Regulacja stanów prawnych pod drogami publicznymi

Data szkolenia

31-01-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 24.01. wynosi 314,50 zł

Po 24.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane do pracowników zarządów dróg, wydziałów nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego

Celem szkolenia jest:
Omówienie podstaw prawnych działań zmierzających do uregulowania stanu władania pod istniejącymi drogami będącymi w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego.

Program:
1.Definicje, pojęcia: droga, droga publiczna, droga wewnętrzna, pas drogowy, jezdnia, korona drogi itp.
2.Własność gruntów pod drogami.
3.Komunalizacja – ustawa z dnia 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) istnieją dwa tryby komunalizacji:
-Z mocy prawa – na podstawie art.5 ust. 1, 2 lub art.7.
-Na wniosek – na podstawie art.5 ust.4.
4.Instytucja przejścia nieruchomości zajętej pod drogę publiczną na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.):
-Charakterystyka zdarzeń następujących z mocy prawa.
-Termin zdarzenia.
-Pojęcie drogi publicznej.
-Droga jako budowla.
-Działka drogowa.
-Normatywne źródła dróg publicznych.
-Przesłanki wydania decyzji.
-Zajęcie pod drogę publiczną.
-Władanie przez jst/SP a wola właściciela.
-Pojęcie własności publicznej.
5.Pojęcie „władania nieruchomością”:
-Władanie faktyczne, a posiadanie.
-Władanie instytucjonalne.
6.Rejestry dotyczące nieruchomości lub ich brak:
-Księgi wieczyste.
-Ewidencja gruntów.
-Zasób geodezyjny i kartograficzny.
7.Wyroki Trybunału Konstytucyjnego:
-K 20/09 – wyrok TK z dnia 19. 05. 2011 r.
-P 33/07 – wyrok TK z dnia 15. 09. 2009 r.
-K 43/07 – wyrok TK z dnia 28. 02. 2008 r.
-SK 11/02 – wyrok TK z dnia 20. 07. 2004 r.
-P 5/99 – wyrok TK z dnia 14. 03. 2000 r.
8.Ustawa o gospodarce nieruchomościami – art. 98 Ustawy.
9.Ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dróg publicznych – zarys instytucji.
10.Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i poglądy piśmiennictwa m.in.:
-Data skutecznego nabycia- II SA/Kr 1526/13 – wyrok WSA Kraków z dnia 04.02.2014 r.
-Podmioty uprawnione do złożenia wniosku – I SA/Wa 1835/13 – wyrok WSA Warszawa z dnia 25. 03. 2014 r.
-Dowodzenie prawa własności nieruchomości – I OSK 430/11 – wyrok NSA z dnia 19. 10. 2011 r.
-Podmioty posiadające przymiot strony – I OSK 1745/06 – wyrok NSA z dnia 05. 04. 2007 r.
-Skutki nabycia własności nieruchomości z mocy prawa – I OSK 2973/14 – wyrok NSA z dnia 16. 09. 2016 r.
-Władanie publicznoprawne jako przesłanka komunalizacji mienia – VIII SA/Wa 1002/15 – wyrok WSA.

Prowadzący: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 28 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Regulacja stanów prawnych pod drogami publicznymi

Styczeń 31 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie skierowane do pracowników zarządów dróg, wydziałów nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego

Celem szkolenia jest:
Omówienie podstaw prawnych działań zmierzających do uregulowania stanu władania pod istniejącymi drogami będącymi w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego.

Program:
1.Definicje, pojęcia: droga, droga publiczna, droga wewnętrzna, pas drogowy, jezdnia, korona drogi itp.
2.Własność gruntów pod drogami.
3.Komunalizacja – ustawa z dnia 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) istnieją dwa tryby komunalizacji:
-Z mocy prawa – na podstawie art.5 ust. 1, 2 lub art.7.
-Na wniosek – na podstawie art.5 ust.4.
4.Instytucja przejścia nieruchomości zajętej pod drogę publiczną na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.):
-Charakterystyka zdarzeń następujących z mocy prawa.
-Termin zdarzenia.
-Pojęcie drogi publicznej.
-Droga jako budowla.
-Działka drogowa.
-Normatywne źródła dróg publicznych.
-Przesłanki wydania decyzji.
-Zajęcie pod drogę publiczną.
-Władanie przez jst/SP a wola właściciela.
-Pojęcie własności publicznej.
5.Pojęcie „władania nieruchomością”:
-Władanie faktyczne, a posiadanie.
-Władanie instytucjonalne.
6.Rejestry dotyczące nieruchomości lub ich brak:
-Księgi wieczyste.
-Ewidencja gruntów.
-Zasób geodezyjny i kartograficzny.
7.Wyroki Trybunału Konstytucyjnego:
-K 20/09 – wyrok TK z dnia 19. 05. 2011 r.
-P 33/07 – wyrok TK z dnia 15. 09. 2009 r.
-K 43/07 – wyrok TK z dnia 28. 02. 2008 r.
-SK 11/02 – wyrok TK z dnia 20. 07. 2004 r.
-P 5/99 – wyrok TK z dnia 14. 03. 2000 r.
8.Ustawa o gospodarce nieruchomościami – art. 98 Ustawy.
9.Ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dróg publicznych – zarys instytucji.
10.Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i poglądy piśmiennictwa m.in.:
-Data skutecznego nabycia- II SA/Kr 1526/13 – wyrok WSA Kraków z dnia 04.02.2014 r.
-Podmioty uprawnione do złożenia wniosku – I SA/Wa 1835/13 – wyrok WSA Warszawa z dnia 25. 03. 2014 r.
-Dowodzenie prawa własności nieruchomości – I OSK 430/11 – wyrok NSA z dnia 19. 10. 2011 r.
-Podmioty posiadające przymiot strony – I OSK 1745/06 – wyrok NSA z dnia 05. 04. 2007 r.
-Skutki nabycia własności nieruchomości z mocy prawa – I OSK 2973/14 – wyrok NSA z dnia 16. 09. 2016 r.
-Władanie publicznoprawne jako przesłanka komunalizacji mienia – VIII SA/Wa 1002/15 – wyrok WSA.

Prowadzący: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 28 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 31
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25