Raport o stanie gminy (powiatu). Przygotowanie, procedowanie i udzielanie wotum zaufania

Data szkolenia

28-03-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 21.03. wynosi 314,50 zł

Po 21.03. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:.
Wójtowie, burmistrzowie, prezydencja miast, Sekretarze gmin i powiatów, przewodniczący rad gmin
i powiatów, pracownicy biur rady oraz zajmujący się obsługą rady.

Cel szkolenia:
W 2019 r. po raz pierwszy organy wykonawcze są zobowiązane do przygotowania i przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządowej, zaś rady gmin i powiatów debatować będą nad nim z udziałem mieszkańców. Na szkoleniu omówione zostaną przepisy dotyczące raportu oraz zasady jego przygotowywania ze wskazaniem obligatoryjnych i fakultatywnych jego elementów. Przeanalizowane zostaną również elementy procedury rady, w tym debaty oraz zasady podejmowania uchwały w sprawie wotum zaufania, jak również konsekwencje nie udzielenia wotum zaufania.

Program:
1.Raport o stanie gminy (powiatu) – pojęcie i cel.
2.Raport o stanie gminy (powiatu) a absolutorium.
3.Specyfika pierwszego raportu o stanie jednostki samorządowej.
4.Zakres przedmiotowy raportu:
-elementy obligatoryjne,
-elementy fakultatywne,
-uchwała rady w sprawie treści raportu.
5.Przygotowanie raportu:
-zmiana regulaminu organizacyjnego,
-zmiana zakresów czynności pracowników,
-udział komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych w przygotowaniu raportu,
-forma raportu.
6.Termin i procedura przedstawienia raportu.
7.Ustalenie listy mieszkańców biorących udział w debacie nad raportem.
8.Debata nad raportem:
-termin,
-udział radnych,
-udział mieszkańców.
9.Wotum zaufania dla organu wykonawczego:
-treść uchwały,
-procedowanie.
10.Skutki nieudzielenia wotum zaufania:
-referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego w gminie,
-wniosek o odwołanie zarządu w powiecie.
11.Wpływ uchwały o udzieleniu lub nieudzieleniu wotum zaufania na procedurę absolutoryjną.
12.Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Adiunkt w Szkole Wyższej COSINUS w Łodzi, wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, Wykładowca prawa administracyjnego i organizacji administracji Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w Łodzi, Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 25 marca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Raport o stanie gminy (powiatu). Przygotowanie, procedowanie i udzielanie wotum zaufania

Marzec 28 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:.
Wójtowie, burmistrzowie, prezydencja miast, Sekretarze gmin i powiatów, przewodniczący rad gmin
i powiatów, pracownicy biur rady oraz zajmujący się obsługą rady.

Cel szkolenia:
W 2019 r. po raz pierwszy organy wykonawcze są zobowiązane do przygotowania i przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządowej, zaś rady gmin i powiatów debatować będą nad nim z udziałem mieszkańców. Na szkoleniu omówione zostaną przepisy dotyczące raportu oraz zasady jego przygotowywania ze wskazaniem obligatoryjnych i fakultatywnych jego elementów. Przeanalizowane zostaną również elementy procedury rady, w tym debaty oraz zasady podejmowania uchwały w sprawie wotum zaufania, jak również konsekwencje nie udzielenia wotum zaufania.

Program:
1.Raport o stanie gminy (powiatu) – pojęcie i cel.
2.Raport o stanie gminy (powiatu) a absolutorium.
3.Specyfika pierwszego raportu o stanie jednostki samorządowej.
4.Zakres przedmiotowy raportu:
-elementy obligatoryjne,
-elementy fakultatywne,
-uchwała rady w sprawie treści raportu.
5.Przygotowanie raportu:
-zmiana regulaminu organizacyjnego,
-zmiana zakresów czynności pracowników,
-udział komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych w przygotowaniu raportu,
-forma raportu.
6.Termin i procedura przedstawienia raportu.
7.Ustalenie listy mieszkańców biorących udział w debacie nad raportem.
8.Debata nad raportem:
-termin,
-udział radnych,
-udział mieszkańców.
9.Wotum zaufania dla organu wykonawczego:
-treść uchwały,
-procedowanie.
10.Skutki nieudzielenia wotum zaufania:
-referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego w gminie,
-wniosek o odwołanie zarządu w powiecie.
11.Wpływ uchwały o udzieleniu lub nieudzieleniu wotum zaufania na procedurę absolutoryjną.
12.Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Adiunkt w Szkole Wyższej COSINUS w Łodzi, wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, Wykładowca prawa administracyjnego i organizacji administracji Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w Łodzi, Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 25 marca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 28
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25