RODO w pomocy społecznej – co zmieniło się 25.05.2018 r.?

Data szkolenia

20-09-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 13.09. wynosi 314,50 zł

Po 13.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy i kadra zarządzająca jednostek pomocy społecznej.

Cel:
Nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie wdrożenia regulacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz zmian w zakresie polityki ochrony danych osobowych oraz procedur z nią związanych wymuszanych przez wskazane rozporządzenie.

Korzyści:
W trakcie szkolenia omówione zostaną najważniejsze kwestie normowane przez RODO, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad przetwarzania danych osobowych oraz obowiązków z nich wynikających obciążających organy administracji. Ponadto omówione zostaną przykładowe propozycje wzorów elementów polityki ochrony danych osobowych wymagające dostosowania do przepisów RODO, w szczególności analizy ryzyka na potrzeby organów administracji oraz rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Program:
1. Ochrona danych osobowych w OPS w świetle regulacji prawnych obowiązujących przed 25.05.2018 r.
a obowiązujące unormowania RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w organach administracji po 25.05.2018 r.:
a. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wnioskodawców i stron, w tym danych należących do szczególnych kategorii;
b. Podstawa prawna udostępniania danych innym podmiotom;
c. Podstawa prawna do żądania danych od innych podmiotów.
3. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych dostosowana do RODO:
a. Analiza ryzyka jako podstawowy element polityki bezpieczeństwa;
b. Procedury zabezpieczania i udostępniania danych;
c. Rejestr czynności i kategorii przetwarzania danych osobowych;
d. Procedura monitorowania przestrzegania zasad ochrony danych osobowych;
e. Zasady reagowania na naruszenia – rejestr incydentów.
4. Prawa osób fizycznych wynikające z przepisów RODO a obowiązki organów administracji:
a. Prawo dostępu;
b. Prawo do uzyskania kopii danych osobowych;
c. Prawo do sprostowania danych;
d. Prawo do bycia zapomnianym i żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
5. Zasady przetwarzania danych osobowych wg RODO – czy przed wydaniem decyzji będziemy prosić o zgodę wnioskodawcy?
6. Inspektor ochrony danych osobowych:
a. Zasady wyboru i powoływania IOD-a;
b. Zadania IOD-a;
c. Funkcjonowanie i odpowiedzialność IOD-a w urzędzie.
7. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie zasad związanych z ochroną danych osobowych;
8. Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie zasad związanych z ochroną danych osobowych – zasady funkcjonowania
i kontroli dokonywanych przez UODO.
9. Podsumowanie.

Prowadzący- doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji
z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 17 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

RODO w pomocy społecznej – co zmieniło się 25.05.2018 r.?

Wrzesień 20 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy i kadra zarządzająca jednostek pomocy społecznej.

Cel:
Nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie wdrożenia regulacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz zmian w zakresie polityki ochrony danych osobowych oraz procedur z nią związanych wymuszanych przez wskazane rozporządzenie.

Korzyści:
W trakcie szkolenia omówione zostaną najważniejsze kwestie normowane przez RODO, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad przetwarzania danych osobowych oraz obowiązków z nich wynikających obciążających organy administracji. Ponadto omówione zostaną przykładowe propozycje wzorów elementów polityki ochrony danych osobowych wymagające dostosowania do przepisów RODO, w szczególności analizy ryzyka na potrzeby organów administracji oraz rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Program:
1. Ochrona danych osobowych w OPS w świetle regulacji prawnych obowiązujących przed 25.05.2018 r.
a obowiązujące unormowania RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w organach administracji po 25.05.2018 r.:
a. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wnioskodawców i stron, w tym danych należących do szczególnych kategorii;
b. Podstawa prawna udostępniania danych innym podmiotom;
c. Podstawa prawna do żądania danych od innych podmiotów.
3. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych dostosowana do RODO:
a. Analiza ryzyka jako podstawowy element polityki bezpieczeństwa;
b. Procedury zabezpieczania i udostępniania danych;
c. Rejestr czynności i kategorii przetwarzania danych osobowych;
d. Procedura monitorowania przestrzegania zasad ochrony danych osobowych;
e. Zasady reagowania na naruszenia – rejestr incydentów.
4. Prawa osób fizycznych wynikające z przepisów RODO a obowiązki organów administracji:
a. Prawo dostępu;
b. Prawo do uzyskania kopii danych osobowych;
c. Prawo do sprostowania danych;
d. Prawo do bycia zapomnianym i żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
5. Zasady przetwarzania danych osobowych wg RODO – czy przed wydaniem decyzji będziemy prosić o zgodę wnioskodawcy?
6. Inspektor ochrony danych osobowych:
a. Zasady wyboru i powoływania IOD-a;
b. Zadania IOD-a;
c. Funkcjonowanie i odpowiedzialność IOD-a w urzędzie.
7. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie zasad związanych z ochroną danych osobowych;
8. Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie zasad związanych z ochroną danych osobowych – zasady funkcjonowania
i kontroli dokonywanych przez UODO.
9. Podsumowanie.

Prowadzący- doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji
z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 17 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 20
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Categories:
,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25