Przepisy prawa budowlanego w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanej z uwzględnieniem specustawy mieszkaniowej. Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych w świetle aktualnych przepisów prawa.

Data szkolenia

01-10-2018

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 20.09. wynosi 331,50 zł

Po 20.09. cena szkolenia wynosi 390,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych wszelkiego rodzaju, od budowy obiektów, po remonty i przebudowy w istniejących obiektach.

Cel:
-Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione kluczowe dla realizacji procesu inwestycyjnego, przepisy prawa wraz z ich interpretacją.
-Omówione zostaną zadania i obowiązki uczestników procesu budowanego, wynikające z przepisów prawa w zakresie realizacji robót budowlanych.
-Omówione zostaną znowelizowane warunki techniczne, ich interpretacja, oraz praktyczne skutki.
-Omówione zostaną wady i zalety zgłoszenia robót budowlanych i pozwolenia na budowę.
-Omówiona będzie realizacja inwestycji i wprowadzanie zmian w trakcie jej realizacji.
-Przedstawione będą kwestie związane z odbiorem do użytkowania, a w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, opinii straży pożarnej oraz sanepidu.
-Omówiona zostanie nowa specustawa mieszkaniowa i zmiany jakie wprowadziła w ustawie Prawo budowlane.

Program:

I.Moduł I – Proces inwestycyjny w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo budowlane
-Procedury budowlane; zgłoszenie(terminy, ważność, warunki wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia); pozwolenie na budowę (terminy, ważność, wymagania w zakresie dokumentacji)
-Katalog inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę
-Dokumentacja(do pozwolenia na budowę; do zgłoszenia; rozbiórki)
-Odstępstwa od warunków technicznych
-Ochrona środowiska
-Obiekty zabytkowe
-Samowola budowlana
II.Moduł II – Zmiany w Rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.
-zabudowa i zagospodarowanie działki
-odległości budynku od granicy działki
-zabudowa i zagospodarowanie działki
-parkingi (wymagania dla samochodów innych niż osobowe; stanowiska postojowe w garażu, parkingi przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
-wymagania dotyczące mieszkań
-wymagania dla niepełnosprawnych
-wymagania dotyczące ochrony p.poż.
III.Moduł III – Ułatwienia dla inwestycji mieszkaniowych w specustawie mieszkaniowej
IV.Moduł IV – Granice kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego:
-Przy pozwoleniu na budowę
-Przesłanki do wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę.
-Przy zmianach w zatwierdzonym projekcie budowlanym (zmiany istotne; zmiany nieistotne)
-Przy odbiorze do użytkowania(budynków realizowanych w oparciu o specustawę mieszkaniową; pozostałych budynków i obiektów)

Prowadzący – licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687, uzyskana w roku 2001). Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Prowadzi wiele inwestycji i remontów w zarządzanych przez siebie nieruchomościach. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Autor licznych publikacji, w tym książkowych. Renomowany wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 24 września 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Przepisy prawa budowlanego w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanej z uwzględnieniem specustawy mieszkaniowej. Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych w świetle aktualnych przepisów prawa.

Październik 1 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych wszelkiego rodzaju, od budowy obiektów, po remonty i przebudowy w istniejących obiektach.

Cel:
-Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione kluczowe dla realizacji procesu inwestycyjnego, przepisy prawa wraz z ich interpretacją.
-Omówione zostaną zadania i obowiązki uczestników procesu budowanego, wynikające z przepisów prawa w zakresie realizacji robót budowlanych.
-Omówione zostaną znowelizowane warunki techniczne, ich interpretacja, oraz praktyczne skutki.
-Omówione zostaną wady i zalety zgłoszenia robót budowlanych i pozwolenia na budowę.
-Omówiona będzie realizacja inwestycji i wprowadzanie zmian w trakcie jej realizacji.
-Przedstawione będą kwestie związane z odbiorem do użytkowania, a w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, opinii straży pożarnej oraz sanepidu.
-Omówiona zostanie nowa specustawa mieszkaniowa i zmiany jakie wprowadziła w ustawie Prawo budowlane.

Program:

I.Moduł I – Proces inwestycyjny w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo budowlane
-Procedury budowlane; zgłoszenie(terminy, ważność, warunki wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia); pozwolenie na budowę (terminy, ważność, wymagania w zakresie dokumentacji)
-Katalog inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę
-Dokumentacja(do pozwolenia na budowę; do zgłoszenia; rozbiórki)
-Odstępstwa od warunków technicznych
-Ochrona środowiska
-Obiekty zabytkowe
-Samowola budowlana
II.Moduł II – Zmiany w Rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie.
-zabudowa i zagospodarowanie działki
-odległości budynku od granicy działki
-zabudowa i zagospodarowanie działki
-parkingi (wymagania dla samochodów innych niż osobowe; stanowiska postojowe w garażu, parkingi przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
-wymagania dotyczące mieszkań
-wymagania dla niepełnosprawnych
-wymagania dotyczące ochrony p.poż.
III.Moduł III – Ułatwienia dla inwestycji mieszkaniowych w specustawie mieszkaniowej
IV.Moduł IV – Granice kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego:
-Przy pozwoleniu na budowę
-Przesłanki do wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę.
-Przy zmianach w zatwierdzonym projekcie budowlanym (zmiany istotne; zmiany nieistotne)
-Przy odbiorze do użytkowania(budynków realizowanych w oparciu o specustawę mieszkaniową; pozostałych budynków i obiektów)

Prowadzący – licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687, uzyskana w roku 2001). Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Prowadzi wiele inwestycji i remontów w zarządzanych przez siebie nieruchomościach. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Autor licznych publikacji, w tym książkowych. Renomowany wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 24 września 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 1
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25