Przemoc wobec dzieci. Dziecko w polskim prawie. Uprawnienia i obowiązki instytucji w niesieniu pomocy małoletnim ofiarom przemocy. Teoria i praktyka

Data szkolenia

10-05-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 6.05. wynosi 314,50 zł

Po 6.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych (pracowników pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych), pracownicy oświaty, ochrony zdrowia oraz kuratorzy sądowi, lokalni animatorzy realizujący zadania z tego zagadnienia.

Cel:
– Nabycie podstawowych wiadomości prawnych w tematyce dziecka i rodziny.
– Nabycie wiedzy teoretycznej i ogólnej praktycznej, dotyczącej prowadzenia rozmów z dzieckiem.
– Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu diagnostyki wstępnej osoby (dziecka).
– Nabycie podstawowej wiedzy prawnej o zasadach stosowania instrumentów pomocowych.
– Procedura „Niebieskiej Karty” w sytuacji krzywdzonego dziecka.

Program:
1.Podstawowe pojęcia z tematyki dziecka krzywdzonego oraz przemocy.
2.Diagnoza sytuacji, dziecka doświadczającego przemoc w rodzinie.
3.Dziecko krzywdzone jako świadek przemocy.
4.Dziecko, jako świadek przemocy wobec innego dziecka.
5.Podstawowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6.Podstawe instrumenty prawne do pomocy krzywdzonemu dziecku.
7.Metody interwencji w przypadku stosowania przemocy wobec dziecka przez osoby najbliższe.
8.Przemoc wobec dziecka niepełnosprawnego – zadania pomocowe.
9.Postępowanie z rodzicami oraz innymi osobami dorosłymi stosującymi przemoc wobec dziecka.
10.Reprezentowanie dziecka podczas realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.
11.Rola przedstawicieli poszczególnych służb / instytucji / w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka.
12.Uprawnienia i podstawowe zadania poszczególnych przedstawicieli słuzb i instytucji w działaniach zapobiegających jak i interwencyjnych.
13.Dziecko, jako obserwator sytuacji podczas interwencji służb w miejscu zamieszkania.
14.Obowiązek wysłuchania dziecka. Zasady prowadzenia rozmowy z dzieckiem.
15.Zasady pracy Zespołów Interdyscyplinarnych – ich podstawowe zadania.
16.Podstawy prawne i zasady powoływania Grup Roboczych – metodyka pracy.
17. Koordynacja podejmowanych działań interdyscyplinarnych – nadzór nad realizacją procedury.
18.Czynniki wpływające na podniesienie jakości pracy i efektywność niesienia pomocy osobom poddawanym przemocy.
19.Ogólny schemat procedury ”Niebieskiej Karty” – w rozróżnieniu procedury zwykłej od działań pomocowych małoletnim. Wszczęcie i zakończenie procedury.

Prowadzący: prawnik i administratywista – ukończone studia podyplomowe z Prawa Karnego, psychologii społecznej, komunikacji społecznej, zarządzania i organizacji. Doświadczenie zawodowe ponad 30 lat przepracowane w organach nadzoru. Doświadczony wykładowca w ośrodkach FRDL.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Przemoc wobec dzieci. Dziecko w polskim prawie. Uprawnienia i obowiązki instytucji w niesieniu pomocy małoletnim ofiarom przemocy. Teoria i praktyka

Maj 10 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych (pracowników pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych), pracownicy oświaty, ochrony zdrowia oraz kuratorzy sądowi, lokalni animatorzy realizujący zadania z tego zagadnienia.

Cel:
– Nabycie podstawowych wiadomości prawnych w tematyce dziecka i rodziny.
– Nabycie wiedzy teoretycznej i ogólnej praktycznej, dotyczącej prowadzenia rozmów z dzieckiem.
– Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu diagnostyki wstępnej osoby (dziecka).
– Nabycie podstawowej wiedzy prawnej o zasadach stosowania instrumentów pomocowych.
– Procedura „Niebieskiej Karty” w sytuacji krzywdzonego dziecka.

Program:
1.Podstawowe pojęcia z tematyki dziecka krzywdzonego oraz przemocy.
2.Diagnoza sytuacji, dziecka doświadczającego przemoc w rodzinie.
3.Dziecko krzywdzone jako świadek przemocy.
4.Dziecko, jako świadek przemocy wobec innego dziecka.
5.Podstawowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6.Podstawe instrumenty prawne do pomocy krzywdzonemu dziecku.
7.Metody interwencji w przypadku stosowania przemocy wobec dziecka przez osoby najbliższe.
8.Przemoc wobec dziecka niepełnosprawnego – zadania pomocowe.
9.Postępowanie z rodzicami oraz innymi osobami dorosłymi stosującymi przemoc wobec dziecka.
10.Reprezentowanie dziecka podczas realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.
11.Rola przedstawicieli poszczególnych służb / instytucji / w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka.
12.Uprawnienia i podstawowe zadania poszczególnych przedstawicieli słuzb i instytucji w działaniach zapobiegających jak i interwencyjnych.
13.Dziecko, jako obserwator sytuacji podczas interwencji służb w miejscu zamieszkania.
14.Obowiązek wysłuchania dziecka. Zasady prowadzenia rozmowy z dzieckiem.
15.Zasady pracy Zespołów Interdyscyplinarnych – ich podstawowe zadania.
16.Podstawy prawne i zasady powoływania Grup Roboczych – metodyka pracy.
17. Koordynacja podejmowanych działań interdyscyplinarnych – nadzór nad realizacją procedury.
18.Czynniki wpływające na podniesienie jakości pracy i efektywność niesienia pomocy osobom poddawanym przemocy.
19.Ogólny schemat procedury ”Niebieskiej Karty” – w rozróżnieniu procedury zwykłej od działań pomocowych małoletnim. Wszczęcie i zakończenie procedury.

Prowadzący: prawnik i administratywista – ukończone studia podyplomowe z Prawa Karnego, psychologii społecznej, komunikacji społecznej, zarządzania i organizacji. Doświadczenie zawodowe ponad 30 lat przepracowane w organach nadzoru. Doświadczony wykładowca w ośrodkach FRDL.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 10
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25