Raport o stanie gminy/powiatu oraz inne najnowsze zmiany w ustawie o samorządzie gminnym/powiatowym

Data szkolenia

08-03-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 1.03. wynosi 335,75 zł

Po 1.03. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Adresatami szkolenia są radni gmin i powiatów, wójtowie, burmistrzowie prezydenci miast oraz gmin, ich zastępcy, sekretarze gmin i miast, starostowie, pozostali członkowie zarządu powiatu, sekretarze powiatu oraz pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych, którzy obsługują działalność rady gminy/rady powiatu lub w zakresie swoich obowiązków zobowiązani są do stosowania nowych przepisów, a w szczególności będą współuczestniczyć w procedurze przygotowania raportu o stanie gminy/powiatu.

Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki raportu o stanie gminy/powiatu oraz pozostałych zmian wprowadzonych do ustawy o samorządzie gminnym/powiatowym mocą ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), które weszły w życie z dniem 31 stycznia 2018 r., lecz po raz pierwszy zastosowanie znalazły od bieżącej kadencji samorządowej (2018-2023). Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wygląda praktyczne stosowanie wszystkich nowych instytucji prawnych oraz w jaki sposób rozwiązać pierwsze pojawiające się problemy, pytania, czy wątpliwości w tym zakresie.

Program:
1.Wprowadzenie
2.Raport o stanie gminy/powiatu (art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym/art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym):
-procedura przygotowania raportu;
-przedłożenie raportu radzie gminy/radzie powiatu;
-debata nad raportem;
-udział mieszkańców w debacie nad raportem;
-wotum zaufania i konsekwencje jego nieudzielenia;
3.Budżet obywatelski (art. 5a ust. 3-7 ustawy o samorządzie gminnym/art. 3d ust. 3-6 ustawy o samorządzie powiatowym)
4.Głosowanie jawne z imiennym wykazem głosowań poszczególnych radnych (art. 14 ust. 2-4 ustawy o samorządzie gminnym/art. 13 ust. 1a-1c ustawy o samorządzie gminnym)
5.Komisja skarg, wniosków i petycji (art. 18b ustawy o samorządzie gminnym/art. 16a ustawy o samorządzie powiatowym)
6.Transmisja obrad rady gminy/rady powiatu (art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym/art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym)
7.Kluby radnych (art. 20 ust. 6 oraz art. 23 ust. 2-4 ustawy o samorządzie gminnym/art. 15 ust. 11 oraz art. 18 ustawy o samorządzie powiatowym)
8.Nowe uprawnienia przewodniczącego rady (art. 21a ustawy o samorządzie gminnym/art. 19a ustawy o samorządzie gminnym)
9.Nowe uprawnienia informacyjne radnych (art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym/art. 21 ust. 2a ustawy o samorządzie powiatowym)
10.Interpelacje i zapytania (art. 24 ust. 3-7 ustawy o samorządzie gminnym/art. 21 ust. 9-13 ustawy o samorządzie powiatowym)
11.Nowe ograniczenia antykorupcyjne (art. 24f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
12.Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza (art. 41a ustawy o samorządzie gminnym/art. 42a ustawy o samorządzie powiatowym)
13.Podsumowanie14.

Prowadzący: Mateusz Karciarz – prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego, prawa ochrony środowiska, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej oraz legislacji. Autor kilkudziesięciu artykułów w monografiach i czasopismach naukowych (m.in. Samorząd Terytorialny oraz Przegląd Prawa Ochrony Środowiska) oraz czasopismach branżowych i popularnonaukowych (m.in. Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz Przegląd Komunalny). Szkoleniowiec z zakresu prawa administracyjnego i prawa samorządowego oraz prelegent na przeszło 30 konferencjach naukowych i branżowych z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 5 marca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Raport o stanie gminy/powiatu oraz inne najnowsze zmiany w ustawie o samorządzie gminnym/powiatowym

Marzec 8 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Adresatami szkolenia są radni gmin i powiatów, wójtowie, burmistrzowie prezydenci miast oraz gmin, ich zastępcy, sekretarze gmin i miast, starostowie, pozostali członkowie zarządu powiatu, sekretarze powiatu oraz pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych, którzy obsługują działalność rady gminy/rady powiatu lub w zakresie swoich obowiązków zobowiązani są do stosowania nowych przepisów, a w szczególności będą współuczestniczyć w procedurze przygotowania raportu o stanie gminy/powiatu.

Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki raportu o stanie gminy/powiatu oraz pozostałych zmian wprowadzonych do ustawy o samorządzie gminnym/powiatowym mocą ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), które weszły w życie z dniem 31 stycznia 2018 r., lecz po raz pierwszy zastosowanie znalazły od bieżącej kadencji samorządowej (2018-2023). Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wygląda praktyczne stosowanie wszystkich nowych instytucji prawnych oraz w jaki sposób rozwiązać pierwsze pojawiające się problemy, pytania, czy wątpliwości w tym zakresie.

Program:
1.Wprowadzenie
2.Raport o stanie gminy/powiatu (art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym/art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym):
-procedura przygotowania raportu;
-przedłożenie raportu radzie gminy/radzie powiatu;
-debata nad raportem;
-udział mieszkańców w debacie nad raportem;
-wotum zaufania i konsekwencje jego nieudzielenia;
3.Budżet obywatelski (art. 5a ust. 3-7 ustawy o samorządzie gminnym/art. 3d ust. 3-6 ustawy o samorządzie powiatowym)
4.Głosowanie jawne z imiennym wykazem głosowań poszczególnych radnych (art. 14 ust. 2-4 ustawy o samorządzie gminnym/art. 13 ust. 1a-1c ustawy o samorządzie gminnym)
5.Komisja skarg, wniosków i petycji (art. 18b ustawy o samorządzie gminnym/art. 16a ustawy o samorządzie powiatowym)
6.Transmisja obrad rady gminy/rady powiatu (art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym/art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym)
7.Kluby radnych (art. 20 ust. 6 oraz art. 23 ust. 2-4 ustawy o samorządzie gminnym/art. 15 ust. 11 oraz art. 18 ustawy o samorządzie powiatowym)
8.Nowe uprawnienia przewodniczącego rady (art. 21a ustawy o samorządzie gminnym/art. 19a ustawy o samorządzie gminnym)
9.Nowe uprawnienia informacyjne radnych (art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym/art. 21 ust. 2a ustawy o samorządzie powiatowym)
10.Interpelacje i zapytania (art. 24 ust. 3-7 ustawy o samorządzie gminnym/art. 21 ust. 9-13 ustawy o samorządzie powiatowym)
11.Nowe ograniczenia antykorupcyjne (art. 24f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
12.Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza (art. 41a ustawy o samorządzie gminnym/art. 42a ustawy o samorządzie powiatowym)
13.Podsumowanie14.

Prowadzący: Mateusz Karciarz – prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego, prawa ochrony środowiska, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej oraz legislacji. Autor kilkudziesięciu artykułów w monografiach i czasopismach naukowych (m.in. Samorząd Terytorialny oraz Przegląd Prawa Ochrony Środowiska) oraz czasopismach branżowych i popularnonaukowych (m.in. Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz Przegląd Komunalny). Szkoleniowiec z zakresu prawa administracyjnego i prawa samorządowego oraz prelegent na przeszło 30 konferencjach naukowych i branżowych z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 5 marca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 8
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25