RODO w organach administracji – co zmieniło się 25.05.2018 r.? – szkolenie teoretyczne połączone z warsztatem z zakresu dostosowania polityki bezpieczeństwa danych osobowych po wejściu w życie RODO

« powrót do wydarzeń

Pracownicy i kadra zarządzająca urzędów oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Data:
20 września 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 września 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

Pracownicy i kadra zarządzająca urzędów oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Cel:
Nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie wdrożenia regulacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz zmian w zakresie polityki ochrony danych osobowych oraz procedur z nią związanych wymuszanych przez wskazane rozporządzenie.

Korzyści:
W trakcie szkolenia omówione zostaną najważniejsze kwestie normowane przez RODO, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad przetwarzania danych osobowych oraz obowiązków z nich wynikających obciążających organy administracji. Ponadto omówione zostaną przykładowe propozycje wzorów elementów polityki ochrony danych osobowych wymagające dostosowania do przepisów RODO, w szczególności analizy ryzyka na potrzeby organów administracji oraz rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Program:
1.    Ochrona danych osobowych w OPS w świetle regulacji prawnych obowiązujących przed 25.05.2018 r.
a obowiązujące unormowania RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

2.  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w organach administracji po 25.05.2018 r.:

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wnioskodawców i stron, w tym danych należących do szczególnych kategorii;
 • Podstawa prawna udostępniania danych innym podmiotom;
 • Podstawa prawna do żądania danych od innych podmiotów.

3.   Polityka bezpieczeństwa danych osobowych dostosowana do RODO:

 • Analiza ryzyka jako podstawowy element polityki bezpieczeństwa;
 • Procedury zabezpieczania i udostępniania danych;
 • Rejestr czynności i kategorii przetwarzania danych osobowych;
 • Procedura monitorowania przestrzegania zasad ochrony danych osobowych;
 • Zasady reagowania na naruszenia – rejestr incydentów.

4.   Prawa osób fizycznych wynikające z przepisów RODO a obowiązki organów administracji:

 • Prawo dostępu;
 • Prawo do uzyskania kopii danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania danych;
 • Prawo do bycia zapomnianym i żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

5.    Zasady przetwarzania danych osobowych wg RODO – czy przed wydaniem decyzji będziemy prosić o zgodę wnioskodawcy?

6.  Inspektor ochrony danych osobowych:

 • Zasady wyboru i powoływania IOD-a;
 • Zadania IOD-a;
 • Funkcjonowanie i odpowiedzialność IOD-a w urzędzie.

7.  Odpowiedzialność cywilna za naruszenie zasad związanych z ochroną danych osobowych;

8.  Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie zasad związanych z ochroną danych osobowych – zasady funkcjonowania i kontroli dokonywanych przez UODO.

9.  Podsumowanie.

Prowadzący:
Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 14 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole