Przetargi na najem i dzierżawę nieruchomości publicznych. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w ujęciu praktycznym

Data szkolenia

10-06-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 5.06. wynosi 314,50 zł

Po 5.06. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami, oraz do osób zajmujących się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości (zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest omówienie przygotowania, organizacji, przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości publicznych wraz z przedstawieniem rekomendowanych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w tym zakresie.

Program:
1.Podstawy prawne organizacji i przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę
•Ustawa o samorządzie gminnym oraz pozostałe ustawy samorządowe – zakres kompetencji organu stanowiącego oraz wykonawczego w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości.
•Kodeks cywilny oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami jako podstawy prawne przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości publicznej. Wskazanie przepisów oraz omówienie ich wpływu na sytuację prawną organizatora i uczestników przetargu.
2.Czynności poprzedzające przetarg
•Uchwała/zarządzenie o zgodzie na oddanie nieruchomości w najem i dzierżawę – czy może naruszyć interes prawny oraz czego organ stanowiący nie powinien określać w uchwale/zarządzeniu;
•Kształtowanie wzoru umowy najmu i dzierżawy lub istotnych postanowień umowy jako integralnej części warunków przetargu. Omówienie węzłowych zagadnień konstrukcyjnych w umowie najmu i dzierżawy nieruchomości
3.Znowelizowane obowiązki informacyjne właściciela nieruchomości przed ogłoszeniem o przetargu – zasady oraz konsekwencje ich naruszenia
•wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy – omówienie aktualnej praktyki publikacji wykazów po zmianach przepisów ugn w 2017 i 2018r.
•treść wykazu a wywoławczy czynsz najmu i dzierżawy oraz zasady licytacji w toku licytacji przetargowej.
•Czy wykaz nieruchomości powinien być ogłoszony po uzyskaniu uchwały/zarządzenia zezwalającego na najem i dzierżawę czy też musi być ogłoszony przed taką uchwałą. Czy uchwała/zarządzenie wydane przed wykazem jest nieważna? Omówienie orzecznictwa i aktualnej praktyki w tym zakresie.
4.Ogłoszenie, organizacja i przeprowadzenie przetargu na najem i dzierżawę nieruchomości publicznej.
•Ogłoszenie o przetargu – wymagana treść i tryb podawania ogłoszenia do publicznej wiadomości.
•Warunki przetargu – sposoby kształtowania warunków przeprowadzenia przetargów z uwzględnieniem zasady równego traktowania oferentów i uczestników przetargu, zasady związania warunkami przetargu oraz zasady jednolitości przetargu.
•Licytacja w toku przetargu – tryb i zasady prowadzenia.
•Wadium i komisja przetargowa w przetargu na najem lub dzierżawę – wymóg czy autonomiczna decyzja organizatora?
•Zakończenie przetargu wyborem oferty, odwołanie przetargu, unieważnienie przetargu. Dopuszczalność i zasady stosowania w przetargach na najem i dzierżawę nieruchomości publicznej.
•Zawarcie umowy w wyniku przetargu na najem i dzierżawę oraz uchylanie się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy – konsekwencje prawne, dopuszczalne działania organizatora.

Prowadzący: doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 5 czerwca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Przetargi na najem i dzierżawę nieruchomości publicznych. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w ujęciu praktycznym

Czerwiec 10 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami, oraz do osób zajmujących się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości (zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami).

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest omówienie przygotowania, organizacji, przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości publicznych wraz z przedstawieniem rekomendowanych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w tym zakresie.

Program:
1.Podstawy prawne organizacji i przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę
•Ustawa o samorządzie gminnym oraz pozostałe ustawy samorządowe – zakres kompetencji organu stanowiącego oraz wykonawczego w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości.
•Kodeks cywilny oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami jako podstawy prawne przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości publicznej. Wskazanie przepisów oraz omówienie ich wpływu na sytuację prawną organizatora i uczestników przetargu.
2.Czynności poprzedzające przetarg
•Uchwała/zarządzenie o zgodzie na oddanie nieruchomości w najem i dzierżawę – czy może naruszyć interes prawny oraz czego organ stanowiący nie powinien określać w uchwale/zarządzeniu;
•Kształtowanie wzoru umowy najmu i dzierżawy lub istotnych postanowień umowy jako integralnej części warunków przetargu. Omówienie węzłowych zagadnień konstrukcyjnych w umowie najmu i dzierżawy nieruchomości
3.Znowelizowane obowiązki informacyjne właściciela nieruchomości przed ogłoszeniem o przetargu – zasady oraz konsekwencje ich naruszenia
•wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy – omówienie aktualnej praktyki publikacji wykazów po zmianach przepisów ugn w 2017 i 2018r.
•treść wykazu a wywoławczy czynsz najmu i dzierżawy oraz zasady licytacji w toku licytacji przetargowej.
•Czy wykaz nieruchomości powinien być ogłoszony po uzyskaniu uchwały/zarządzenia zezwalającego na najem i dzierżawę czy też musi być ogłoszony przed taką uchwałą. Czy uchwała/zarządzenie wydane przed wykazem jest nieważna? Omówienie orzecznictwa i aktualnej praktyki w tym zakresie.
4.Ogłoszenie, organizacja i przeprowadzenie przetargu na najem i dzierżawę nieruchomości publicznej.
•Ogłoszenie o przetargu – wymagana treść i tryb podawania ogłoszenia do publicznej wiadomości.
•Warunki przetargu – sposoby kształtowania warunków przeprowadzenia przetargów z uwzględnieniem zasady równego traktowania oferentów i uczestników przetargu, zasady związania warunkami przetargu oraz zasady jednolitości przetargu.
•Licytacja w toku przetargu – tryb i zasady prowadzenia.
•Wadium i komisja przetargowa w przetargu na najem lub dzierżawę – wymóg czy autonomiczna decyzja organizatora?
•Zakończenie przetargu wyborem oferty, odwołanie przetargu, unieważnienie przetargu. Dopuszczalność i zasady stosowania w przetargach na najem i dzierżawę nieruchomości publicznej.
•Zawarcie umowy w wyniku przetargu na najem i dzierżawę oraz uchylanie się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy – konsekwencje prawne, dopuszczalne działania organizatora.

Prowadzący: doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 5 czerwca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Czerwiec 10
Czas:
09:00 - 14:00

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25