Raport o stanie gminy/powiatu

Data szkolenia

06-05-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 29.04. wynosi 335,75 zł

Po 29.04. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Adresatami szkolenia są radni gmin i powiatów, wójtowie, burmistrzowie prezydenci miast oraz gmin, ich zastępcy, sekretarze gmin i miast, starostowie, pozostali członkowie zarządu powiatu, sekretarze powiatu oraz pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych, którzy obsługują działalność rady gminy/rady powiatu lub w zakresie swoich obowiązków zobowiązani są do stosowania nowych przepisów, a w szczególności będą współuczestniczyć w procedurze przygotowania raportu o stanie gminy/powiatu.

Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki raportu o stanie gminy/powiatu oraz pozostałych zmian wprowadzonych do ustawy o samorządzie gminnym/powiatowym mocą ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), które weszły w życie z dniem 31 stycznia 2018 r., lecz po raz pierwszy zastosowanie znalazły od bieżącej kadencji samorządowej (2018-2023). Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wygląda praktyczne stosowanie wszystkich nowych instytucji prawnych oraz w jaki sposób rozwiązać pierwsze pojawiające się problemy, pytania, czy wątpliwości w tym zakresie.

Program:
1.Wprowadzenie
2.Raport o stanie gminy (art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym/art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym):
-Pojęcie, istota i cel raportu
-Treść raportu – jakie informacje powinien uwzględniać raport?
-Procedura przygotowania raportu – kto powinien przygotować raport i na podstawie jakich informacji i materiałów?
-Przedłożenie raportu radzie gminy – kiedy i w jaki sposób?
-Debata nad raportem – jak przebiega i jakie są jej elementy/etapy?
-Udział mieszkańców w debacie nad raportem – jak przebiega?
-Wotum zaufania i konsekwencje jego nieudzielenia
3.Praktyczne przykłady projektów dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procedury rozpatrywania raportu:
-Projekt uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu;
-Projekt zasad opracowywania raportu;
-Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania;
-Projekt uchwały w sprawie nieudzielenia wotum zaufania;
-Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby mieszkańców uprawnionych do zabrania głosu w debacie nad raportem;
-Projekt zawiadomienia przewodniczącego rady o zwołaniu sesji, podczas której rozpatrywany będzie raport;
-Projekt pisemnego zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie nad raportem;
4.Podsumowanie.

Prowadzący: prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego, prawa ochrony środowiska, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej oraz legislacji. Autor kilkudziesięciu artykułów w monografiach i czasopismach naukowych (m.in. Samorząd Terytorialny oraz Przegląd Prawa Ochrony Środowiska) oraz czasopismach branżowych i popularnonaukowych (m.in. Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz Przegląd Komunalny). Szkoleniowiec z zakresu prawa administracyjnego i prawa samorządowego oraz prelegent na przeszło 30 konferencjach naukowych i branżowych z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego.
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Raport o stanie gminy/powiatu

Maj 6 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Adresatami szkolenia są radni gmin i powiatów, wójtowie, burmistrzowie prezydenci miast oraz gmin, ich zastępcy, sekretarze gmin i miast, starostowie, pozostali członkowie zarządu powiatu, sekretarze powiatu oraz pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych, którzy obsługują działalność rady gminy/rady powiatu lub w zakresie swoich obowiązków zobowiązani są do stosowania nowych przepisów, a w szczególności będą współuczestniczyć w procedurze przygotowania raportu o stanie gminy/powiatu.

Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki raportu o stanie gminy/powiatu oraz pozostałych zmian wprowadzonych do ustawy o samorządzie gminnym/powiatowym mocą ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), które weszły w życie z dniem 31 stycznia 2018 r., lecz po raz pierwszy zastosowanie znalazły od bieżącej kadencji samorządowej (2018-2023). Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wygląda praktyczne stosowanie wszystkich nowych instytucji prawnych oraz w jaki sposób rozwiązać pierwsze pojawiające się problemy, pytania, czy wątpliwości w tym zakresie.

Program:
1.Wprowadzenie
2.Raport o stanie gminy (art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym/art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym):
-Pojęcie, istota i cel raportu
-Treść raportu – jakie informacje powinien uwzględniać raport?
-Procedura przygotowania raportu – kto powinien przygotować raport i na podstawie jakich informacji i materiałów?
-Przedłożenie raportu radzie gminy – kiedy i w jaki sposób?
-Debata nad raportem – jak przebiega i jakie są jej elementy/etapy?
-Udział mieszkańców w debacie nad raportem – jak przebiega?
-Wotum zaufania i konsekwencje jego nieudzielenia
3.Praktyczne przykłady projektów dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procedury rozpatrywania raportu:
-Projekt uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu;
-Projekt zasad opracowywania raportu;
-Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania;
-Projekt uchwały w sprawie nieudzielenia wotum zaufania;
-Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby mieszkańców uprawnionych do zabrania głosu w debacie nad raportem;
-Projekt zawiadomienia przewodniczącego rady o zwołaniu sesji, podczas której rozpatrywany będzie raport;
-Projekt pisemnego zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie nad raportem;
4.Podsumowanie.

Prowadzący: prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego, prawa ochrony środowiska, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej oraz legislacji. Autor kilkudziesięciu artykułów w monografiach i czasopismach naukowych (m.in. Samorząd Terytorialny oraz Przegląd Prawa Ochrony Środowiska) oraz czasopismach branżowych i popularnonaukowych (m.in. Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz Przegląd Komunalny). Szkoleniowiec z zakresu prawa administracyjnego i prawa samorządowego oraz prelegent na przeszło 30 konferencjach naukowych i branżowych z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego.
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 6
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25