RODO a Biuletyn Informacji Publicznej

Data szkolenia

26-02-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 19.02. wynosi 335,75 zł

Po 19.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
•osoby udostępniające dane na stronie internetowej,
•członkowie zespołów redakcyjnych BIP,
•wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Korzyści:
•zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze stosowaniem BIP’u do udostępniania informacji publicznej;
•zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu informacji publicznej; zapoznanie się z wymogami prawnymi i technicznymi przy tworzeniu BIP’ów;
•zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

Program:
I.RODO – zagadnienia ogólne
1.Dane osobowe – co to jest według RODO
2.Zasady przetwarzania danych w RODO
3.Dane zwykłe a dane wrażliwe – jak przebiega podział?
4.Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem udzielenia zgody
5.Przetwarzanie danych
6.Powierzenie przetwarzania danych
7.Zbiór danych – czym jest według RODO?
8.Zasada profilowania
9.Dyrektywy Privacy by design i Privacy by Default
10.Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych
11.Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
12.Okres przechowywania danych obywateli i pracowników jednostki oraz warunki ich pozyskania
13.Zasada adekwatności
14.Kiedy można zbierać dane wrażliwe?
15.Prawa obywatela – obowiązek uaktualnienia, obowiązek informacyjny i sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
16.Kiedy można przetwarzać dane obywateli i pracowników?
17.Czy dopuszczalne jest kserowanie lub skanowanie dowodów osobistych obywateli?
18.Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
19.W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?
20.Prawa osób których dane dotyczą
II.Biuletyn Informacji Publicznej a RODO
1.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 z 5 czerwca 2002 r., poz. 619).
3.Omówienie głównych terminów (informacja publiczna, dostępność itp.)
4.Obowiązki i zakazy – co redakcja BIP musi, a czego jej nie wolno w świetle RODO
5.WCAG 2.0.
6.Warunki informatyczne prowadzenia BIP z omówieniem poszczególnych terminów (baza danych, SSL itp.)
7.Cel prowadzenia BIP w świetle RODO
8.Zasady funkcjonowania BIP
9.Standaryzacja stron podmiotowych
10.
Struktura strony podmiotowej – wymagane pozycje, układ, budowa serwisu, kopie bezpieczeństwa, SSL, bezpieczeństwo danych itp.
11.Obowiązek informacyjny RODO na BIP
12.Co musi, co może, a czego być nie może na stronie podmiotowej (w tym sprawa reklam, „bezpłatnych” serwerów, wersje do druku, RSS w świetle RODO
13.Wymagany opis informacji – metryczki dokumentów – minimalizacja danych
14.Dostęp do informacji publicznych nieujętych w BIP
15.Strona bip.gov.pl
16.Scentralizowany system dostępu do informacji publicznej, ePUAP
17.Zasady minimów obowiązkowej publikacji informacji (a6)
18.Aktualizacja informacji i archiwizowanie poprzednich wersji
19.Najczęściej popełniane błędy
20.Przykłady aplikacji do prowadzenia stron podmiotowych (narzędzia OpenSource, programy dedykowane)
21.Czy można publikować w BIP daty i miejsca urodzenia wójta i innych członków rady gminy wraz z oświadczeniem majątkowym?

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 21 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

RODO a Biuletyn Informacji Publicznej

Luty 26 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
•osoby udostępniające dane na stronie internetowej,
•członkowie zespołów redakcyjnych BIP,
•wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Korzyści:
•zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze stosowaniem BIP’u do udostępniania informacji publicznej;
•zapoznanie się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu informacji publicznej; zapoznanie się z wymogami prawnymi i technicznymi przy tworzeniu BIP’ów;
•zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

Program:
I.RODO – zagadnienia ogólne
1.Dane osobowe – co to jest według RODO
2.Zasady przetwarzania danych w RODO
3.Dane zwykłe a dane wrażliwe – jak przebiega podział?
4.Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO z uwzględnieniem udzielenia zgody
5.Przetwarzanie danych
6.Powierzenie przetwarzania danych
7.Zbiór danych – czym jest według RODO?
8.Zasada profilowania
9.Dyrektywy Privacy by design i Privacy by Default
10.Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych
11.Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
12.Okres przechowywania danych obywateli i pracowników jednostki oraz warunki ich pozyskania
13.Zasada adekwatności
14.Kiedy można zbierać dane wrażliwe?
15.Prawa obywatela – obowiązek uaktualnienia, obowiązek informacyjny i sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
16.Kiedy można przetwarzać dane obywateli i pracowników?
17.Czy dopuszczalne jest kserowanie lub skanowanie dowodów osobistych obywateli?
18.Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
19.W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?
20.Prawa osób których dane dotyczą
II.Biuletyn Informacji Publicznej a RODO
1.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 z 5 czerwca 2002 r., poz. 619).
3.Omówienie głównych terminów (informacja publiczna, dostępność itp.)
4.Obowiązki i zakazy – co redakcja BIP musi, a czego jej nie wolno w świetle RODO
5.WCAG 2.0.
6.Warunki informatyczne prowadzenia BIP z omówieniem poszczególnych terminów (baza danych, SSL itp.)
7.Cel prowadzenia BIP w świetle RODO
8.Zasady funkcjonowania BIP
9.Standaryzacja stron podmiotowych
10.
Struktura strony podmiotowej – wymagane pozycje, układ, budowa serwisu, kopie bezpieczeństwa, SSL, bezpieczeństwo danych itp.
11.Obowiązek informacyjny RODO na BIP
12.Co musi, co może, a czego być nie może na stronie podmiotowej (w tym sprawa reklam, „bezpłatnych” serwerów, wersje do druku, RSS w świetle RODO
13.Wymagany opis informacji – metryczki dokumentów – minimalizacja danych
14.Dostęp do informacji publicznych nieujętych w BIP
15.Strona bip.gov.pl
16.Scentralizowany system dostępu do informacji publicznej, ePUAP
17.Zasady minimów obowiązkowej publikacji informacji (a6)
18.Aktualizacja informacji i archiwizowanie poprzednich wersji
19.Najczęściej popełniane błędy
20.Przykłady aplikacji do prowadzenia stron podmiotowych (narzędzia OpenSource, programy dedykowane)
21.Czy można publikować w BIP daty i miejsca urodzenia wójta i innych członków rady gminy wraz z oświadczeniem majątkowym?

Prowadzący: dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 21 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 26
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25