Rejestracja Stanu Cywilnego

Data szkolenia

26-03-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 19.03. wynosi 314,50 zł

Po 19.03. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie jest adresowane do kierowników, zastępców i pracowników Urzędów Stanu Cywilnego.

Korzyści:
Omówienie nowych przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, nowelizacji KPA w rejestracji stanu cywilnego oraz najczęściej powtarzających się nieprawidłowości.

Program:
1.Praktyczne stosowanie przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego:
-Zawarcie małżeństwa, w tym małżeństwa z cudzoziemcem,
-Nazwiska małżonków i dzieci,
-Udostępnianie danych z RSC i z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,
-Zmiany w aktach stanu cywilnego,
-Transkrypcja, odtworzenie, rejestracja zdarzeń zagranicznych,
– Archiwizacja dokumentacji.
2.Obowiązki kierownika wynikające z innych ustaw.
3.Rejestracja stanu cywilnego po 3 latach obowiązywania nowej ustawy .
4.Zmiany ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.
5.Prawo prywatne międzynarodowe w USC.
6.Uznawanie obcych orzeczeń i legalizacja zagranicznych dokumentów urzędowych.
7.RODO w USC – praktyczne stosowanie.
8.Nowelizacja kpa w rejestracji stanu cywilnego.
9.Orzecznictwo sadów administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk
10.Rozporządzenie 1191/2016 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w UE i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.
11.Wyniki kontroli, wnioski wynikające z postępowań prowadzonych w II instancji dotacje.
12.Praktyczne przykłady, pytania, problemy.

Prowadząca: I Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Doświadczony wykładowca w Ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 marca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Rejestracja Stanu Cywilnego

Marzec 26 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie jest adresowane do kierowników, zastępców i pracowników Urzędów Stanu Cywilnego.

Korzyści:
Omówienie nowych przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, nowelizacji KPA w rejestracji stanu cywilnego oraz najczęściej powtarzających się nieprawidłowości.

Program:
1.Praktyczne stosowanie przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego:
-Zawarcie małżeństwa, w tym małżeństwa z cudzoziemcem,
-Nazwiska małżonków i dzieci,
-Udostępnianie danych z RSC i z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,
-Zmiany w aktach stanu cywilnego,
-Transkrypcja, odtworzenie, rejestracja zdarzeń zagranicznych,
– Archiwizacja dokumentacji.
2.Obowiązki kierownika wynikające z innych ustaw.
3.Rejestracja stanu cywilnego po 3 latach obowiązywania nowej ustawy .
4.Zmiany ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.
5.Prawo prywatne międzynarodowe w USC.
6.Uznawanie obcych orzeczeń i legalizacja zagranicznych dokumentów urzędowych.
7.RODO w USC – praktyczne stosowanie.
8.Nowelizacja kpa w rejestracji stanu cywilnego.
9.Orzecznictwo sadów administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk
10.Rozporządzenie 1191/2016 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w UE i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.
11.Wyniki kontroli, wnioski wynikające z postępowań prowadzonych w II instancji dotacje.
12.Praktyczne przykłady, pytania, problemy.

Prowadząca: I Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Doświadczony wykładowca w Ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 marca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 26
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25