Rachunkowość budżetowa od podstaw

Data szkolenia

20-09-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 18.09. wynosi 335,75 zł

Po 18.09. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Skarbnicy Gmin, Powiatów i Województw, pracownicy służb księgowo-finansowych (głównych księgowych, księgowych) jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych.

Cel szkolenia:
Podczas szkolenia omówione będą: zasady rachunkowości – nadrzędne oraz uniwersalne zasady rachunkowości jak również szczególne zasady rachunkowości dla budżetu oraz jednostek; ogólne wymogi ksiąg rachunkowych, ich elementy i zasady prowadzenia oraz dokumentowania operacji; plany kont; ewidencja dochodów i wydatków budżetowych; ewidencja pozabilansowa i ewidencja innych operacji w księgach rachunkowych jednostek; sporządzenie sprawozdań.

Program:
1.Zasady rachunkowości – nadrzędne oraz uniwersalne zasady rachunkowości jak również szczególne zasady rachunkowości dla budżetu oraz jednostek.
2.Ogólne wymogi ksiąg rachunkowych, ich elementy i zasady prowadzenia oraz dokumentowania operacji.
3.Plany kont – typowe plany kont, zasady budowy zakładowych planów kont.
4.Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych oraz etapów poprzedzających płatność dochodów i wydatków – należności i zobowiązań oraz zaangażowanie. Ewidencja dochodów w opłaconych na rachunek bankowy, do kasy jednostki oraz zapłaconych kartą płatniczą.
5.Sporządzenie sprawozdań Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S – odzwierciedlenie obrotów kont w poszczególnych kolumnach sprawozdania, weryfikacja i uzgodnienie sprawozdań.
6.Ewidencja pozabilansowa – zasady prowadzenia i wyodrębniania kont pozabilansowych dla potrzeb sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdań finansowych (informacji dodatkowej).
7.Ewidencja innych operacji w księgach rachunkowych jednostek:
a)Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
b)Ewidencja odpisów aktualizujących należności,
c)Ewidencja rozrachunków oraz rozliczeń z tytułu VAT,
d)Ewidencja środków ZFŚS,
e)Ewidencja zdarzeń na wydzielonym rachunku dochodów,
f)Ewidencja funduszu, środków na inwestycje.
8.Uzgodnienie kont, powiązanie danych ewidencji księgowej ze sprawozdaniami finansowymi (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa).
9.Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Trener doświadczony i ceniony przez służby księgowo – finansowe JST.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 18 września 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Rachunkowość budżetowa od podstaw

Wrzesień 20 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Skarbnicy Gmin, Powiatów i Województw, pracownicy służb księgowo-finansowych (głównych księgowych, księgowych) jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych.

Cel szkolenia:
Podczas szkolenia omówione będą: zasady rachunkowości – nadrzędne oraz uniwersalne zasady rachunkowości jak również szczególne zasady rachunkowości dla budżetu oraz jednostek; ogólne wymogi ksiąg rachunkowych, ich elementy i zasady prowadzenia oraz dokumentowania operacji; plany kont; ewidencja dochodów i wydatków budżetowych; ewidencja pozabilansowa i ewidencja innych operacji w księgach rachunkowych jednostek; sporządzenie sprawozdań.

Program:
1.Zasady rachunkowości – nadrzędne oraz uniwersalne zasady rachunkowości jak również szczególne zasady rachunkowości dla budżetu oraz jednostek.
2.Ogólne wymogi ksiąg rachunkowych, ich elementy i zasady prowadzenia oraz dokumentowania operacji.
3.Plany kont – typowe plany kont, zasady budowy zakładowych planów kont.
4.Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych oraz etapów poprzedzających płatność dochodów i wydatków – należności i zobowiązań oraz zaangażowanie. Ewidencja dochodów w opłaconych na rachunek bankowy, do kasy jednostki oraz zapłaconych kartą płatniczą.
5.Sporządzenie sprawozdań Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S – odzwierciedlenie obrotów kont w poszczególnych kolumnach sprawozdania, weryfikacja i uzgodnienie sprawozdań.
6.Ewidencja pozabilansowa – zasady prowadzenia i wyodrębniania kont pozabilansowych dla potrzeb sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdań finansowych (informacji dodatkowej).
7.Ewidencja innych operacji w księgach rachunkowych jednostek:
a)Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
b)Ewidencja odpisów aktualizujących należności,
c)Ewidencja rozrachunków oraz rozliczeń z tytułu VAT,
d)Ewidencja środków ZFŚS,
e)Ewidencja zdarzeń na wydzielonym rachunku dochodów,
f)Ewidencja funduszu, środków na inwestycje.
8.Uzgodnienie kont, powiązanie danych ewidencji księgowej ze sprawozdaniami finansowymi (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa).
9.Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Trener doświadczony i ceniony przez służby księgowo – finansowe JST.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 18 września 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 20
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25