Rachunkowość budżetowa dla jednostek i zakładów budżetowych – zasady, ewidencje, dylematy – warsztaty

Data szkolenia

15-03-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 8.03. wynosi 314,50 zł

Po 8.03. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim pracowników działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych.

Cel:
Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze tych szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), również po zmianach przepisów w tym zakresie.

Program:
1.Ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.: przypisanych, nieprzypisanych, nadpłaty, zaległości, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności sporne.
2.Ewidencja odsetek od należności.
3.Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.
4.Ewidencja wydatków, w tym min.:
a.wydatki remontowe i inwestycyjne,
b.zobowiązania i zaangażowanie.
5.Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych.
6.Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych po zmianach – nowa Klasyfikacja Środków Trwałych, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, amortyzacja, likwidacja, inwentaryzacja.
7.Inne różne wątpliwości ewidencyjne: faktura proforma, kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – możliwe uproszczenia.
8.Konta pozabilansowe – zmiany.
9.Ewidencja wyniku finansowego.
10.Fundusz jednostki – istota, analityka.
11.Sprawozdawczość finansowa po zmianach. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń.
12.Polityka rachunkowości jednostki – co po zmianach powinno się w niej znaleźć?
13.Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadząca:
wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 12 marca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Rachunkowość budżetowa dla jednostek i zakładów budżetowych – zasady, ewidencje, dylematy – warsztaty

Marzec 15 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim pracowników działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych.

Cel:
Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze tych szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), również po zmianach przepisów w tym zakresie.

Program:
1.Ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.: przypisanych, nieprzypisanych, nadpłaty, zaległości, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności sporne.
2.Ewidencja odsetek od należności.
3.Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.
4.Ewidencja wydatków, w tym min.:
a.wydatki remontowe i inwestycyjne,
b.zobowiązania i zaangażowanie.
5.Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych.
6.Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych po zmianach – nowa Klasyfikacja Środków Trwałych, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, amortyzacja, likwidacja, inwentaryzacja.
7.Inne różne wątpliwości ewidencyjne: faktura proforma, kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – możliwe uproszczenia.
8.Konta pozabilansowe – zmiany.
9.Ewidencja wyniku finansowego.
10.Fundusz jednostki – istota, analityka.
11.Sprawozdawczość finansowa po zmianach. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń.
12.Polityka rachunkowości jednostki – co po zmianach powinno się w niej znaleźć?
13.Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadząca:
wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 12 marca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 15
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25