Prowadzenie spraw związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na podstawie ustawy od stycznia 2019 r. Najwyższy czas, żeby bez opóźnień, zgodnie z przepisami ustawy wyłonić operatorów transportu drogowego

Data szkolenia

29-04-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 23.04. wynosi 314,50 zł

Po 23.04. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego (wydziału komunikacji) – gmin i starostw powiatowych – odpowiedzialnych za organizację przewozów osób.

Cel:
W styczniu 2020 r. wygasną zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i staniemy przed koniecznością działania na nowych zasadach. Aby się do nich dostosować, trzeba już teraz ogłosić zamiar wyłonienia operatorów – przepisy wymagają, aby ogłoszenie publikować z rocznym wyprzedzeniem. Konieczne jest zatem zdobycie wiedzy niezbędnej dla właściwego interpretowania i stosowania przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz umiejętności znalezienia odpowiednich rozwiązań przy organizacji przewozów osób. Szkolenie zapewni Państwu przygotowanie do zmian i ułatwi zrozumienie nowych przepisów.

Program:
1.Cel i sens stworzenia ustawy – zadania organizatora przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
2.Obowiązujące obecnie rodzaje uprawnień do wykonywania regularnych i regularnych specjalnych przewozów drogowych oraz warunki ich wydania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia, wygaszania, przeniesienia na inny podmiot.
-Zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne.
-Zaświadczenia i potwierdzenia zgłoszenia w publicznym transporcie zbiorowym.
3.Zasady organizacji regularnych przewozów osób – pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego, jego właściwości i zadania.
4.Planowanie publicznego transportu zbiorowego – plan transportowy – planowane zmiany dotyczące obowiązków wszystkich samorządów.
5.Organizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej –
-Elementy organizacji transportu.
-Tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego.
-Rodzaje i elementy umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
6.Finansowanie przewozów – rekompensata, ulgi i inne problemy.
7.Kolejne przedłużenie terminu wejścia w życie niektórych przepisów ustawy – kiedy musimy działać?
-Przedłużenie ważności zezwoleń na linie regularne wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym – do kiedy, na jakich zasadach?
-Co dalej z rekompensatami za przejazdy ulgowe?
-Potwierdzenie zgłoszenia przewozu – czym jest i od kiedy zacznie obowiązywać?
8.Kompetencje odpowiednich organów samorządowych do wykonywania poszczególnych rodzajów kontroli.
9.Projektowane zmiany do ustawy – koncepcje organizacji publicznego transportu zbiorowego, perspektywy dla organizatorów.

Prowadzący: wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Prowadzenie spraw związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na podstawie ustawy od stycznia 2019 r. Najwyższy czas, żeby bez opóźnień, zgodnie z przepisami ustawy wyłonić operatorów transportu drogowego

Kwiecień 29 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego (wydziału komunikacji) – gmin i starostw powiatowych – odpowiedzialnych za organizację przewozów osób.

Cel:
W styczniu 2020 r. wygasną zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i staniemy przed koniecznością działania na nowych zasadach. Aby się do nich dostosować, trzeba już teraz ogłosić zamiar wyłonienia operatorów – przepisy wymagają, aby ogłoszenie publikować z rocznym wyprzedzeniem. Konieczne jest zatem zdobycie wiedzy niezbędnej dla właściwego interpretowania i stosowania przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz umiejętności znalezienia odpowiednich rozwiązań przy organizacji przewozów osób. Szkolenie zapewni Państwu przygotowanie do zmian i ułatwi zrozumienie nowych przepisów.

Program:
1.Cel i sens stworzenia ustawy – zadania organizatora przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
2.Obowiązujące obecnie rodzaje uprawnień do wykonywania regularnych i regularnych specjalnych przewozów drogowych oraz warunki ich wydania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia, wygaszania, przeniesienia na inny podmiot.
-Zezwolenia na przewozy regularne i regularne specjalne.
-Zaświadczenia i potwierdzenia zgłoszenia w publicznym transporcie zbiorowym.
3.Zasady organizacji regularnych przewozów osób – pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego, jego właściwości i zadania.
4.Planowanie publicznego transportu zbiorowego – plan transportowy – planowane zmiany dotyczące obowiązków wszystkich samorządów.
5.Organizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej –
-Elementy organizacji transportu.
-Tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego.
-Rodzaje i elementy umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
6.Finansowanie przewozów – rekompensata, ulgi i inne problemy.
7.Kolejne przedłużenie terminu wejścia w życie niektórych przepisów ustawy – kiedy musimy działać?
-Przedłużenie ważności zezwoleń na linie regularne wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym – do kiedy, na jakich zasadach?
-Co dalej z rekompensatami za przejazdy ulgowe?
-Potwierdzenie zgłoszenia przewozu – czym jest i od kiedy zacznie obowiązywać?
8.Kompetencje odpowiednich organów samorządowych do wykonywania poszczególnych rodzajów kontroli.
9.Projektowane zmiany do ustawy – koncepcje organizacji publicznego transportu zbiorowego, perspektywy dla organizatorów.

Prowadzący: wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Kwiecień 29
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25