Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych w 2019 r. (w kazusach)

Data szkolenia

21-05-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia


Cena szkolenia

Cena szkolenia do 14.05. wynosi 314,50 zł

Po 14.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy działów kadr i płac, gł. księgowi, sekretarze, pracownicy działów kadr i płac szkół, przedszkoli itp. oraz jednostek obsługi oświaty, przedsiębiorcy.

Korzyści:
Zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w zakresie świadczeń pieniężnych tytułu podróży służbowych w oparciu m.in. o studium przypadków.

Program:
1.Omówienie aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie podróży służbowych w 2019 r.
2.Pojęcie podróży służbowej i innych wyjazdów pracowniczych, w kontekście zakresu obowiązków i miejsca wykonywania pracy.
3.Zasady obliczania diet krajowych i pozostałych kosztów podróży:
-Dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom.
-Nocleg ze śniadaniem – problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne.
-Problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu, obiadokolacja, posiłek zapewniony, ale niespożyty itp.
-Dieta za podróż służbową krajową w trakcie podróży zagranicznej.
-Koszty przejazdu – środki komunikacji publicznej, pojazdy niebędące własnością pracodawcy.
-Pozostałe wydatki – zakres uznania kosztów.
4.Zasady wypłacania ryczałtów wypłacanych pracownikom.
-Limity ryczałtów za noclegi.
-Ryczałty za dojazdy – zasady obliczenia, wyłączenia.
5.Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych:
-Polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu, wyjazdy krótkoterminowe (w ramach dniówki roboczej).
-Zgoda na użycie samochodu niebędącego własnością pracodawcy.
-Skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy.
-Potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu, jako dodatkowy obowiązek niewynikający z przepisów prawa pracy.
-Rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty.
-Dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – rozliczania faktur, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika).
-Skutki nieprawidłowego rozliczenia delegacji (niezgodnego z prawdą) i nieprawidłowego rozliczenia kosztów podróży służbowej przez pracodawcę.
-Wewnętrzne regulacje – procedury i instrukcje rozliczania podróży służbowych (przykłady rozwiązań).
6.Rozliczanie podróży służbowej zagranicznej:
-Podróż zagraniczna do kilku państw.
-Moment rozpoczęcia i zakończenia podróży zagranicznej – problemy praktyczne.
-Wyjazd do kilku państw.
-Zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie.
-Pozostałe koszty podróży służbowych.
7.Rozliczanie zaliczek na podróże służbowe. Terminy. 100 minut.
8.Czas pracy w podróży służbowej. Ograniczanie związane z delegowaniem pracowników poza stałe miejsce pracy.
9.Skutki wypadku w trakcie podróży służbowej w zakresie kosztów podróży.
10.Orzecznictwo oraz interpretacje urzędowe i podatkowe dotyczące podróży służbowych.100 minut.

Prowadzący:  prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach pub. ), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 16 maja 2019 r.

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych w 2019 r. (w kazusach)

Maj 21 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy działów kadr i płac, gł. księgowi, sekretarze, pracownicy działów kadr i płac szkół, przedszkoli itp. oraz jednostek obsługi oświaty, przedsiębiorcy.

Korzyści:
Zapoznanie uczestników z aktualnymi rozwiązaniami prawnymi i interpretacjami w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w zakresie świadczeń pieniężnych tytułu podróży służbowych w oparciu m.in. o studium przypadków.

Program:
1.Omówienie aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie podróży służbowych w 2019 r.
2.Pojęcie podróży służbowej i innych wyjazdów pracowniczych, w kontekście zakresu obowiązków i miejsca wykonywania pracy.
3.Zasady obliczania diet krajowych i pozostałych kosztów podróży:
-Dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom.
-Nocleg ze śniadaniem – problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne.
-Problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu, obiadokolacja, posiłek zapewniony, ale niespożyty itp.
-Dieta za podróż służbową krajową w trakcie podróży zagranicznej.
-Koszty przejazdu – środki komunikacji publicznej, pojazdy niebędące własnością pracodawcy.
-Pozostałe wydatki – zakres uznania kosztów.
4.Zasady wypłacania ryczałtów wypłacanych pracownikom.
-Limity ryczałtów za noclegi.
-Ryczałty za dojazdy – zasady obliczenia, wyłączenia.
5.Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych:
-Polecenie wyjazdu służbowego – obowiązki formalne dokumentu, wyjazdy krótkoterminowe (w ramach dniówki roboczej).
-Zgoda na użycie samochodu niebędącego własnością pracodawcy.
-Skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy.
-Potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu, jako dodatkowy obowiązek niewynikający z przepisów prawa pracy.
-Rozliczenie wyjazdu – wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty.
-Dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji – rozliczania faktur, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika).
-Skutki nieprawidłowego rozliczenia delegacji (niezgodnego z prawdą) i nieprawidłowego rozliczenia kosztów podróży służbowej przez pracodawcę.
-Wewnętrzne regulacje – procedury i instrukcje rozliczania podróży służbowych (przykłady rozwiązań).
6.Rozliczanie podróży służbowej zagranicznej:
-Podróż zagraniczna do kilku państw.
-Moment rozpoczęcia i zakończenia podróży zagranicznej – problemy praktyczne.
-Wyjazd do kilku państw.
-Zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie.
-Pozostałe koszty podróży służbowych.
7.Rozliczanie zaliczek na podróże służbowe. Terminy. 100 minut.
8.Czas pracy w podróży służbowej. Ograniczanie związane z delegowaniem pracowników poza stałe miejsce pracy.
9.Skutki wypadku w trakcie podróży służbowej w zakresie kosztów podróży.
10.Orzecznictwo oraz interpretacje urzędowe i podatkowe dotyczące podróży służbowych.100 minut.

Prowadzący:  prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach pub. ), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 16 maja 2019 r.

Szczegóły

Data:
Maj 21
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category: