Publiczny transport zbiorowy – już czas!

Data szkolenia

08-10-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 3.10. wynosi 314,50 zł

Po 3.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
szkolenie adresowane jest do pracowników samorządowych (gminy, powiaty, województwa a także związku samorządowego), którzy zajmują się lub będą się zajmowali sprawami organizacji lokalnego transportu drogowego na danym obszarze. Szkolenie może tez zainteresować firmy transportowe zajmujące się regularnym przewozem osób.

Cel:
– Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie związanym z organizacją i wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego transportu publicznego w 2019 roku.
– Omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej; haromonogram działań związanych z uruchomieniem przewozów użyteczności publicznej; warunki dofinansowania przewozów lokalnych i regionalnych z budżetu państwa; dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych; dotacja celowa jako źródło współfinansowania jst w organizacji przewozów użyteczności publicznej;

Program:
1.Deadline czy last minute – co dalej z organizacją regularnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym
•ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019
•ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
•rządowa propozycja zmiany w ustawie o publicznym transporcie drogowym – 2019 r.
2.Step by step – czyli haromonogram działań związanych z uruchomieniem przewozów użyteczności publicznej
•planowanie transportu publicznego
•wybór procedury udzielenia zamówienia publicznego – tryb przetargowy lub bezprzetargowy (lex specialis)
•ogłoszenie zamiaru udzielenia zamówienia publicznego
•umowa na świadczenie usług użyteczności publicznej w transporcie pasażerskim
•przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia i wybór operatora publicznego transportu zbiorowego
3.Cash – czyli warunki dofinansowania przewozów lokalnych i regionalnych z budżetu państwa?
•dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych /zasady udzielania i przekazywania dopłaty do linii komunikacyjnej w transporcie drogowym/
•dopłata do biletów ulgowych
•dotacja celowa jako źródło współfinansowania jednostek samorządu terytorialnego w organizacji przewozów użyteczności publicznej
4.Dyskusja – pytania i odpowiedzi

Prowadzący: Prawnik, legislator, specjalista z zakresu prawa transportowego; współautor projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych; wykładowca, autor publikacji i komentarzy związanych z zagadnieniami dotyczącymi transportu, w tym z zakresu publicznego transportu zbiorowego, transportu drogowego, prawa o ruchu drogowym oraz prawa przewozowego; wieloletni pracownik ministerstwa transportu.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 3 października 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Publiczny transport zbiorowy – już czas!

Październik 8 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
szkolenie adresowane jest do pracowników samorządowych (gminy, powiaty, województwa a także związku samorządowego), którzy zajmują się lub będą się zajmowali sprawami organizacji lokalnego transportu drogowego na danym obszarze. Szkolenie może tez zainteresować firmy transportowe zajmujące się regularnym przewozem osób.

Cel:
– Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie związanym z organizacją i wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego transportu publicznego w 2019 roku.
– Omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej; haromonogram działań związanych z uruchomieniem przewozów użyteczności publicznej; warunki dofinansowania przewozów lokalnych i regionalnych z budżetu państwa; dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych; dotacja celowa jako źródło współfinansowania jst w organizacji przewozów użyteczności publicznej;

Program:
1.Deadline czy last minute – co dalej z organizacją regularnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym
•ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019
•ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
•rządowa propozycja zmiany w ustawie o publicznym transporcie drogowym – 2019 r.
2.Step by step – czyli haromonogram działań związanych z uruchomieniem przewozów użyteczności publicznej
•planowanie transportu publicznego
•wybór procedury udzielenia zamówienia publicznego – tryb przetargowy lub bezprzetargowy (lex specialis)
•ogłoszenie zamiaru udzielenia zamówienia publicznego
•umowa na świadczenie usług użyteczności publicznej w transporcie pasażerskim
•przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia i wybór operatora publicznego transportu zbiorowego
3.Cash – czyli warunki dofinansowania przewozów lokalnych i regionalnych z budżetu państwa?
•dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych /zasady udzielania i przekazywania dopłaty do linii komunikacyjnej w transporcie drogowym/
•dopłata do biletów ulgowych
•dotacja celowa jako źródło współfinansowania jednostek samorządu terytorialnego w organizacji przewozów użyteczności publicznej
4.Dyskusja – pytania i odpowiedzi

Prowadzący: Prawnik, legislator, specjalista z zakresu prawa transportowego; współautor projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych; wykładowca, autor publikacji i komentarzy związanych z zagadnieniami dotyczącymi transportu, w tym z zakresu publicznego transportu zbiorowego, transportu drogowego, prawa o ruchu drogowym oraz prawa przewozowego; wieloletni pracownik ministerstwa transportu.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 3 października 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 8
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25