Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań

Data szkolenia

19-11-2018

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 12.11. wynosi 314,50 zł

Po 12.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników samorządowych zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Cel:
Celem szkolenia jest:
– Wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
– Omówienie planowanych zmian (październik 2018) w drukach ofert, umów i sprawozdań.
– Udzielenie odpowiedzi uczestnikom dotyczących bieżących problemów przekazywania i rozliczania dotacji.

Program:
1. Procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym: – Powiązanie z budżetem i innymi uchwałami (program współpracy). – Zadania roczne i wieloletnie. – Kto może uczestniczyć w otwartym konkursie ofert.
2. Terminy ogłoszenia konkursów, konkurs na projekcie budżetu.
3. Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu – wkład własny rzeczowy, osobowy i finansowy.
4. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji.
5. Elementy umowy realizacji zadania.
6. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.
7. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
8. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.
9. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
10. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
11. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.
12. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
13. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
14. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
15. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.
16. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.
17. Zwrot dotacji.
18. Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje.
19. Małe granty – nowe druki oferty i sprawozdania.
20. Zmiany od października 2018 w drukach ofert, umów i sprawozdań.
21. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.

Prowadzący: zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. Wykładowca szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań

19 listopada 2018 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników samorządowych zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Cel:
Celem szkolenia jest:
– Wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
– Omówienie planowanych zmian (październik 2018) w drukach ofert, umów i sprawozdań.
– Udzielenie odpowiedzi uczestnikom dotyczących bieżących problemów przekazywania i rozliczania dotacji.

Program:
1. Procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym: – Powiązanie z budżetem i innymi uchwałami (program współpracy). – Zadania roczne i wieloletnie. – Kto może uczestniczyć w otwartym konkursie ofert.
2. Terminy ogłoszenia konkursów, konkurs na projekcie budżetu.
3. Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu – wkład własny rzeczowy, osobowy i finansowy.
4. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji.
5. Elementy umowy realizacji zadania.
6. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.
7. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
8. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.
9. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
10. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
11. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.
12. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
13. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
14. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
15. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.
16. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.
17. Zwrot dotacji.
18. Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje.
19. Małe granty – nowe druki oferty i sprawozdania.
20. Zmiany od października 2018 w drukach ofert, umów i sprawozdań.
21. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.

Prowadzący: zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. Wykładowca szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 14 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
19 listopada 2018
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25