityki informacyjnej?
4.Prowadzenie BIP a wnioskowy dostęp do informacji publicznej.
5.BIP a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
II.BIP- zagadnienia praktyczne
1.Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA.
2.Powołanie i kompetencje zespołu dedykowanego ds. BIP, zalecane procedury.
3.Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?
4.Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje – sposób wypełniania metryczki.
5.Proces publikacji w BIP (sposób przekazywania, forma publikacji, terminy, archiwizacja, aktualizacja informacji, linkowanie).
6.Jak dokonywać w BIP prawidłowego wyłączenia jawności danych prawnie chronionych?
7.Efektywność BIP a udostępnianie informacji w trybie wnioskowym,
8.Urzędowy publikator teleinformatyczny a internetowy serwis www,
9.Obowiązek zgłoszeniowy i funkcjonalność strony głównej BIP,
10.Standaryzacja podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA,
11.Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje – sposób wypełniania metryczki,
12.Kluczowe orzecznictwo sądów administracyjnych związane z BIP.
III.Obowiązki publikacyjne określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej
1.Publikowanie programów, planów i innych zamierzeń,
2.Udostępnianie zarządzeń, aktów normatywnych i ich projektów,
3.Jak udostępniać informacje o sposobie załatwiania spraw i ich stanie?
4.Jak często i szczegółowo publikować dane o majątku oraz finansach?
5.Udostępnianie informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
6.Problematyka udostępniania dokumentacji przebiegu i efektów kontroli,
7.Publikacja treści i postaci dokumentów urzędowych – porady praktyczne,
8.Jakie informacje mogą, ale nie muszą znaleźć się w BIP? Prawo i praktyka
9.Jak poinformować o tym czego zabrakło w Biuletynie?
IV.Ograniczenia na stronach BIP
1.Zakres jawności danych o pracownikach i osobach pełniących funkcje publiczne,
2.Skuteczne i prawidłowe wyłączenie jawności tajemnic oraz danych prawnie chronionych?
3.Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?
V. Dyskusja

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 7 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej

Luty 12 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
•osoby udostępniające dane na stronie internetowej,
•członkowie zespołów redakcyjnych BIP,
•wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Korzyści:
•zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze stosowaniem BIP’u do udostępniania informacji publicznej;
•zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu informacji publicznej; zapoznanie się wymogami prawnymi i technicznymi przy tworzeniu BIP’ów;
•zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

Program:
Podstawy prawne prowadzenia BIP
1.Kto ma obowiązek prowadzić BIP?
2.Kluczowe założenia ustawy o dostępie do informacji publicznej.
3.Informacje publikowane w BIP – obowiązek czy przyjazna forma prowadzenia polityki informacyjnej?
4.Prowadzenie BIP a wnioskowy dostęp do informacji publicznej.
5.BIP a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
II.BIP- zagadnienia praktyczne
1.Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA.
2.Powołanie i kompetencje zespołu dedykowanego ds. BIP, zalecane procedury.
3.Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?
4.Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje – sposób wypełniania metryczki.
5.Proces publikacji w BIP (sposób przekazywania, forma publikacji, terminy, archiwizacja, aktualizacja informacji, linkowanie).
6.Jak dokonywać w BIP prawidłowego wyłączenia jawności danych prawnie chronionych?
7.Efektywność BIP a udostępnianie informacji w trybie wnioskowym,
8.Urzędowy publikator teleinformatyczny a internetowy serwis www,
9.Obowiązek zgłoszeniowy i funkcjonalność strony głównej BIP,
10.Standaryzacja podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA,
11.Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje – sposób wypełniania metryczki,
12.Kluczowe orzecznictwo sądów administracyjnych związane z BIP.
III.Obowiązki publikacyjne określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej
1.Publikowanie programów, planów i innych zamierzeń,
2.Udostępnianie zarządzeń, aktów normatywnych i ich projektów,
3.Jak udostępniać informacje o sposobie załatwiania spraw i ich stanie?
4.Jak często i szczegółowo publikować dane o majątku oraz finansach?
5.Udostępnianie informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
6.Problematyka udostępniania dokumentacji przebiegu i efektów kontroli,
7.Publikacja treści i postaci dokumentów urzędowych – porady praktyczne,
8.Jakie informacje mogą, ale nie muszą znaleźć się w BIP? Prawo i praktyka
9.Jak poinformować o tym czego zabrakło w Biuletynie?
IV.Ograniczenia na stronach BIP
1.Zakres jawności danych o pracownikach i osobach pełniących funkcje publiczne,
2.Skuteczne i prawidłowe wyłączenie jawności tajemnic oraz danych prawnie chronionych?
3.Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?
V. Dyskusja

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 7 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 12
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25