Przepisy prawa budowlanego w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanej Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych w świetle aktualnych przepisów prawa.

« powrót do wydarzeń

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych wszelkiego rodzaju, od budowy obiektów, po remonty i przebudowy w istniejących obiektach.

Data:
26 czerwca 2018 10:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 19 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji  budowlanych wszelkiego rodzaju, od budowy obiektów, po remonty i przebudowy w istniejących obiektach.

Korzyści ze szkolenia:

  1. Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione kluczowe dla realizacji procesu inwestycyjnego, przepisy prawa wraz z ich interpretacją.
  2. Omówione zostaną zadania i obowiązki uczestników procesu budowanego, wynikające z przepisów prawa w zakresie realizacji robót budowlanych.
  3. Omówione zostaną znowelizowane warunki techniczne, ich interpretacja, oraz praktyczne skutki.
  4. Omówione zostaną wady i zalety zgłoszenia robót budowlanych i pozwolenia na budowę.
  5. Omówiona będzie realizacja inwestycji i wprowadzanie zmian w trackie jej realizacji.
  6. Przedstawione będą kwestie związane z odbiorem do użytkowania, a w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, opinii straży pożarnej oraz sanepidu.

Program:
I. Moduł I – Proces inwestycyjny w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo budowlane

A.  Procedury budowlane

1.     zgłoszenie:

a)   terminy

b)   ważność

c)   warunki wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

2.     pozwolenie na budowę

a)   terminy

b)   ważność

c)   wymagania w zakresie dokumentacji

B.  Katalog inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę

C.  Dokumentacja:

1.     do pozwolenia na budowę

2.     do zgłoszenia

3.     rozbiórki

D.  Odstępstwa od warunków technicznych

E.  Ochrona środowiska

F.  Obiekty zabytkowe

G. Samowola budowlana

II. Moduł II – Zmiany w Rozporządzeniu ministra infrastruktury  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.

A. zabudowa i zagospodarowanie działki

B. odległości budynku od granicy działki

C.  zabudowa i zagospodarowanie działki

D. parkingi

1.     wymagania dla samochodów innych niż osobowe

2.     stanowiska postojowe w garażu

3.     parkingi przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

E.  wymagania dotyczące mieszkań

F. wymagania dla niepełnosprawnych

G. wymagania dotyczące ochrony p.poż.

III.   Moduł III – Granice kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego:

A.     Przy pozwoleniu na budowę

B.     Przesłanki do wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę.

C.     Przy zmianach w zatwierdzonym projekcie budowlanym:

1.  zmiany istotne

2. zmiany nieistotne

D.     Przy odbiorze do użytkowania.

Prowadzący:
Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687, uzyskana w roku 2001). Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Prowadzi wiele inwestycji i remontów w zarządzanych przez siebie nieruchomościach. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Autor licznych publikacji, w tym książkowych. Renomowany wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 22 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole