Rewolucyjne zmiany ustawy VAT w 2019 r. I od 2020 r. – w tym podzielona płatność obowiązkowa, biała lista podatników, zmiana stawek VAT, kasy rejestrujące, JPK, likwidacja niektórych obowiązków oraz wprowadzenie nowych

Data szkolenia

02-12-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 25.11. wynosi 314,50 zł

Po 25.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy głównych księgowych, pracowników księgowości, pracowników działów finansowych, dyrektorów finansowych i ekonomicznych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych. Zapraszamy również osoby zajmujące się wystawianiem i rozliczaniem faktur zarówno z działalności jak i przy zamówieniach publicznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu i cel szkolenia:
Po raz kolejny Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić rewolucyjne zmiany w podatku VAT. Proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany spowodują nie tylko więcej obowiązków sprawozdawczych dla podatników ale również konsekwencje karno-skarbowe.

Celem szkolenia będzie przedstawienie kluczowych zmian wprowadzonych w 2019 roku oraz planowanych do wprowadzenia w trakcie roku oraz od początku 2020 roku
Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z problematyką split payment obowiązkowego wraz z przedstawieniem praktycznych porad związanych z ewidencjonowaniem wpływów i wypływów podatku na wyodrębnionym rachunek VAT, zasad zapłaty zobowiązań na rachunek bankowy wskazany przez Ministerstwo, zasad wystawiania faktur, obowiązków podatników przy ewidencjonowaniu obrotów za pomocą kas fiskalnych, dokonywania odliczeń z otrzymanych dokumentów oraz nowych obowiązków sprawozdawczych podatników w 2019 r.
Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe. Omówienie sposobów ograniczenia ewentualnych ryzyk, poprzez wskazanie zagadnień dotycząca tzw. należytej staranności w podatku VAT.
Wszystkie omawiane zagadnienia znajdą oparcie w najnowszych przepisach, interpretacjach organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz wyrokach TSUE.

Program:
I.Przedstawienie wprowadzonych i planowanych zmian w zakresie podatku VAT i innych ustaw w 2019 r.
1.Podzielona płatność obowiązkowa dla niektórych branż – zasady i obowiązki wystawcy faktur oraz płatnika,
2.Biała lista podatników – obowiązki podatnika oraz sankcje za nie przestrzeganie przepisów.
3.Problemy związane z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności – w tym przepływy finansowe pomiędzy jednostkami organizacyjnymi a organem, rachunki bankowe podatników,
4.Faktury – sposób wystawiania oraz wskazanie zmian.
5.Elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
6.JPK i deklaracje podatkowe – prowadzenie ewidencji oraz likwidacja niektórych obowiązków – wskazanie zmian.
7.JPK księgi rachunkowe a Centralny Rejestr Faktur samorządowych i rządowych jednostek.
8.Zmiana stawek podatkowych VAT od 01.11.2019 roku oraz w 2020 roku – Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) a interpretacje podatkowe.
9.Kasy rejestrujące (online, zwolnienia, NIP na paragonach) – w tym sankcje za nieprzestrzegania przepisów od kiedy i dla jakich branż
10.Nowe obowiązki dla podatnika z zakresu powierzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących – rozporządzenie z 2019 roku.
11.Przedstawienie najnowszych wyroków TSUE, NSA i WSA w sprawie zasad dokonywania odliczeń przed po roku 2016 – możliwość podważenia odliczenia w pełnej wysokości.
12.Nowe sankcje w VAT w związane z nieprawidłowymi rozliczeniami ze strony podatnika i służb finansowych – zmiany w ustawach Ordynacja podatkowa, kodeks karny skarbowy i innych ustaw.
13.Przedstawienie innych zagadnień dotyczących podatku VAT w zależności od procesu legislacji.

Prowadzący – praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 27 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Rewolucyjne zmiany ustawy VAT w 2019 r. I od 2020 r. – w tym podzielona płatność obowiązkowa, biała lista podatników, zmiana stawek VAT, kasy rejestrujące, JPK, likwidacja niektórych obowiązków oraz wprowadzenie nowych

Grudzień 2 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy głównych księgowych, pracowników księgowości, pracowników działów finansowych, dyrektorów finansowych i ekonomicznych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych. Zapraszamy również osoby zajmujące się wystawianiem i rozliczaniem faktur zarówno z działalności jak i przy zamówieniach publicznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu i cel szkolenia:
Po raz kolejny Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić rewolucyjne zmiany w podatku VAT. Proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany spowodują nie tylko więcej obowiązków sprawozdawczych dla podatników ale również konsekwencje karno-skarbowe.

Celem szkolenia będzie przedstawienie kluczowych zmian wprowadzonych w 2019 roku oraz planowanych do wprowadzenia w trakcie roku oraz od początku 2020 roku
Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z problematyką split payment obowiązkowego wraz z przedstawieniem praktycznych porad związanych z ewidencjonowaniem wpływów i wypływów podatku na wyodrębnionym rachunek VAT, zasad zapłaty zobowiązań na rachunek bankowy wskazany przez Ministerstwo, zasad wystawiania faktur, obowiązków podatników przy ewidencjonowaniu obrotów za pomocą kas fiskalnych, dokonywania odliczeń z otrzymanych dokumentów oraz nowych obowiązków sprawozdawczych podatników w 2019 r.
Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe. Omówienie sposobów ograniczenia ewentualnych ryzyk, poprzez wskazanie zagadnień dotycząca tzw. należytej staranności w podatku VAT.
Wszystkie omawiane zagadnienia znajdą oparcie w najnowszych przepisach, interpretacjach organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz wyrokach TSUE.

Program:
I.Przedstawienie wprowadzonych i planowanych zmian w zakresie podatku VAT i innych ustaw w 2019 r.
1.Podzielona płatność obowiązkowa dla niektórych branż – zasady i obowiązki wystawcy faktur oraz płatnika,
2.Biała lista podatników – obowiązki podatnika oraz sankcje za nie przestrzeganie przepisów.
3.Problemy związane z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności – w tym przepływy finansowe pomiędzy jednostkami organizacyjnymi a organem, rachunki bankowe podatników,
4.Faktury – sposób wystawiania oraz wskazanie zmian.
5.Elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
6.JPK i deklaracje podatkowe – prowadzenie ewidencji oraz likwidacja niektórych obowiązków – wskazanie zmian.
7.JPK księgi rachunkowe a Centralny Rejestr Faktur samorządowych i rządowych jednostek.
8.Zmiana stawek podatkowych VAT od 01.11.2019 roku oraz w 2020 roku – Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) a interpretacje podatkowe.
9.Kasy rejestrujące (online, zwolnienia, NIP na paragonach) – w tym sankcje za nieprzestrzegania przepisów od kiedy i dla jakich branż
10.Nowe obowiązki dla podatnika z zakresu powierzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących – rozporządzenie z 2019 roku.
11.Przedstawienie najnowszych wyroków TSUE, NSA i WSA w sprawie zasad dokonywania odliczeń przed po roku 2016 – możliwość podważenia odliczenia w pełnej wysokości.
12.Nowe sankcje w VAT w związane z nieprawidłowymi rozliczeniami ze strony podatnika i służb finansowych – zmiany w ustawach Ordynacja podatkowa, kodeks karny skarbowy i innych ustaw.
13.Przedstawienie innych zagadnień dotyczących podatku VAT w zależności od procesu legislacji.

Prowadzący – praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 27 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Grudzień 2
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25