Rejestr instytucji kultury. Jak prawidłowo prowadzić rejestr instytucji kultury i księgę rejestrową?

Data szkolenia

09-01-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 2.01. wynosi 314,50 zł

Po 2.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników samorządowych odpowiedzialnych za dokonywanie wpisów do rejestru instytucji kultury.

Cel i korzyści:

Podczas szkolenia omówione będą regulacje prawne związane z rejestrem instytucji kultury i wskazane zostaną sposoby prawidłowego prowadzenia rejestru IK.

Program:

1.Podstawy prawne prowadzenia rejestru IK:
a) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
b) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.
2. Rola organizatora (jednostki samorządu terytorialnego) w prowadzeniu rejestru IK.
3. Rodzaje instytucji kultury, które podlegają wpisowi do rejestru IK.
4. Zasady i sposób prowadzenia rejestru IK:
a) Elementy rejestru IK.
b) Zasady dokonywania wpisu.
c) Zasady dokonywania zmian.
d) Dane, które podlegają wpisowi.
e) Formy dokonywania wpisu.
f) Zasady wykreślenia wpisu.
g) Osoby upoważnione do dokonywania wpisu.
5. Elektroniczna Księga Rejestrowa.
6. Akta rejestrowe:
a) Dokumenty stanowiące podstawę wpisu.
b) Dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego.
c) Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Udostępnianie danych z rejestru IK:
a) Wydawanie urzędowo poświadczonych odpisów:
– Odpis pełny.
– Odpis skrócony.
8. Praktyczne ćwiczenia i pytania uczestników.

Prowadzący:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Rejestr instytucji kultury. Jak prawidłowo prowadzić rejestr instytucji kultury i księgę rejestrową?

Styczeń 9 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników samorządowych odpowiedzialnych za dokonywanie wpisów do rejestru instytucji kultury.

Cel i korzyści:

Podczas szkolenia omówione będą regulacje prawne związane z rejestrem instytucji kultury i wskazane zostaną sposoby prawidłowego prowadzenia rejestru IK.

Program:

1.Podstawy prawne prowadzenia rejestru IK:
a) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
b) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.
2. Rola organizatora (jednostki samorządu terytorialnego) w prowadzeniu rejestru IK.
3. Rodzaje instytucji kultury, które podlegają wpisowi do rejestru IK.
4. Zasady i sposób prowadzenia rejestru IK:
a) Elementy rejestru IK.
b) Zasady dokonywania wpisu.
c) Zasady dokonywania zmian.
d) Dane, które podlegają wpisowi.
e) Formy dokonywania wpisu.
f) Zasady wykreślenia wpisu.
g) Osoby upoważnione do dokonywania wpisu.
5. Elektroniczna Księga Rejestrowa.
6. Akta rejestrowe:
a) Dokumenty stanowiące podstawę wpisu.
b) Dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego.
c) Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Udostępnianie danych z rejestru IK:
a) Wydawanie urzędowo poświadczonych odpisów:
– Odpis pełny.
– Odpis skrócony.
8. Praktyczne ćwiczenia i pytania uczestników.

Prowadzący:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Wieloletni współpracownik FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 9
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25