Ruch służbowy w szkołach i placówkach oświatowych- problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli- najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich – z uwzględnieniem odrębności dotyczących gimnazjów

Data szkolenia

27-05-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 20.05. wynosi 314,50 zł

Po 20.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Dyrektorzy szkół, nauczyciele, administracja szkoły, pracownicy organów prowadzących.

Cel szkolenia:
Przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli, likwidacji szkoły lub placówki, czy jej przekształcania, w szczególności w aspekcie zmian dotyczących organizacji szkoły (podwyższenie wieku szkolnego). Rozwiązania możliwe do zastosowania w typowych sytuacjach praktycznych – wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela, urlopy dla poratowania zdrowia, przeniesienie do innej placówki.

Program:
1. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
-Zasady rozwiązywania umów zawartych na czas określony
-Przyczyny leżące po stronie nauczyciela (w szczególności brak zdolności do pracy, długotrwała choroba, negatywna ocena – zmiany 2018/2019)
-Przyczyny organizacyjne
-Podstawy prawne ruchu służbowego w gimnazjach i szkołach z oddziałami gimnazjalnymi – zakres stosowania Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe
2. Tworzenie arkusza organizacyjnego – procedury i terminy
-opiniowanie przez związki zawodowe
-aneksy do arkusza organizacyjnego
3. Prawne zasady zmniejszenia wymiaru etatu nauczyciela
-Postępowanie przy umowach o pracę
-Ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (procedury, terminy, nowe zasady 2018)
-Odrębności dotyczące gimnazjów
4. Możliwe sposoby uniknięcia rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, dla którego brakuje godzin
-Uzupełnianie etatu
-Przeniesienie do innej szkoły
-Zmiana stanowiska pracy
5. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
-Współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy)
-Forma wypowiedzenia
-Przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
-Wręczenie wypowiedzenia (w tym w czasie nieobecności nauczyciela w pracy),
-Szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego
7. Zasady postępowania w razie odwołania się od wypowiedzenia
-Postępowanie sądowe
-Postępowanie w razie przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd
-Kwestia zwrotu odprawy
8. Odpowiedzi na pytania uczestników

Prowadzący:  prawnik – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 22 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Ruch służbowy w szkołach i placówkach oświatowych- problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli- najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich – z uwzględnieniem odrębności dotyczących gimnazjów

Maj 27 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Dyrektorzy szkół, nauczyciele, administracja szkoły, pracownicy organów prowadzących.

Cel szkolenia:
Przybliżenie i omówienie zasad postępowania w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli, likwidacji szkoły lub placówki, czy jej przekształcania, w szczególności w aspekcie zmian dotyczących organizacji szkoły (podwyższenie wieku szkolnego). Rozwiązania możliwe do zastosowania w typowych sytuacjach praktycznych – wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela, urlopy dla poratowania zdrowia, przeniesienie do innej placówki.

Program:
1. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
-Zasady rozwiązywania umów zawartych na czas określony
-Przyczyny leżące po stronie nauczyciela (w szczególności brak zdolności do pracy, długotrwała choroba, negatywna ocena – zmiany 2018/2019)
-Przyczyny organizacyjne
-Podstawy prawne ruchu służbowego w gimnazjach i szkołach z oddziałami gimnazjalnymi – zakres stosowania Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe
2. Tworzenie arkusza organizacyjnego – procedury i terminy
-opiniowanie przez związki zawodowe
-aneksy do arkusza organizacyjnego
3. Prawne zasady zmniejszenia wymiaru etatu nauczyciela
-Postępowanie przy umowach o pracę
-Ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (procedury, terminy, nowe zasady 2018)
-Odrębności dotyczące gimnazjów
4. Możliwe sposoby uniknięcia rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, dla którego brakuje godzin
-Uzupełnianie etatu
-Przeniesienie do innej szkoły
-Zmiana stanowiska pracy
5. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
-Współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy)
-Forma wypowiedzenia
-Przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
-Wręczenie wypowiedzenia (w tym w czasie nieobecności nauczyciela w pracy),
-Szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego
7. Zasady postępowania w razie odwołania się od wypowiedzenia
-Postępowanie sądowe
-Postępowanie w razie przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd
-Kwestia zwrotu odprawy
8. Odpowiedzi na pytania uczestników

Prowadzący:  prawnik – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

 

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 22 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 27
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25