Rachunkowość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stan prawny od 1 stycznia 2018 r. Wpływ uchwały NSA II FPS 3/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. na wymiar i rachunkowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najnowsze zmiany ordynacji podatkowej i ich wpływ na rachunkowość oraz likwidację zaległości i nadpłat w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

« powrót do wydarzeń
Szkolenie zakończone.

Istotne zmiany Ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dokonane przez ustawodawcę w ostatnim czasie, przekładają się bezpośrednio na prowadzenie rachunkowości dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Znajomość zmienionych przepisów jest konieczna dla prawidłowego wykonywania zadań w obszarze rachunkowości, do których zaliczyć należy również likwidacje zaległości i nadpłat oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych. Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników urzędów gmin i innych jednostek, którzy zajmują się obsługą finansowo – księgową należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oprócz zmian w Ordynacji podatkowej w trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia dot. efektywnych i nieefektywnych form likwidacji zaległości należności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem zarówno przepisów ordynacji podatkowej jak i zmienionych przepisów dot. egzekucji administracyjnej.

Data:
19 lutego 2018 09:30
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 lutego 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska
Szkolenie zakończone.
域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole