Samorządowe finansowanie oświaty, czyli kompetencje zarządcze organów prowadzących oraz źródła finansowania lokalnej edukacji, z uwzględnieniem narzędzi prawnych pomocnych w optymalizowaniu szkolno-przedszkolnych wydatków

Data szkolenia

18-10-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 14.10. wynosi 314,50 zł

Po 14.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania oświatowe, pracowników Centrum Usług Wspólnych, zespołów obsługi oświaty, dyrektorów szkół oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program:
1.Wpływ JST na funkcjonowanie lokalnej oświaty:
-Uchwały JST dla szkół i przedszkoli- obowiązkowe i opcjonalne na rok szkolny 2019/2020, z uwzględnieniem możliwości finansowych samorządów.
-Wynagrodzenia nauczycieli 2019/2020- planowanie finansowania przez samorządy. Omówienie ścieżki postępowania i przyjęcia praktycznych rozwiązań optymalizujących wydatki.
-Regulamin wynagrodzenia nauczycieli- przygotowanie się do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu. Dlaczego warto to zrobić już teraz?
-Aneksy do arkuszy organizacyjnych- co zawierają, jak czytać i weryfikować pod kątem planowanych wydatków?
-Planowanie budżetów oświatowych na 2020 r .- wydatki bieżące a subwencja oświatowa.
-Wydatki na kształcenie specjalne- prawidłowe realizowanie art. 8 i 35 ustawy o finansowaniu zadań.
2.Zmiany w szkolnictwie zawodowym- najistotniejsze zagadnienia na najbliższy rok szkolny.
3.Dyskusja, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.

Prowadząca: wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 18.000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka wielu tekstów dla wydawnictw branżowych i prasy, w tym „Dziennika Gazety Prawnej”, „Wspólnoty”, „Pracownik Samorządowy” , prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener Fundacji Polskiej Akademii Nauk (PAN), Akademii Wspólnoty dla wydawnictwa Municipium, ośrodków FRDL w całym kraju, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, niezależny ekspert współpracujący z SKO, RIO. Prowadzi webinaria, a także trener wielu innych instytucji i firm szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 15 października 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Samorządowe finansowanie oświaty, czyli kompetencje zarządcze organów prowadzących oraz źródła finansowania lokalnej edukacji, z uwzględnieniem narzędzi prawnych pomocnych w optymalizowaniu szkolno-przedszkolnych wydatków

Październik 18 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania oświatowe, pracowników Centrum Usług Wspólnych, zespołów obsługi oświaty, dyrektorów szkół oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program:
1.Wpływ JST na funkcjonowanie lokalnej oświaty:
-Uchwały JST dla szkół i przedszkoli- obowiązkowe i opcjonalne na rok szkolny 2019/2020, z uwzględnieniem możliwości finansowych samorządów.
-Wynagrodzenia nauczycieli 2019/2020- planowanie finansowania przez samorządy. Omówienie ścieżki postępowania i przyjęcia praktycznych rozwiązań optymalizujących wydatki.
-Regulamin wynagrodzenia nauczycieli- przygotowanie się do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu. Dlaczego warto to zrobić już teraz?
-Aneksy do arkuszy organizacyjnych- co zawierają, jak czytać i weryfikować pod kątem planowanych wydatków?
-Planowanie budżetów oświatowych na 2020 r .- wydatki bieżące a subwencja oświatowa.
-Wydatki na kształcenie specjalne- prawidłowe realizowanie art. 8 i 35 ustawy o finansowaniu zadań.
2.Zmiany w szkolnictwie zawodowym- najistotniejsze zagadnienia na najbliższy rok szkolny.
3.Dyskusja, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.

Prowadząca: wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 18.000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka wielu tekstów dla wydawnictw branżowych i prasy, w tym „Dziennika Gazety Prawnej”, „Wspólnoty”, „Pracownik Samorządowy” , prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener Fundacji Polskiej Akademii Nauk (PAN), Akademii Wspólnoty dla wydawnictwa Municipium, ośrodków FRDL w całym kraju, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, niezależny ekspert współpracujący z SKO, RIO. Prowadzi webinaria, a także trener wielu innych instytucji i firm szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 15 października 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 18
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25