Redagowanie projektów samorządowych aktów normatywnych zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji i „zasadami techniki prawodawczej”

« powrót do wydarzeń

Adresatami szkolenia są pracownicy samorządowi, radcowie prawni, członkowie organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego związani z obsługą procesu redagowania projektów
i przyjmowania aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Start:
27 listopada 2017 10:00
Koniec:
27 listopada 2017 15:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 20 listopada 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Adresatami szkolenia są pracownicy samorządowi, radcowie prawni, członkowie organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego związani z obsługą procesu redagowania projektów
i przyjmowania aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Korzyści:

 • umiejętność praktycznego stosowania „Zasad techniki prawodawczej”, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 marca 2016 r. w zakresie odnoszącym się do samorządowych aktów normatywnych,
  w tym:

­          –   budowy aktu normatywnego,

           –  identyfikowania rodzajów przepisów, ich charakteru normatywnego i funkcji pełnionej w akcie normatywnym,

­           –  stosowania poprawnych technik prawodawczych według ujednoliconych schematów, szablonów i wzorcowych formuł redakcyjnych,

­           –  zasad prawidłowej zmiany, uchylania i wejścia w życie całych aktów normatywnych lub poszczególnych przepisów;

·       podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawnego redagowania przepisów prawnych,

 • podniesienie jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni lub działają uczestnicy szkolenia poprzez:

­       –  usprawnienie procesu prawodawczego,

­       –  poprawę precyzyjności i komunikatywności przepisów zapewniającą ich właściwą interpretację i jednolite stosowanie,

­       –  zwiększenie poziomu spełniania kryteriów zgodności z prawem w ramach nadzoru nad działalnością prawotwórczą organów samorządu terytorialnego wykonywanego przez wojewodę.

Program:

1. Podstawy i ramy działalności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego a redagowanie projektów aktów normatywnych:

 • akty prawa miejscowego i inne akty normatywne organów samorządu terytorialnego w systemie źródeł prawa a zakres swobody prawodawcy samorządowego,
 • „Zasady techniki prawodawczej” – dlaczego i jak stosować w legislacji samorządowej.

2. Elementy budowy aktu normatywnego, rodzaje przepisów i ich funkcje:

 • tytuł aktu normatywnego, jego elementy, sposób formatowania i formułowania,
 • podstawa prawna – jak uniknąć zbędnego przywoływania przepisów nie będących podstawą kompetencji prawotwórczej organu samorządowego,
 • nazewnictwo i hierarchia jednostek redakcyjnych aktu normatywnego, ich systematyzacja i formułowanie odesłań – podstawa prawidłowej legislacji,
 • rodzaje i kolejność przepisów – właściwa materia we właściwym miejscu niezależnie od typu aktu normatywnego.

3. Redagowanie przepisów:

 • komunikatywność i precyzja a wymogi języka prawnego na przykładach,
 • typowe środki techniki prawodawczej – redagowanie definicji, skrótów, odesłań, odnośników, „metryczek” ustaw,
 • załącznik jako część aktu normatywnego w aktach organów samorządowych – jaka materia może być jego treścią, a praktyka w aktach samorządowych.

4.  Przepisy o zmianie (nowelizacja) przepisów:

 • istota i zasady nowelizowania – zasada minimum działania, maksimum efektu w tekście,
 • techniki nowelizowania – uchylanie, dodawanie, nadanie nowej treści – schematy, szablony, wzorcowe polecenia nowelizacyjne – proste, uniwersalne narzędzia dostępne dla każdego redaktora projektu.

5.  Przepisy przejściowe i dostosowujące w samorządowych aktach normatywnych:

 • zakres regulacji intertemporalnych,
 • formułowanie przepisów przejściowych na przykładach.

6.  Uchylenie i wejście w życie aktu normatywnego:

 • przepisy końcowe i ich funkcje na przykładach błędnych praktyk i technik poprawnych,
 • formuły redakcyjne przepisów uchylających i o wejściu w życie aktu, w tym z mocą wsteczną.

Prowadzący:
Legislator i samorządowiec. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo legislacją. Pracował, jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w prawie samorządowym, w tym koordynował legislacyjnie prace na reformą samorządową z 1999 r. W latach 2009-2015 pracował Rządowym Centrum Legislacji, jako dyrektor Departamentu Prawa Społecznego obsługującego proces legislacyjny Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Jako wykładowca aplikacji legislacyjnej i Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW prowadzi specjalistyczne wykłady i ćwiczenia na temat prawa miejscowego. Był radnym pierwszej kadencji samorządu terytorialnego. Potrafi pogodzić dyrektywy prawidłowej legislacji z realiami praktyki funkcjonowania samorządu.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 23 listopada 2017 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole