Prowadzenie spraw związanych z organizacja publicznego transportu zbiorowego na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa o funduszu rozwoju przewozów autobusowych

Data szkolenia

28-11-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 21.11. wynosi 314,50 zł

Po 21.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego (wydziału komunikacji) – gmin i starostw powiatowych – odpowiedzialnych za organizację przewozów osób

Cel:
Zdobycie wiedzy niezbędnej dla właściwego interpretowania i stosowania przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, umiejętność znalezienia odpowiednich rozwiązań przy organizacji przewozów osób.

Program:
1.Zasady organizacji regularnych przewozów osób – pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego, jego właściwości i zadania.
2.Planowanie publicznego transportu zbiorowego – plan transportowy, jego elementy i tryb uchwalania i aktualizacji.
3.Organizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej:
– elementy organizacji transportu – określanie przystanków, pobieranie opłat,
– omówienie trybów wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego, zasady, terminy,
– rodzaje i elementy umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
– Wydawanie zezwoleń i zaświadczeń.
4.Finansowanie przewozów – rekompensata, ulgi i inne problemy.
5.Zasady i możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
6.Kompetencje odpowiednich organów samorządowych do wykonywania poszczególnych rodzajów kontroli.
7.Projekt zmian do ustawy – proponowane rozwiązania i nowe możliwości.
8.Nowe terminy i przepisy przejściowe.

Prowadzący – Wieloletni pracownik administracji rządowej, dyrektor urzędu zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, znający znakomicie tematykę transportu drogowego, doświadczony trener i szkoleniowiec. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym, a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 25 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Prowadzenie spraw związanych z organizacja publicznego transportu zbiorowego na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa o funduszu rozwoju przewozów autobusowych

28 listopada 2019 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego (wydziału komunikacji) – gmin i starostw powiatowych – odpowiedzialnych za organizację przewozów osób

Cel:
Zdobycie wiedzy niezbędnej dla właściwego interpretowania i stosowania przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, umiejętność znalezienia odpowiednich rozwiązań przy organizacji przewozów osób.

Program:
1.Zasady organizacji regularnych przewozów osób – pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego, jego właściwości i zadania.
2.Planowanie publicznego transportu zbiorowego – plan transportowy, jego elementy i tryb uchwalania i aktualizacji.
3.Organizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej:
– elementy organizacji transportu – określanie przystanków, pobieranie opłat,
– omówienie trybów wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego, zasady, terminy,
– rodzaje i elementy umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
– Wydawanie zezwoleń i zaświadczeń.
4.Finansowanie przewozów – rekompensata, ulgi i inne problemy.
5.Zasady i możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
6.Kompetencje odpowiednich organów samorządowych do wykonywania poszczególnych rodzajów kontroli.
7.Projekt zmian do ustawy – proponowane rozwiązania i nowe możliwości.
8.Nowe terminy i przepisy przejściowe.

Prowadzący – Wieloletni pracownik administracji rządowej, dyrektor urzędu zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, znający znakomicie tematykę transportu drogowego, doświadczony trener i szkoleniowiec. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym, a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 25 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
28 listopada 2019
Czas:
09:00 - 14:00

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25