Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej po zmianach

Data szkolenia

20-08-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 13.08. wynosi 314,50 zł

Po 13.08. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów, pracownicy zajmujący się prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej.

Cel:
Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy.

Program:
I.Podstawy prawne postępowania z dokumentacją kadrowo-płacową:
•Ważniejsze akty polskiego prawa
•Podstawowe konstrukcje prawa.
II.Organizacja pracy kancelaryjnej:
•Jednolity rzeczowy wykaz akt a zmiany w przechowywaniu dokumentacji kadrowo-płacowej.
III.Technika prowadzenia akt osobowych pracownika:
•Podział akt osobowych pracownika na trzy części, chronologiczny, numeracja, każda część ze „stroną tytułową”
•Gromadzenie tylko kopii wymaganych dokumentów związanych z zatrudnieniem
•Potwierdzanie zagranicznych okresów zatrudnienia pracownika
•Akta osobowe pracownika przy przejęciu zakładu pracy lub jego części, przy ponownym zatrudnieniu oraz dla pracownika zatrudnionego na dwóch umowach.
IV.Przechowywanie dokumentacji pracowniczej, ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa:
•Miejsce i warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej
•Okresy przechowywania dokumentów
•Upoważnienia udzielone osobom przetwarzającym dane osobowe
•Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
•Techniczno-organizacyjne zabezpieczenie danych osobowych, zastosowane środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
•Wydawanie kopii dokumentacji
•Ewidencja czasu pracy.
V.Zmiany w okresie przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2019 r.:
•Obniżenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat – kogo dotyczy?
•Nowe obowiązki pracodawców w zakresie sprawozdawczości
•Umożliwienie prowadzenia akt w formie elektronicznej – na jakich zasadach?
•Zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. – co nas czeka?
VI.Rozporządzenie RODO, Kodeks Pracy 2019, Ustawa zmieniająca z dnia 21 lutego 2019 – zmiany w ochronie danych osobowych:
•Nowe obowiązki pracodawców wynikające z RODO i ODO
•Rozszerzenie zakresu danych związanych z ubieganiem się o pracę
•Zmiany w kodeksie pracy a RODO
•Klauzule ochrony informacji
•Nowe kary administracyjne.

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej po zmianach

Sierpień 20 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów, pracownicy zajmujący się prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej.

Cel:
Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy.

Program:
I.Podstawy prawne postępowania z dokumentacją kadrowo-płacową:
•Ważniejsze akty polskiego prawa
•Podstawowe konstrukcje prawa.
II.Organizacja pracy kancelaryjnej:
•Jednolity rzeczowy wykaz akt a zmiany w przechowywaniu dokumentacji kadrowo-płacowej.
III.Technika prowadzenia akt osobowych pracownika:
•Podział akt osobowych pracownika na trzy części, chronologiczny, numeracja, każda część ze „stroną tytułową”
•Gromadzenie tylko kopii wymaganych dokumentów związanych z zatrudnieniem
•Potwierdzanie zagranicznych okresów zatrudnienia pracownika
•Akta osobowe pracownika przy przejęciu zakładu pracy lub jego części, przy ponownym zatrudnieniu oraz dla pracownika zatrudnionego na dwóch umowach.
IV.Przechowywanie dokumentacji pracowniczej, ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa:
•Miejsce i warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej
•Okresy przechowywania dokumentów
•Upoważnienia udzielone osobom przetwarzającym dane osobowe
•Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
•Techniczno-organizacyjne zabezpieczenie danych osobowych, zastosowane środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
•Wydawanie kopii dokumentacji
•Ewidencja czasu pracy.
V.Zmiany w okresie przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2019 r.:
•Obniżenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat – kogo dotyczy?
•Nowe obowiązki pracodawców w zakresie sprawozdawczości
•Umożliwienie prowadzenia akt w formie elektronicznej – na jakich zasadach?
•Zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. – co nas czeka?
VI.Rozporządzenie RODO, Kodeks Pracy 2019, Ustawa zmieniająca z dnia 21 lutego 2019 – zmiany w ochronie danych osobowych:
•Nowe obowiązki pracodawców wynikające z RODO i ODO
•Rozszerzenie zakresu danych związanych z ubieganiem się o pracę
•Zmiany w kodeksie pracy a RODO
•Klauzule ochrony informacji
•Nowe kary administracyjne.

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Sierpień 20
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25